KI ÖRÜLT annak, hogy Saul gonosz dolgokat művel? (. . .) Sátán, az Ördög. De nemcsak ő, hanem a zsidók vallási vezetői is. Ezért amikor Saul a nagy Tanító tanítványa lett, és Pálnak kezdték szólítani, ezek a vallási vezetők meggyűlölték őt. Érted már, hogy miért nehéz Jézus tanítványaiként jót tennünk? (. . .)

Mi mindent kellett Pálnak elszenvednie, amikor a jót tette?

Anániás főpap egyszer megparancsolta, hogy üssék arcon Pált. Még azt is megpróbálta elérni, hogy börtönbe vessék. Pál sokat szenvedett, amikor Jézus tanítványa lett. Például megverték őt gonosz emberek, és nagy kövekkel megpróbálták kioltani az életét (Cselekedetek 23:1, 2; 2Korintusz 11:24, 25).

Sokan megpróbálnak olyasmire rábírni minket, ami nem tetszik Istennek. A kérdés tehát az, hogy mennyire szereted a jót. Annyira, hogy még akkor is a jót teszed, amikor mások gyűlölnek érte? Ehhez bátorság kell, nem igaz? (. . .)

 Talán erre gondolsz: „Miért gyűlölnek minket az emberek, ha jót teszünk? Nem örülniük kellene inkább?” Hát igen, ez lenne a logikus. Az emberek többnyire örültek annak, amikor Jézus jót tett. Egyszer egy egész város összegyülekezett annak a háznak az ajtajánál, ahol Jézus tartózkodott. Azért jöttek, mert Jézus meggyógyította a betegeket (Márk 1:33).

De néha az embereknek nem tetszett az, amit Jézus tanított. Bár mindig igazat tanított, nem örültek neki. Sőt, némelyek valósággal gyűlölték őt, mivel kimondta az igazat. Ez történt egy napon Názáretben,  ahol Jézus felnevelkedett. Jézus elment a zsinagógába, ahol a zsidók rendszeresen összejöttek, hogy imádják Istent.

Jézus itt nagyszerű előadást tartott az Írás alapján. Az embereknek először tetszett, amit mondott. Álmélkodtak csodálatos szavain. Alig tudták elhinni, hogy ez az a fiatalember, aki ott nőtt fel, az ő városukban.

De Jézus ekkor valami másról kezdett beszélni. Olyan példákat említett, amikor Isten különleges kegyet tanúsított nem zsidó emberek iránt. Amikor erről beszélt, a zsinagógában levők dühbe gurultak. Tudod, hogy miért? (. . .) Azért, mert azt hitték, hogy Isten csak feléjük mutat különleges kegyet. Jobbnak tartották magukat másoknál. Így hát meggyűlölték Jézust amiatt, amit mondott. Tudod-e, mit akartak tenni vele? (. . .)

A Biblia így számol be róla: ’Megragadták Jézust, és sietve kiűzték őt a városon kívülre. Elvezették őt egy hegy szélére, és le akarták dobni a szikláról, hogy megöljék! Jézus azonban eltávozott tőlük’ (Lukács 4:16–30).

Miért akarják megölni Jézust ezek az emberek?

Ha veled történt volna mindez, visszamentél volna ezek közé az emberek közé, hogy Istenről beszélj nekik? (. . .) Ehhez bátorság kellett volna, ugye? (. . .) Úgy egy év múlva Jézus bizony visszament Názáretbe. A Biblia elmondja, hogy „tanítani kezdte őket zsinagógájukban”. Jézus nem hagyott fel az igazság hirdetésével az olyan emberektől való félelmében, akik nem szerették Istent (Máté 13:54).

Egy másik alkalommal, sabbatnapon Jézus meglátott egy sorvadt kezű embert. Jézusnak volt hatalma Istentől, hogy meggyógyítsa ezt az embert. De a jelenlevők némelyike bele akart kötni Jézusba. Mit tett erre a nagy Tanító? (. . .) Először megkérdezte: ’Ha lenne egy juhotok, és sabbaton beleesne egy nagy verembe, kihúznátok?’

