Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Tanulj a nagy Tanítótól!

 34. FEJEZET

Mi lesz velünk, ha meghalunk?

Mi lesz velünk, ha meghalunk?

BIZTOS tudod, hogy manapság az emberek megöregszenek, megbetegszenek és meghalnak. Sőt, előfordul, hogy gyerekek is meghalnak. Félned kell-e a haláltól vagy a halottaktól? (. . .) Tudod-e, mi lesz velünk, ha meghalunk? (. . .)

Ma nem él olyan ember, aki már egyszer meghalt, de visszatért az életbe, és tudna róla mesélni, hogy mi történik a halál után. De amikor Jézus, a nagy Tanító a földön járt, volt ilyen ember. Ha olvasunk róla, megtudhatjuk, mi történik azokkal, akik meghalnak. Ez az ember Jézus barátja volt, és Betániában, egy Jeruzsálem közelében levő városkában lakott. Lázárnak hívták, és volt két testvére, Márta és Mária. Nézzük csak, hogyan számol be a Biblia a történtekről!

Lázár egyszer súlyosan megbetegszik. Jézus ekkor nagyon messze van tőle. Ezért Márta és Mária elküldenek valakit, hogy mondja meg Jézusnak, hogy testvérük, Lázár beteg. Azért üzennek Jézusnak, mert tudják, hogy ha eljön, meg tudja gyógyítani a testvérüket. Jézus nem orvos, de Istentől kapott hatalommal mindenféle betegségből képes kigyógyítani az embereket (Máté 15:30, 31).

Ám mielőtt Jézus odaérne, Lázár belehal a betegségébe. Jézus azonban azt mondja a tanítványainak, hogy Lázár alszik, és ő majd fölébreszti. A tanítványok nem fogják fel Jézus szavainak az értelmét, ezért Jézus nyíltan kimondja, hogy „Lázár meghalt”.  Mit tanulhatunk ebből a halálról? (. . .) Azt, hogy a halál olyan, mintha valaki mélyen aludna, annyira mélyen, hogy nem is álmodik.

Jézus most meglátogatja Mártát és Máriát. A család sok barátja már ott van náluk, hogy vigasztalja őket a testvérük halála miatt. Amikor Márta meghallja, hogy Jézus közeledik, elébe megy. Kisvártatva Mária is kimegy, hogy találkozzon Jézussal. Nagy bánatában sír, és Jézus lábaihoz borul. A barátai is sírnak, akik utánajönnek.

A nagy Tanító megkérdezi, hogy hová tették Lázár holttestét. Ekkor egy barlanghoz viszik őt, ahová Lázárt eltemették. Jézus látva azt, hogy mindenki sír, szintén könnyekre fakad. Tudja, milyen szomorú, ha az ember elveszít valakit, akit szeret.

A barlang bejárata egy kővel van eltakarva, ezért Jézus így szól: „Vegyétek el a követ.” Nos, vajon jó lenne, ha elvennék? (. . .) Márta szerint ez nem valami jó ötlet. „Uram, most már biztosan szaga van, hiszen ez már a negyedik nap” – mondja.

De Jézus ezt mondja neki: „Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, látni fogod az Isten dicsőségét?” Jézus arra gondol, hogy Márta valami olyasmit fog látni, ami tiszteletet szerez Istennek. Mit akar tenni Jézus? Amikor elveszik a követ, Jézus hallhatóan imádkozik Jehovához. Aztán hangosan ezt mondja: „Lázár, jöjj ki!” Vajon kijön? Lehetséges lenne, hogy kijöjjön? (. . .)

Fel tudsz ébreszteni egy alvó embert? (. . .) Igen, ha jó hangosan szólsz hozzá, akkor felébred. Hát olyan valakit fel tudsz-e ébreszteni, aki halálalvásban van? (. . .) Nem. Akármilyen hangosan szólnál hozzá, egy halott nem hallja. Ma nincs olyan ember a földön – sem te, sem én, sem más –, aki fel tudna ébreszteni egy halottat.

Mit tett Jézus Lázárral?

