Miért tetszett Istennek ez a vidám együttlét?

SZERETSZ vidám összejövetelekre járni? (. . .) Az bizony mókás dolog. Mit gondolsz, a nagy Tanító örül neki, ha ilyenekre járunk? (. . .) Ő egyszer elment valakinek az esküvőjére – ez is egy fajta vidám együttlét –, és néhány tanítványa is vele tartott. Jehova „a boldog Isten”, ezért szívesen veszi, ha jól érezzük magunkat egy építő összejövetelen (1Timóteusz 1:11; János 2:1–11).

Könyvünk 29. oldalán olvastunk arról, hogy Jehova szétválasztotta a Vörös-tengert, hogy az izraeliták átmehessenek rajta. Emlékszel erre a történetre? (. . .) Utána a nép énekelt, táncolt, és hálát adott Jehovának. Úgy is mondhatjuk, hogy vidám összejövetelt rendeztek. Nagyon boldogok voltak, és biztosak lehetünk benne, hogy Isten is nagyon boldog volt (2Mózes 15:1, 20, 21).

Majdnem 40 évvel később az izraeliták egy másik nagyszabású összejövetelen vettek részt. Azok, akik meghívták őket, nem voltak Jehova imádói. Sőt, más istenek előtt borultak le, és házasságon kívüli szexuális kapcsolatot folytattak másokkal. Szerinted helyes volt, hogy az izraeliták elmentek egy ilyen  alkalomra? (. . .) Jehova nem örült neki, ezért megbüntette őket (4Mózes 25:1–9; 1Korintusz 10:8).

A Biblia két születésnapi ünnepségről is beszél. Vajon az egyiken a nagy Tanító születésnapját ünnepelték? (. . .) Nem. Mindkét születésnapi ünnepséget olyan férfiak tiszteletére rendezték, akik nem szolgálták Jehovát. Az egyik alkalommal Heródes Antipász király születésnapját ünnepelték. Ő volt Galilea területi uralkodója, amikor Jézus ott élt.

Heródes király sok rosszat tett. Feleségül vette a testvére feleségét, Heródiást. Keresztelő János, aki Isten szolgája volt, megmondta Heródesnek, hogy ez nem volt helyes. Heródesnek pedig nem tetszett, hogy János ezt mondta, ezért börtönbe vetette őt (Lukács 3:19, 20).

Míg János a börtönben volt, eljött az idő, hogy megünnepeljék Heródes születésnapját. Heródes nagy lakomát rendezett, amelyre sok fontos embert meghívott. Volt ott evés-ivás, mulatozás. Aztán megjelent a vendégek között Heródiás lánya, és táncolt előttük. Annyira tetszett mindenkinek a tánca, hogy Heródes király meg akarta érte  jutalmazni valami különleges ajándékkal. Ezt mondta neki: „Amit csak kérsz tőlem, megadom neked, akár a királyságom felét is.”

Mit is kérhetne? Talán pénzt? Szép ruhákat? Vagy egy saját palotát? Nem tudta, mit feleljen, ezért odament az anyjához, Heródiáshoz, és megkérdezte tőle: „Mit kérjek?”

Tudni kell azt, hogy Heródiás gyűlölte Keresztelő Jánost. Így hát azt mondta a lányának, hogy János fejét kérje. A lány visszament a királyhoz, és így szólt: „Azt akarom, hogy nyomban add ide nekem egy tálcán Keresztelő János fejét.”

Heródes király nem akarta megölni Jánost, mert tudta, hogy jó ember. De már ígéretet tett, és félt, hogy mit gondolnak róla a vendégek, ha visszavonja. Elküldött hát egy férfit a börtönbe, hogy vágja le János fejét. A férfi hamarosan visszatért, egy tálcán hozta János fejét, és átadta a lánynak, az pedig odaadta az anyjának (Márk 6:17–29).

A másik születésnapi ünnepség, amelyet a Biblia megemlít, semmivel sem sikerült jobban. Ezt az ünnepséget Egyiptom királyának a tiszteletére rendezték. Az ünnepség alatt a király szintén  lefejeztetett valakit, aztán felakasztatta a holttestét, hogy megegyék a madarak (1Mózes 40:19–22). Szerinted Istennek tetszett ez a két ünnepség? (. . .) Szerettél volna részt venni rajtuk? (. . .)

Mi történt Heródes születésnapi ünnepségén?

Tudjuk, hogy a Bibliában mindent valamilyen céllal írtak le. A Szentírás csak két születésnapi ünnepségről beszél, és mindkettőn elkövettek valami gonoszságot. Szerinted mit akar nekünk ezzel mondani Isten a születésnapi összejövetelekről? Örülne, ha születésnapot ünnepelnénk? (. . .)

Igaz, hogy manapság az ilyen összejöveteleken nem fejeznek le senkit. De a születésnapok megünneplésének gondolata olyan emberektől ered, akik nem az igaz Istent imádták. Egy forrásmű szerint „csak bűnösök . . . mulatoznak azon a napon, amelyen születtek” (The Catholic Encyclopedia). Szeretnél az ilyen emberekhez hasonlítani? (. . .)

Mi a helyzet a nagy Tanítóval? Vajon ő megünnepelte a születésnapját? (. . .) Nem, a Biblia egyáltalán nem beszél arról, hogy születésnapi ünnepséget rendeztek volna Jézus tiszteletére. A korai követői sem ünnepelték a születésnapját. Tudod-e, később miért döntöttek úgy mások, hogy december 25-én fogják ünnepelni Jézus születésnapját? (. . .)

Azért erre a napra esett a választásuk, mert „Róma népe már addig is akkor tartotta Szaturnusz ünnepét, és akkor ünnepelték a nap születésnapját” (The World Book Encyclopedia). Tehát az emberek úgy döntöttek, hogy azon a napon ünneplik Jézus születésnapját, amelyen a pogányoknak már van egy ünnepük!

Tudod-e, miért nem születhetett Jézus decemberben? (. . .) Azért, mert a bibliai beszámoló szerint a pásztorok éjszaka kinn voltak a szabad ég alatt nyájaikkal, amikor Jézus megszületett (Lukács 2:8–12). Decemberben nem tartózkodtak volna odakint, mert az hideg, esős hónap.

Miért nem születhetett Jézus december 25-én?

 Sokan tudják, hogy Jézus nem karácsonykor született, sőt azt is, hogy azon a napon a pogányok olyan ünnepet tartottak, amely nem tetszett Istennek. Mégis megünneplik a karácsonyt. Fontosabb nekik, hogy ünnepelhessenek, mint az, hogy megtudják, mit gondol erről Isten. De mi ugye szeretnénk Jehova kedvében járni? (. . .)

Ha tehát részt veszünk egy vidám összejövetelen, győződjünk meg arról, hogy az Jehova előtt elfogadható-e. Az év bármelyik napján rendezhetünk ilyet. Nem kell egy adott napra várnunk. Ehetünk valami különlegeset, és játszhatunk egy jót. Volna kedved ehhez? (. . .) Talán beszélhetsz a szüleiddel, és velük együtt megtervezhetnél egy vidám összejövetelt. Remek lenne, ugye? (. . .) De mielőtt leülsz tervezni, győződj meg róla, hogy helyesli-e Isten a terveidet!

Hogyan szervezhetünk olyan vidám összejöveteleket, melyek biztosan tetszenek Istennek?

A következő bibliaversekből is kiderül, hogy milyen fontos mindig azt tenni, ami helyes Isten szemében: Példabeszédek 12:2; János 8:29; Róma 12:2 és 1János 3:22.