UGYE milyen remek lenne, ha mindig mindenki jót tenne? (. . .) De nincs olyan ember, aki mindig csak jót tesz. Tudod-e, miért van az, hogy olykor mindannyian rosszat teszünk, pedig jót akarunk tenni? (. . .) Azért, mert mind bűnösnek születtünk. De vannak olyan emberek, akik nagyon gonosz dolgokat művelnek. Gyűlölnek másokat, és szántszándékkal bántják őket. Szerinted megváltozhatnak az ilyen emberek, és képesek megtanulni, hogy jók legyenek? (. . .)

Nézd meg ezt a fiatal férfit – azoknak a felsőruháira vigyáz, akik éppen köveket dobálnak Istvánra. Ennek a férfinak a héber neve Saul, a római neve pedig Pál. Örül neki, hogy kivégzik Istvánt, a nagy Tanító tanítványát. Lássuk csak, miért követ el ilyen gonosztettet Saul.

Saul a farizeusoknak nevezett zsidó vallási csoporthoz tartozik. A farizeusok ismerik Isten Szavát, mégis nagyobb becsben tartják saját vallási vezetőik némelyikének a tanításait. Ez az oka annak, hogy Saul gonosz dolgokat művel.

Saul jelen van, amikor Istvánt letartóztatják Jeruzsálemben. Istvánt bíróság elé viszik, ahol farizeusok is vannak a bírák között. István nem fél, noha rosszakat mondanak róla. Bátran beszélni kezd, és alapos tanúságot tesz a bírák előtt Jehova Istenről és Jézusról.

A bíráknak azonban nem tetszik, amit mond. Már sokat tudnak Jézusról, hiszen nem sokkal korábban ők intézték el, hogy Jézust kivégezzék.  Ámde Jehova visszavitte Jézust az égbe. A bírák most nemhogy megváltoznának, inkább harcolnak Jézus tanítványai ellen.

Megragadják Istvánt, és kiviszik a városból. Úgy megütik, hogy térdre rogy, és köveket dobálnak rá. Saul is ott van, és figyeli, mi történik – ahogy a képen láthatod. Helyesli István megölését.

Miért helyesli Saul István megölését?

Tudod-e, miért gondolkodik így? (. . .) Nos, Saul, amióta az eszét tudja, farizeus, és hiszi, hogy a farizeusok tanításai helyesek. Ők a példaképei, és követi őket (Cselekedetek 7:54–60).

Mit tesz Saul István kivégzése után? (. . .) Képzeld csak el: azon van, hogy megölje Jézus többi tanítványát! Behatol az otthonaikba, és kirángatja mind a férfiakat, mind a nőket, majd börtönbe veti őket. Sok tanítvány kénytelen elhagyni Jeruzsálemet, de továbbra is prédikálnak Jézusról (Cselekedetek 8:1–4).

Emiatt Saul még jobban meggyűlöli Jézus tanítványait. Ezért  elmegy Kajafás főpaphoz, és megszerzi az engedélyét, hogy letartóztassa a Damaszkusz városában levő keresztényeket. Saul azt tervezi, hogy Jeruzsálembe viszi őket foglyokként, hogy ott megbüntessék őket. De miközben Damaszkusz felé tart, valami megdöbbentő történik.

Ki beszél Saulhoz, és miért küldi el?

Világosság ragyog fel az égből, és egy hang így szól: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Jézus beszél az égből! A világosság annyira fényes, hogy megvakítja Sault, úgyhogy a vele levő emberek kénytelenek elvezetni őt Damaszkuszba.

Három nap múlva Jézus látomásban megjelenik Damaszkuszban egy tanítványának, akit Anániásnak hívnak. Azt mondja neki, hogy menjen el Saulhoz, szüntesse meg a vakságát, és beszéljen vele. Amikor Anániás beszél Saullal, Saul elfogadja a Jézusról szóló igazságot. Visszanyeri a látását. Egész élete megváltozik, és Saulból Isten hűséges szolgája lesz (Cselekedetek 9:1–22).

