Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 2. FEJEZET

Levél szerető Istenünktől

Levél szerető Istenünktől

MONDD csak, melyik a kedvenc könyved? (. . .) Sok gyerek állatokról szóló könyvet választana. Mások olyat, amiben sok kép van. Szórakoztató lehet ilyen könyveket olvasni.

Ámde azok a legjobb könyvek a világon, amelyek elmondják nekünk az igazságot Istenről. Közülük az egyik az összes többinél értékesebb. Tudod, melyik az? (. . .) A Biblia.

Miért olyan fontos a Biblia? (. . .) Azért, mert Istentől származik. Beszél Istenről, és arról, hogy mennyi jót fog értünk tenni. Azt is megmutatja, hogy mit kell tennünk, ha a kedvében szeretnénk járni. Olyan, mint egy levél Istentől.

Isten megtehette volna, hogy az egész Bibliát leírja az égben, aztán odaadja az embereknek. Ám nem ezt tette. A gondolatok tőle származnak, de földi szolgáival íratta le a Biblia legnagyobb részét.

Hogyan tudta ezt megtenni? (. . .) Könnyebben megérted, ha a következőkre gondolsz: A rádióban olyan emberek hangját halljuk, akik messze vannak tőlünk. A tévében pedig akár más országokban élő embereket is láthatunk, és hallhatjuk, amit mondanak.

Az emberek még a messzi holdra is el tudnak jutni űrhajóikkal, és üzeneteket tudnak onnan küldeni a földre. Hallottál már erről? (. . .) Vajon Isten tud üzeneteket küldeni az égből, ha az emberek képesek erre? (. . .) Hát persze, hogy tud. Ő már sokkal régebben küldött üzeneteket, jóval azelőtt, mielőtt az emberek feltalálták a rádiót és a televíziót.

Honnan tudjuk, hogy Isten a távolból is tud hozzánk szólni?

 Mózes olyan ember volt, aki hallotta Istent beszélni. Nem látta őt, de hallotta a hangját. Több millió ember volt ott, amikor ez történt. Azon a napon Isten megrengetett egy egész hegyet. Mennydörgött és villámlott. Az emberek tudták, hogy Isten szólt, mégis nagyon megijedtek. Ezért ezt mondták Mózesnek: „Isten ne beszéljen velünk, nehogy meghaljunk!” Mózes később leírta, hogy mit mondott Isten. Írásai benne vannak a Bibliában (2Mózes 20:18–21).

Mózes írta a Biblia első öt könyvét. De nemcsak ő írt egyedül bibliai könyveket. Isten körülbelül negyven férfival íratta le a Biblia  különböző részeit. Ezek a férfiak réges-régen éltek, és sok év telt el, mire elkészült az egész Biblia. Bizony, nagyjából 1600 évig tartott! Bámulatos, hogy néhányan közülük sohasem találkoztak egymással, mégis teljesen egybehangzik minden, amit írtak.

Hogy hívják ezeket a bibliaírókat?

Azok között, akikkel Isten leíratta a Bibliát, voltak híres emberek is. Mózes eleinte pásztor volt, de később Izrael nemzetének a vezetője lett. Salamon király a korának legbölcsebb és leggazdagabb embere volt. Más írók viszont nem voltak olyan közismertek. Ámos például fügefákat gondozott.

Az egyik bibliaíró orvos volt. Tudod, ki volt az? (. . .) Lukács. Egy másik író korábban adószedőként dolgozott. Máténak hívták. Volt közöttük egy jogtudós is, aki a zsidó vallási törvények szakértője volt. Senki sem írt olyan sok bibliai könyvet, mint ő. Tudod a nevét? (. . .) Pálról van szó. Jézus tanítványai, Péter és János pedig, akik szintén részt vettek a Biblia megírásában, halászok voltak.

Sok bibliaíró arról írt, amit Isten a saját korukhoz képest a jövőben fog tenni. Hogyan voltak képesek olyasmit leírni, ami csak később történt meg? (. . .) Isten tájékoztatta őket. Ő megmondta nekik, hogy mi fog történni.

Amikor Jézus, a nagy Tanító a földön járt, a Bibliának egy jó része már meg volt írva. Emlékezz rá, hogy a nagy Tanító korábban az égben élt. Tudta, hogy mit tett Isten régebben. Vajon elismerte, hogy a Biblia Istentől származik? (. . .) Igen, elismerte.

Amikor Jézus Isten cselekedeteiről beszélt az embereknek, felolvasott a Bibliából. Néha emlékezetből idézett belőle. Jézus ezenkívül további gondolatokat hozott nekünk Istentől. Ezt mondta: „azokat beszélem a világban, amiket tőle hallottam” (János 8:26). Jézus sok mindent hallott Istentől, hiszen Istennel élt.  És hol olvashatunk arról, hogy miket mondott Jézus? (. . .) A Bibliában. Mindet leírták nekünk, hogy elolvashassuk.

Annak idején, amikor Isten leíratta a Bibliát, az emberek természetesen azon a nyelven írtak, amelyet mindennap használtak. Ezért a Biblia legtöbb könyve héberül íródott, valamekkora része arámul, és elég nagy része görögül. Mivel ma a legtöbb ember nem tud ezeken a nyelveken olvasni, a Bibliát lefordították más nyelvekre. A Biblia egyes részeit most több mint 2260 nyelven olvashatják az emberek. Gondolj bele! A Biblia Isten levele az emberekhez, bárhol éljenek is. De akárhány nyelvre fordították is le, az üzenete Istentől származik.

Amit a Biblia mond, az fontos nekünk. Igaz, régen írták, de olyan dolgokról szól,  amelyek most történnek. És azt is elmondja, hogy mit fog tenni Isten nemsokára. Nagyon izgalmas olvasmány! Csodálatos reménységet tár elénk.

Mi mindent tanulhatsz meg, ha olvasod a Bibliát?

A Biblia azt is elmondja nekünk, hogy Isten szerint hogyan kell élnünk. Közli, hogy mi jó, és mi rossz. Ezt neked is tudnod kell, és nekem is. A Bibliában olvashatunk olyan emberekről, akik rossz dolgokat műveltek, és arról, hogy mi történt velük. Ez segít nekünk, hogy mi ne keveredjünk bajba, mint ők. Olyan emberekről is ír a Biblia, akik jót tettek, és ebből hasznuk származott. Mindezt a mi javunkra írták le.

Akkor meríthetjük a legtöbb hasznot a Bibliából, ha tudjuk a választ arra a kérdésre, hogy kitől kaptuk. Kitől is kaptuk? (. . .) Igen, az egész Biblia Istentől származik. Akkor hogyan mutathatjuk meg, hogy igazán bölcsek vagyunk? (. . .) Úgy, hogy figyelünk Istenre, és azt tesszük, amit mond.

Időt kell hát szánnunk arra, hogy közösen olvassuk a Bibliát. Ha levelet kapunk valakitől, akit nagyon szeretünk, újra meg újra elolvassuk, és nagy becsben tartjuk. A Bibliát is becsben kell tartanunk, mert ezt a levelet Attól kaptuk, aki a legjobban szeret bennünket. A Biblia levél szerető Istenünktől.

Szánjatok még néhány percet arra, hogy elolvassátok a következő bibliaverseket, amelyek rámutatnak, hogy a Biblia valóban Isten Szava, és a mi javunkra íródott: Róma 15:4; 2Timóteusz 3:16, 17 és 2Péter 1:20, 21.