Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Tanulj a nagy Tanítótól!

 16. FEJEZET

Mi az, ami igazán fontos?

Mi az, ami igazán fontos?

Mi okozott gondot ennek az embernek?

EGYSZER egy férfi odament Jézushoz. Tudta, hogy Jézus nagyon bölcs, ezért ezt mondta neki: ’Tanító, mondd meg a testvéremnek, hogy adjon nekem abból, amije van.’ Úgy gondolta, hogy jár neki azokból a javakból.

Mit mondtál volna Jézus helyében? (. . .) Jézus látta, hogy ennek az embernek valami gondot okoz. De nem az, hogy szüksége volt arra, ami a testvéréé volt, hanem az, hogy nem tudta, mi az, ami igazán fontos az életben.

Gondolkodjunk el ezen. Mi legyen nekünk a legfontosabb? Az, hogy jó játékaink legyenek, új ruháink meg ilyesmik? (. . .) Nem. Van valami, ami sokkal fontosabb. És Jézus ezt akarta megtanítani. Ezért elmondott egy történetet egy olyan emberről, aki elfelejtkezett Istenről. Kíváncsi vagy rá? (. . .)

Ez az ember nagyon gazdag volt. Voltak neki földjei és raktárai. Annyira gazdagon termett a földje, hogy a termés nem fért el a raktáraiban. Most mitévő legyen? Ezt mondta magában: ’Lebontom a raktáraimat, és nagyobbakat építek. Majd ezekben az új raktárakban tárolom az összes termést és minden javamat.’

A gazdag ember úgy gondolta, hogy ez bölcs lépés. Arra gondolt, hogy okosan teszi, ha sok mindent  felhalmoz. Magában ezt mondta: ’Dúskálok a javakban. Évekig elég lesz, amit felhalmoztam, úgyhogy most lazíthatok: eszem, iszom és szórakozom.’ De volt valami hiba a gondolkodásában. Tudod-e, mi volt az? (. . .) Csak magára és a saját kívánságaira gondolt. Elfelejtkezett Istenről.

Miről gondolkodik ez a gazdag ember?

Ezért Isten beszélt a gazdag emberhez. Ezt mondta neki: ’Ostoba! Ma éjjel meghalsz. Akkor kié lesz mindaz, amit felhalmoztál?’ Tudná-e a gazdag ember élvezni azt, amije van, ha már meghalt? (. . .) Nem, valaki más kapná meg. Jézus ezt mondta: „Így jár az, aki önmagának kincset gyűjt, de Isten szemében nem gazdag” (Lukács 12:13–21).

Ugye te nem akarsz olyan lenni, mint ez a gazdag ember? (. . .) Neki az volt a fő célja az életben, hogy anyagi javakhoz jusson. Ez hiba volt. Mindig többet akart. De nem volt gazdag „Isten szemében”.

 Sokan hasonlítanak erre a gazdag emberre. Mindig többet akarnak. Ám ez nagy bajokhoz vezethet. Lássuk, hogyan. Vannak játékaid, igaz? (. . .) Milyen játékaid vannak? (. . .) Mi van akkor, ha az egyik barátodnak van egy olyan labdája, babája vagy valamilyen más játéka, amilyen neked nincs? Helyes lenne, ha a szüleidtől kikönyörögnéd, hogy vegyenek neked is egy olyat? (. . .)

Néha nagyon fontosnak tűnhet egy játék. De mi lesz vele egy idő után? (. . .) Elhasználódik, talán el is törik, és már nem akarsz játszani vele. Igen, van valamid, ami sokkal fontosabb, mint a játékok. Mit gondolsz, mi az? (. . .)

Mid van, ami értékesebb a játékoknál?

Az életed. Az életed nagyon fontos, mert nélküle semmit sem tehetnél. Az életed viszont attól függ, hogy Istennek tetszően viselkedsz-e, nem igaz? (. . .) Ne legyünk hát olyanok, mint az az ostoba gazdag ember, aki elfelejtkezett Istenről.

Nemcsak a gyerekek viselkedhetnek olyan ostobán, mint az a gazdag ember. Sok felnőtt is. Némelyek mindig többet akarnak  annál, amijük van. Lehet, hogy mindennap van mit enniük, van ruhájuk, és van hol lakniuk. De ők többet akarnak. Rengeteg ruhára vágynak, és nagyobb házra. Ez mind pénzbe kerül. Így hát sokat dolgoznak, hogy sok pénzt keressenek. És minél több pénzük van, annál többet akarnak.

Némelyik felnőttet annyira leköti a pénzszerzés, hogy nincs ideje a családjára. És nincs ideje Istenre sem. Vajon a pénzük életben tudja őket tartani? (. . .) Nem, nem tudja. Elkölthetik-e a pénzüket, miután meghaltak? (. . .) Nem, hiszen a halottak semmit, de semmit nem tudnak tenni (Prédikátor 9:5, 10).

Akkor ez azt jelenti, hogy rossz, ha van pénzünk? (. . .) Nem erről van szó. Élelmet és ruhát tudunk venni a pénzünkön. A Biblia szerint a pénz oltalom (Prédikátor 7:12). De ha szeretjük a pénzt, akkor bajba keveredünk. Olyanok leszünk, mint az ostoba gazdag ember, aki kincseket halmozott fel magának, de Isten szemében nem volt gazdag.

Mit jelent az, hogy valaki gazdag Isten szemében? (. . .) Azt, hogy az életében első helyre teszi Istent. Néhányan azt állítják, hogy hisznek Istenben. Úgy gondolják, hogy elég, ha hisznek benne. De vajon valóban gazdagok Isten szemében? (. . .) Nem, ők olyanok, mint a gazdag ember, aki elfelejtkezett Istenről.

Jézus soha nem felejtkezett el égi Atyjáról. Nem akart sok pénzt keresni, és nem volt sok mindene. Tudta, hogy mi az, ami igazán fontos az életben. Te tudod, mi az? (. . .) Az, hogy Isten szemében legyünk gazdagok.

Mit tesz ez a gyermek, ami igazán fontos?

Szerinted hogyan lehetünk gazdagok Isten szemében? (. . .) Úgy, ha azt tesszük, ami kedvére van neki. Jézus ezt mondta: „mindig azt teszem, ami kedvére van” Istennek (János 8:29). Isten helyesli,  amikor azt tesszük, amit elvár tőlünk. Te mivel tudsz Isten kedvében járni? (. . .) Úgy van, olvashatod a Bibliát, eljárhatsz az összejövetelekre, imádkozhatsz Istenhez, és segíthetsz másoknak, hogy tanuljanak róla. Ezek a legfontosabb dolgok az életben.

Mivel Jézus gazdag volt Isten szemében, Jehova gondoskodott róla. Örök élettel jutalmazta meg őt. Ha olyanok vagyunk, mint Jézus, akkor Jehova minket is szeret, és rólunk is gondoskodik. Legyünk tehát Jézushoz hasonlók, és soha ne hasonlítsunk a gazdag emberre, aki elfelejtkezett Istenről!

Ez a néhány írásszöveg rámutat, hogyan lehet helyes szemléletünk az anyagi javakról: Példabeszédek 23:4; 28:20; 1Timóteusz 6:6–10 és Héberek 13:5.

Lásd még

JÉZUS AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET

Válaszol egy fiatal gazdag férfinak

Mi indítja Jézust, hogy ezt mondja: „könnyebb a tevének átjutni a varrótű fokán, mint a gazdagnak bejutni Isten királyságába.”