Most már érted, hogy miért követett el gonosztetteket Saul? (. . .) Azért, mert rosszra tanították. Olyan emberek után ment, akik nem voltak hűségesek Istenhez. És egy olyan csoporthoz tartozott, amely az emberi gondolatokat fontosabbnak tartotta Isten Szavánál. De miért változik meg Saul, és miért kezd jót tenni, jóllehet más farizeusok nem hagynak fel az Isten elleni hadakozással? (. . .) Azért, mert Saul valójában nem gyűlöli az igazságot, ezért amikor megérti, hogy mit helyes tenni, kész azt cselekedni.

Tudod-e, ki lett később Saulból? (. . .) Igen, Pál apostolként vált ismertté, Jézus apostolaként. És tudjuk, hogy Pál több bibliai könyvet írt, mint bárki más.

Sok ember Saulhoz hasonlóan képes megváltozni. De ez nem könnyű, mert van valaki, aki mindent megtesz, hogy az embereket  rosszra vigye. Tudod-e, ki az? (. . .) Jézus, amikor megjelent Saulnak a Damaszkuszba vezető úton, beszélt erről a személyről. Egyebek közt ezt mondta Saulnak az égből: ’Elküldelek, hogy felnyisd az emberek szemét, hogy fordítsd őket a sötétségből a világosságra, és Sátán hatalmából az Istenhez’ (Cselekedetek 26:17, 18).

Igen, Sátán, az Ördög igyekszik mindenkit rosszra csábítani. Van olyan érzésed néha, hogy nehéz a jót tenni? (. . .) Mindannyian szoktuk ezt érezni. Sátán miatt nehéz. De van egy másik oka is annak, hogy nem mindig könnyű a jót tenni. Tudod, hogy mi? (. . .) Az, hogy bűnösnek születtünk.

A bűn miatt van az, hogy gyakran könnyebb a rosszat tennünk, mint a jót. Akkor hát mi a teendő? (. . .) Úgy van, harcolnunk kell, hogy a jót tegyük. Ha így lesz, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Jézus, aki szeret minket, segíteni fog.

Amikor Jézus a földön élt, szerette azokat az embereket, akik korábban ugyan rossz dolgokat műveltek, de megváltoztak. Tudta, milyen nehéz volt megváltozniuk. Voltak például olyan nők, akik sok férfival folytattak  nemi viszonyt. Ez természetesen helytelen volt. A Biblia szajháknak vagy prostituáltaknak nevezi az ilyen nőket.

Miért bocsátott meg Jézus ennek a nőnek, aki bűnös életet élt?

Egyszer egy ilyen nő hallott Jézusról, és elment oda, ahol Jézus tartózkodott, egy farizeus házába. Olajat öntött Jézus lábára, és könnyeit a hajával törölte le róla. Nagyon megbánta a bűneit, ezért Jézus megbocsátott neki. A farizeus azonban úgy gondolta, hogy nem kellene megbocsátani neki (Lukács 7:36–50).

Tudod-e, mit mondott Jézus néhány farizeusnak? (. . .) Ezt mondta nekik: „a szajhák előttetek mennek be az Isten királyságába” (Máté 21:31). Azért jelentette ki ezt, mert a szajhák hittek őbenne, és elhagyták bűnös útjukat. A farizeusok ellenben nem hagytak fel azzal, hogy bántsák Jézus tanítványait.

Amikor tehát a Bibliából kiderül, hogy amit teszünk, az rossz, akkor legyünk készek változni. És amikor megtanuljuk, hogy mit vár el tőlünk Jehova, buzgón tegyük meg. Akkor Jehova örülni fog nekünk, és örök élettel ajándékoz meg bennünket.

Hogy könnyebb legyen elkerülnünk a rosszat, olvassuk el együtt a Zsoltárok 119:9–11-et, a Példabeszédek 3:5–7-et és 12:15-öt.