Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 6. FEJEZET

A nagy Tanító szolgált másokat

A nagy Tanító szolgált másokat

ÖRÜLSZ, ha valaki tesz érted valami kedveset? (. . .) Mások is örülnek, amikor valaki jót tesz velük. Mindannyian örülünk az ilyesminek. A nagy Tanító tudta, hogy így van, és mindig tett valamit az emberekért. Azt mondta, hogy nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon (Máté 20:28).

Min veszekedtek Jézus követői?

Mit kell tehát tennünk, ha olyanok szeretnénk lenni, mint a nagy Tanító? (. . .) Szolgálnunk kell másokat. Jót kell velük tennünk. Igaz, sokan nem így viselkednek. Sőt, a legtöbben azt szeretnék, ha mások mindig kiszolgálnák őket. Egyszer Jézus követői is így éreztek. Mindegyikük azt szerette volna, ha ő a legnagyobb, vagyis a legfontosabb.

Egy napon Jézus együtt ment valahová a tanítványaival, vagyis azokkal, akik a követői voltak. Amikor Kapernaumba, a Galileai-tenger közelében levő városba értek, mind bementek egy házba. Jézus ott megkérdezte tőlük, hogy miről vitáztak az úton. Ők csak hallgattak, mivel azon veszekedtek, hogy ki a nagyobb közöttük (Márk 9:33, 34).

 Jézus tudta, hogy nem helyes, ha a tanítványok bármelyike is azt gondolja magáról, hogy ő a legnagyobb. Ezért, ahogy már a könyvünk első fejezetében tanultuk, odaállított eléjük egy kisgyermeket, és azt mondta nekik, hogy éppen olyan alázatosnak kell lenniük, amilyen egy gyermek. De ők ebből sem tanultak. Jézus ezért röviddel a halála előtt olyasmit tett, aminek a tanulságát soha többé nem felejtették el. Mit tett Jézus? (. . .)

Miközben mindannyian együtt vacsoráztak, Jézus felkelt az asztal mellől, és levetette felsőruháit. Fogott egy törülközőt, és a dereka köré csavarta, majd vizet öntött egy mosdótálba. A követői biztosan kíváncsian várták, hogy mit tesz most Jézus. A figyelmüktől kísérve Jézus mindegyikükhöz odament, lehajolt, és megmosta a lábukat, majd megtörölte a törülközővel. Gondolj csak bele! Hogy érezted volna magad, ha te is ott vagy? (. . .)

Mit tanított meg Jézus a követőinek?

Jézus követői nem érezték helyénvalónak, hogy a nagy Tanító ilyen módon szolgálja őket. Zavarban voltak. Péter nem is akarta megengedni Jézusnak, hogy ilyen alantas szolgálatot tegyen neki. De Jézus azt mondta, hogy ezt nagyon fontos megtennie.

Manapság általában nem mossuk meg egymás lábát. De amikor Jézus a földön járt, ez szokás volt. Tudod-e, miért? (. . .) Abban az országban, ahol Jézus és a követői éltek, az emberek nyitott szandált viseltek, zokni nélkül. Amikor a poros utakat járták, a lábuk csupa por lett. Kedves gesztus volt, hogy megmosták a vendég lábát.

Ez alkalommal azonban Jézus tanítványai közül senki sem ajánlotta fel, hogy megmossa a többiek lábát. Így hát Jézus maga mosta meg a lábukat. Ezzel fontos dolgot tanított a követőinek, amelyet meg kellett tanulniuk, és nekünk is meg kell tanulnunk.

 Tudod-e, mit tanított ezzel Jézus? (. . .) Miután Jézus visszavette felsőruháit, és helyet foglalt az asztalnál, elmagyarázta: „Tudjátok, mit tettem veletek? Ti »Tanítónak« és »Úrnak« szólítotok engem, és helyesen mondjátok, mert az vagyok. Ezért ha én Úr és Tanító létemre megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát” (János 13:2–14).

Hogyan segíthetsz másoknak?

A nagy Tanító ezzel megmutatta, hogy azt szeretné, ha a követői szolgálnák egymást. Azt akarta, hogy ne csak magukra gondoljanak, és ne képzeljék magukat olyan fontosnak, hogy másoknak kell mindig szolgálniuk őket. Elvárta tőlük, hogy szívesen szolgáljanak másokat.

Ugye milyen szép tanulság? (. . .) Kész vagy olyan lenni, mint a nagy Tanító, és kész vagy szolgálni másokat? (. . .) Mindannyian tudunk valamit tenni másokért, amivel örömet szerzünk nekik. De az a legjobb, hogy örömet szerzünk vele Jézusnak és az Atyjának.

 Nem nehéz másokat szolgálni. Ha figyelsz, rájössz, mennyi mindent tehetsz másokért. Gondolkodj el: Tudnál valamit segíteni az anyukádnak? Tudod, hogy ő sok mindent tesz érted és az egész családért. Mit tudnál neki segíteni? (. . .) Kérdezd meg tőle!

Talán megteríthetnéd az asztalt, mielőtt a család leül enni. Vagy összeszedhetnéd az edényeket, amikor már befejeztétek az evést. Vannak olyan gyerekek, akik mindennap kiviszik a szemetet. Bármi is az, amit meg tudsz tenni, azzal másokat szolgálsz, éppúgy, mint Jézus.

Vannak kisebb testvéreid, akiket tudnál szolgálni? Emlékezz rá, hogy Jézus, a nagy Tanító a követőit is szolgálta. Jézust utánozod azzal, ha a kisebb testvéreidet szolgálod. Mit tehetsz értük? (. . .) Például segíthetsz nekik megtanulni,  hogy rakják el a játékaikat, ha már nem játszanak velük. Segíthetsz nekik felöltözni, vagy megágyazhatsz nekik. Eszedbe jut még valami, amit tehetnél értük? (. . .) Szeretni fognak, ha megteszed ezeket értük, ahogy Jézust is szerették a követői.

Az iskolában is szolgálhatsz másokat, például az osztálytársaidat, illetve a tanáraidat. Ha valaki elejti a könyveit, kedves lenne, ha segítenél neki összeszedni őket. Felajánlhatod, hogy letörlöd a táblát, vagy valami más szívességet teszel a tanároknak. Az is kedves gesztus, ha kinyitod az ajtót valakinek.

Néha azt tapasztaljuk, hogy az emberek nem köszönik meg, hogy szolgáltuk őket. Szerinted akkor inkább ne is tegyünk többé jót? (. . .) De igen! Sokan Jézusnak sem köszönték meg a jótetteit. De ettől még nem hagyott fel azzal, hogy jót tegyen.

Tehát soha ne vonakodjunk másokat szolgálni! Emlékezzünk a nagy Tanítóra, Jézusra, és mindig igyekezzünk követni a példáját!

A másoknak való segítségnyújtásról olvashattok még a Példabeszédek 3:27, 28-ban, a Róma 15:1, 2-ben és a Galácia 6:2-ben.