Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 19. FEJEZET

Szabad-e verekedni?

Szabad-e verekedni?

ISMERSZ olyan fiúkat vagy lányokat, akik nagyszájúak és vagányak? (. . .) Szeretsz velük lenni? Vagy inkább olyanokkal vagy együtt szívesen, akik kedvesek és békések? (. . .) A nagy Tanító ezt mondta: „Boldogok a békeszerzők, mivel »Isten fiainak« fogják őket hívni” (Máté 5:9).

De mások néha felbosszantanak, nem igaz? (. . .) Ilyenkor talán kedvünk lenne bosszút állni. Egyszer Jézus tanítványai is ilyen helyzetbe kerültek, amikor Jeruzsálembe utaztak Jézussal. Hadd meséljem el, mi történt.

Már egy ideje úton voltak, amikor Jézus előreküldött néhány tanítványt egy szamáriai faluba, hogy keressenek szállást. De az ottani emberek nem akarták, hogy náluk maradjanak éjszakára, mert a szamaritánusok más vallásúak voltak, és nem örültek neki, ha valaki Jeruzsálembe ment imádatot bemutatni.

Hogyan akart Jakab és János bosszút állni a szamaritánusokon?

 Mit tettél volna ebben a helyzetben? Felbőszültél volna? Bosszút akartál volna állni rajtuk? (. . .) Jakab és János tanítvány bosszút akart állni. Így szóltak Jézushoz: „akarod-e, hogy azt mondjuk, hogy tűz szálljon le az égből, és semmisítse meg őket?” Nem csoda, hogy Jézus a Mennydörgés fiainak hívta őket! Azt mondta nekik, hogy nem helyes így bánni másokkal (Lukács 9:51–56; Márk 3:17).

Igaz, hogy az emberek néha csúnyán viselkednek velünk. Lehet, hogy a többi gyerek nem akarja megengedni, hogy velük játsszunk. Ezt mondhatják: „Menj innen!” Az ilyesmi kihozza az embert a sodrából, ugye? Kedvünk lenne valahogyan bosszút állni. De szabad ezt? (. . .)

Vedd elő a Bibliádat, és keressük ki a Példabeszédek könyve 24. fejezetéből a 29. verset. Így szól: „Ne mondd: »Ahogy ő bánt velem, én is úgy bánok vele. Mindenkinek megfizetek a cselekedete szerint.«”

Te hogy érted, mit jelent ez a vers? (. . .) Azt jelenti, hogy nem szabad bosszút állnunk. Nem bánhatunk csúnyán valakivel csak azért, mert ő csúnyán bánt velünk. De mi van akkor, ha valaki beléd akar kötni, vagy megpróbál felbosszantani azzal, hogy sérteget? Lehet, hogy kicsúfol, és azt mondja, hogy megijedtél. Tegyük fel, hogy gyávának hív. Mit tegyél? Jó lenne, ha belesodródnál egy verekedésbe? (. . .)

Nézzük meg most is, hogy mit mond a Biblia. Lapozzunk a Máté evangélium 5. fejezetének a 39. verséhez. Itt Jézus következő szavait olvashatjuk: „ne álljatok ellen annak, aki gonosz, hanem aki arcul csap a jobb orcádon, annak fordítsd oda a másikat is.” Szerinted mit akart ezzel Jézus mondani? Vajon arra gondolt, hogy ha valaki ököllel belevág az arcod egyik oldalába, akkor hagynod kell, hogy a másik oldalán is megüssön? (. . .)

 Nem, egyáltalán nem így értette. A pofon nem ugyanaz, mint amikor ököllel ütnek meg. Ez sokkal inkább olyan, mint amikor valaki meglöki a másikat. Talán azért csap arcul, hogy belénk kössön. Fel akar bosszantani. Mi lesz, ha dühbe gurulunk, és mi is elkezdjük lökdösni? (. . .) Valószínű, hogy verekedés lesz a vége.

Jézus azonban nem szerette volna, ha a követői verekedésbe keverednek. Ezért azt mondta, hogy ha valaki pofon üt minket, ne üssünk vissza. Nem szabad méregbe gurulnunk és verekednünk. Ha mégis ezt tesszük, akkor nem vagyunk különbek, mint az, aki az egészet elkezdte.

 Szerinted mit kell tenned, ha valami ellenségeskedés van kialakulóban? (. . .) Ilyenkor a legjobb odébbállni. Lehet, hogy a másik még néhányszor meglök. De ezzel talán be is fejeződik az ügy. Ha távozol, az nem azt jelenti, hogy gyenge vagy. Azt jelenti, hogy erős vagy, mert kiállsz amellett, ami helyes.

Mit tegyünk, ha valaki belénk akar kötni?

De mi van akkor, ha hagyod, hogy belesodorjanak egy verekedésbe, és te győzöl? Mi történhet később? (. . .) Az, akit megvertél, talán visszajön a barátaival. Az is előfordulhat, hogy egy vastag bottal vagy egy késsel megsebesítenek. Érted már, hogy miért nem akarta Jézus, hogy verekedjünk? (. . .)

Mit tegyünk, ha látunk másokat verekedni? Állást foglaljunk valamelyik fél mellett? (. . .) A Biblia rávilágít, mit helyes tennünk. Keresd ki a Példabeszédek könyve 26. fejezetének a 17. versét! Így szól: „Mint aki ebet ragad fülön, olyan az a járókelő, aki dühbe gurul a veszekedésen, amelyhez nincs is köze.”

Ha beleártod magad mások verekedésébe, az miért olyan, mintha megragadnád egy kutya fülét? Megsérülhetsz, úgyhogy ne tegyél ilyet

Mi történne, ha megfognád egy kutyának a fülét? Fájna neki, és feléd kapna, nem? Minél inkább próbálkozna megszabadulni, te annál szorosabban fognád a fülét, és ő annál idegesebbé válna. Ha elengednéd, biztosan megharapna. De hát nem tudsz ott állni, és örökké fogni a fülét, igaz? (. . .)

Na, éppen ilyen bajban lennénk, ha belekeverednénk mások verekedésébe. Talán nem is tudjuk, ki kezdte, vagy hogy miért  verekednek. Tegyük fel, hogy valaki ver egy másik személyt, de az talán ellopott tőle valamit. Ha segítenénk annak, akit vernek, egy tolvajnak segítenénk. Ez nem lenne jó, ugye?

Akkor hát mit tegyél, ha verekedést látsz? (. . .) Ha az iskolában látod, azonnal szólhatsz egy tanárnak. Ha nem az iskolában verekednek, odahívhatod apukádat, anyukádat vagy egy rendőrt. Bizony, még ha mások verekedni akarnak is, nekünk békésnek kell lennünk.

Mit kell tenned, ha verekedést látsz?

Jézus igaz követői mindent megtesznek, hogy ne keveredjenek verekedésbe. Ezzel azt bizonyítják, hogy szilárdan kiállnak amellett, ami helyes. A Biblia szerint Jézus tanítványa „ne harcoljon, hanem legyen mindenkihez gyöngéd” (2Timóteusz 2:24).

Most nézzünk még néhány jó tanácsot, amely segít elkerülnünk a verekedést: Róma 12:17–21 és 1Péter 3:10, 11.