 Jézussal viszont más a helyzet. Neki különleges hatalma van Istentől. Ezért amikor Lázárt szólítja, hihetetlen dolog történik. Az a férfi, aki már négy napja halott, előjön a barlangból! Életre kelt! Újra lélegzik, jár és beszél! Bizony, Jézus feltámasztja Lázárt a halálból (János 11:1–44).

Most gondolkodj el: Mi történt Lázárral, amikor meghalt? Valamelyik része – a lelke vagy a szelleme – talán elhagyta a testét, és máshol élt tovább? Vajon a mennybe ment Lázár lelke? Négy napig ott élt fent Istennel és a szent angyalokkal? (. . .)

Nem, nem ez történt. Emlékezz vissza, hogy Jézus azt mondta, hogy Lázár alszik. Milyen az, amikor alszol? Ha nagyon mélyen alszol, akkor ugye fogalmad sincs róla, hogy mi folyik körülötted? (. . .) És amikor felébredsz, nem is tudod, hogy mennyi ideig aludtál, csak ha ránézel az órára.

 Ugyanígy van a halottakkal is. Nem tudnak és nem éreznek semmit, és tenni sem képesek semmit. Lázár is ilyen állapotban volt, amíg halott volt. A halál olyan, mint amikor valaki mélyen alszik, és nem emlékszik semmire. A Biblia kijelenti: „a halottak semmit sem tudnak” (Prédikátor 9:5, 10).

Milyen állapotban volt Lázár, amíg halott volt?

Gondold végig a következőt is: Ha Lázár négy napig az égben lett volna, nem mesél róla valamit? (. . .) És ha az égben volt, vajon Jézus erővel visszahozta volna a földre arról a gyönyörű helyről? (. . .) Természetesen nem.

Mégis sokan azt állítják, hogy van egy lelkünk, amely tovább él, miután a test meghal. Azt mondják, hogy Lázár lelke tovább élt valahol. De a Biblia nem tanít ilyesmit. Ehelyett azt mondja, hogy Isten „élő lélekké” tette az első embert, Ádámot. Ádám maga volt a lélek. A Biblia azt is mondja, hogy amikor Ádám vétkezett, meghalt. ’Halott lélek’ lett, és visszatért a porba, amelyből vétetett. És azt is megtudhatjuk a Bibliából, hogy Ádám valamennyi leszármazottja örökölte a bűnt és a halált (1Mózes 2:7; 3:17–19; 4Mózes 6:6; Róma 5:12).

Világos tehát, hogy nincs lelkünk, mely különáll a testünktől.  Mindegyikőnk egy-egy lélek. És mivel az emberek örökölték a bűnt az első embertől, Ádámtól, a Biblia leszögezi: „Amely lélek vétkezik, az hal meg” (Ezékiel 18:4).

Miért nincs okunk félni a halottaktól?

Vannak, akik félnek a haláltól. Nem mennek temető közelébe, mert azt gondolják, hogy a halottaknak lelkük van, mely a testüktől külön létezik, és árthat az élőknek. De vajon tud-e egy halott ártani az élőknek? (. . .) Nem, nem tud.

Némelyek abban is hisznek, hogy a halottak visszajöhetnek szellemként az élőkhöz. Ezért ételt raknak ki az elhunytnak. De akik ilyet tesznek, azok nem hisznek abban, amit Isten a halottakról mond. Ha mi hiszünk Istennek, akkor nem fogunk félni a halottaktól. És ha valóban hálásak vagyunk Istennek az életünkért, ezt úgy fogjuk bebizonyítani, hogy azt tesszük, ami tetszik Istennek.

De talán felmerül benned a kérdés: „Vissza fogja hozni Isten az életbe azokat a gyerekeket, akik meghaltak? Egyáltalán akarja őket visszahozni?” Legyen ez a következő témánk.

Olvassunk még a Bibliából a halottak állapotáról, és arról, hogy az ember maga a lélek. Nézzük meg a következő verseket: Zsoltárok 115:17; 146:3, 4 és Jeremiás 2:34.