 Igen, kihúznák, még sabbaton is, amikor pihenniük kellett. Jézus ezért ezt mondta: ’Még jobb dolog egy emberen segíteni sabbaton, hiszen az ember többet ér a juhnál!’ Mennyire egyértelmű volt, hogy Jézusnak segítenie kell ezen az emberen, és meg kell gyógyítania!

Jézus azt mondta neki, hogy nyújtsa ki a kezét. A keze azon nyomban meggyógyult. Milyen boldog volt a férfi! Hát a többiek? Talán ők is örültek? (. . .) Nem, nem örültek, sőt még jobban meggyűlölték Jézust. Elmentek, és terveket szőttek, hogy megöljék! (Máté 12:9–14).

Ma is hasonló a helyzet. Bármit teszünk is, soha nem tudunk mindenkinek tetszeni. Ezért el kell döntenünk, hogy kinek akarunk igazán tetszeni. Ha Jehova Istennek és a Fiának, Jézus Krisztusnak, akkor mindig azt kell tennünk, amit tanítanak. Ki fog ezért gyűlölni minket? Ki fogja megnehezíteni nekünk, hogy jót tegyünk? (. . .)

Sátán, az Ördög. És még kik? (. . .) Azok, akiket az Ördög becsapott, hogy rossz dolgokban higgyenek. Jézus ezt mondta kora vallási vezetőinek: „Ti a ti atyátoktól, az Ördögtől vagytok, és a ti atyátok kívánságait óhajtjátok tenni” (János 8:44).

Sok olyan ember van, akiket az Ördög szeret. Jézus „a világ” kifejezéssel utalt rájuk. Szerinted mi az „a világ”, amelyről Jézus beszélt? (. . .) Nézzük meg a János evangéliuma 15. fejezetének a 19. versét, abból kiderül. Itt Jézus következő szavait olvashatjuk: „Ha része volnátok a világnak, a világ kedvelné azt, ami az övé. Mivel pedig nem vagytok része a világnak, hanem kiválasztottalak titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ.”

Ezek szerint a Jézus tanítványait gyűlölő világ az összes olyan emberből áll, akik nem követik Jézust. Vajon miért gyűlöli a világ  Jézus tanítványait? (. . .) Gondolkodjunk el egy kicsit! Ki a világ uralkodója? (. . .) A Biblia kijelenti: „az egész világ a gonosz hatalmában van.” A gonosz nem más, mint Sátán, az Ördög (1János 5:19).

Most már érted, miért olyan nehéz jót tenni? (. . .) Sátán és a világa miatt. De van valami más oka is. Emlékszel még, hogy mi? (. . .) Ennek a könyvnek a 23. fejezetéből megtanultuk, hogy mindannyian bűnösnek születtünk. Ugye milyen ragyogó lesz, amikor megszűnik a bűn, Sátán pedig a világával együtt elpusztul? (. . .)

Amikor ez a világ elmúlik, mi lesz azokkal, akik jót tesznek?

A Biblia ígérete szerint „a világ elmúlóban van”. Ez azt jelenti, hogy akik nem követik a nagy Tanítót, mind megszűnnek majd létezni. Nem kapnak örök életet. Tudod-e, kik fognak örökké élni? (. . .) A Biblia azt mondja, hogy „aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké” (1János 2:17). Igen, csak azok élhetnek örökké Isten új világában, akik jót tesznek, vagyis „Isten akaratát” cselekszik. Ezért bármilyen nehéz is, mi szeretnénk jót tenni, igaz? (. . .)

Olvassuk el együtt a következő írásszövegeket, melyek rávilágítanak, hogy miért nem könnyű jót tenni: Máté 7:13, 14; Lukács 13:23, 24 és Cselekedetek 14:21, 22.