Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 28. FEJEZET

Honnan tudjuk, hogy kinek engedelmeskedjünk?

Honnan tudjuk, hogy kinek engedelmeskedjünk?

NÉHA nehéz eldönteni, hogy kinek engedelmeskedjünk. Lehet, hogy az anyukád vagy az apukád azt mondja, hogy tegyél meg valamit. De aztán a tanító néni vagy egy rendőr az ellenkezőjét kéri. Ebben az esetben melyiküknek engedelmeskednél? (. . .)

Korábban, könyvünk 7. fejezetében már elolvastuk az Efézus 6:1–3-at a Bibliából. Ez a rész azt mondja, hogy a gyermekeknek engedelmeskedniük kell a szüleiknek. „Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrral egységben” – mondja. Tudod-e, mit jelent az, hogy „az Úrral egységben”? (. . .) Azok a szülők, akik az Úrral egységben vannak, arra tanítják gyermekeiket, hogy engedelmeskedjenek Isten törvényeinek.

De a felnőttek közül nem mindenki hisz Jehovában. Mi van akkor, ha egy felnőtt azt mondja, hogy semmi rossz sincs abban, ha csalsz a dolgozatíráskor, vagy fizetés nélkül elviszel valamit a boltból? Vajon ez azt jelenti, hogy a gyerekek nyugodtan csalhatnak és lophatnak? (. . .)

Emlékezz vissza, hogy Nabukodonozor király egyszer parancsba adta, hogy mindenki boruljon le az általa felállíttatott aranyszobor előtt. Sidrák, Misák és Abednegó azonban nem voltak hajlandóak leborulni. Emlékszel még, miért? (. . .) Azért, mert a Biblia azt mondja, hogy csak Jehovát szabad imádnunk (2Mózes 20:3; Máté 4:10).

Mit mond Péter Kajafásnak?

Miután Jézus meghalt, az apostolait a szanhedrin elé vitték.  Ez volt a zsidók legfőbb vallási bírósága. Kajafás főpap ezt mondta: ’Határozottan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok tovább Jézus nevében, és íme, ti mégis betöltöttétek Jeruzsálemet a tanításotokkal.’ Miért nem engedelmeskedtek az apostolok a szanhedrinnek? (. . .) Péter az összes apostol nevében így felelt Kajafásnak: „Mint uralkodónak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, semmint embereknek” (Cselekedetek 5:27–29).

Akkoriban a zsidó vallási vezetőknek nagy hatalom volt a kezükben. De az ország a római kormányzat uralma alá tartozott. A kormányzat élén a császár állt. Noha a zsidóknak nem tetszett, hogy a császár uralkodik fölöttük, a római kormányzat sok intézkedést hozott az emberek javára. A mai kormányzatok is sok hasznosat tesznek a polgáraikért. Tudnál példát mondani erre? (. . .)

A kormányzatok utakat építenek, hogy utazhassunk, rendőrséget és tűzoltóságot tartanak fenn a védelmünkre. Gondoskodnak róla, hogy a gyerekek iskolába járhassanak, az idősek pedig orvosi ellátásban részesüljenek. Mindez pénzbe kerül a kormányzatoknak. Tudod-e, honnan szerez pénzt a kormányzat? (. . .) Az emberektől.  Adónak nevezzük azt a pénzt, amelyet az emberek a kormányzatnak fizetnek.

Amikor a nagy Tanító itt élt a földön, sok zsidó nem akart adót fizetni a római kormányzatnak. Ezért egyszer a papok felfogadtak embereket, hogy kérdezzenek Jézustól valamit, amivel rászedhetik. Ezt kérdezték: ’Kell-e adót fizetnünk a császárnak, vagy nem?’ Ez csalafinta kérdés volt. Ha Jézus azt mondta volna, hogy kell adót fizetniük, sok zsidónak nem tetszett volna a válasza. De azt sem mondhatta, hogy nem kell adót fizetniük, hiszen ez helytelen lett volna.

Akkor hát mit tett Jézus? Ezt mondta: ’Mutassatok nekem egy pénzérmét!’ Vittek neki egy pénzt, és Jézus megkérdezte tőlük: ’Kinek a képmása és neve van rajta?’ „A császáré” – felelték. Jézus ekkor így szólt: „Akkor hát mindenképpen fizessétek vissza a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené” (Lukács 20:19–26).

Mit válaszolt Jézus ezeknek az embereknek a csalafinta kérdésére?

Ebbe a válaszba senki sem köthetett bele. Ha a császár az emberek javára tevékenykedik, természetes, hogy az általa készíttetett pénzből fizessünk az intézkedéseiért. Jézus így rámutatott, hogy helyes dolog adót fizetnünk a kormányzatnak azért, amit kapunk tőle.

 Te valószínűleg még kicsi vagy ahhoz, hogy adót fizess. De valamivel te is tartozol a kormányzatnak. Tudod-e, mivel? (. . .) Azzal, hogy engedelmeskedsz a törvényeinek. A Biblia ezt írja: ’Engedelmeskedjetek a felsőbb hatalmaknak!’ Itt a kormányzati hatalmakról van szó. Tehát Isten mondja azt, hogy engedelmeskedjünk a kormányzat törvényeinek (Róma 13:1, 2).

Talán létezik egy olyan törvény, hogy nem szabad papírt vagy egyéb hulladékot eldobni az utcán. Vajon engedelmeskedned kell ennek a törvénynek? (. . .) Igen, Isten ezt szeretné. A rendőrökre is hallgatnod kell? (. . .) A kormányzat azért ad fizetést a rendőröknek, hogy megvédjék az embereket. Ha hallgatunk rájuk, az olyan, mintha a kormányzatnak engedelmeskednénk.

Mit kell tehát tenned, ha éppen át akarsz menni az úton, és egy rendőr azt mondja, hogy várj? (. . .) Vajon ha mások átszaladnak, te is megteheted? (. . .) Nem, te csak várjál, még akkor is, ha egyedül maradsz. Isten elvárja tőled, hogy engedelmeskedj.

Előfordulhat, hogy zűrzavar van a környéken, és egy rendőr azt az utasítást adja, hogy senki ne menjen az utcára. De mivel kiabálást hallasz, kíváncsi vagy, mi történik. Vajon ki szabad menned ilyenkor, hogy körülnézz? (. . .) Engedelmeskednél így „a felsőbb hatalmaknak”? (. . .)

Sok helyen a kormányzat iskolákat is épít, és fizetést ad a tanároknak. Szerinted Isten elvárja, hogy engedelmeskedj a tanító néninek? (. . .) Gondold csak át! A kormányzat fizetést ad a tanító néninek, hogy tanítson, ugyanúgy, ahogy a rendőrnek is fizetést ad, hogy megvédje az embereket. Ezért akár egy rendőrnek engedelmeskedsz, akár a tanító néninek, az olyan, mintha a kormányzatnak engedelmeskednél.

Miért hallgassunk a rendőrökre?

De mi a helyzet akkor, ha a tanító néni azt mondja, hogy imádjál  egy tárgyat? Mit tennél ebben a helyzetben? (. . .) A három héber nem borult le a szobor előtt, pedig Nabukodonozor király azt mondta nekik, hogy boruljanak le. Emlékszel még, miért nem tették meg? (. . .) Azért, mert nem akartak engedetlenek lenni Istennel szemben.

Egy történetíró, akit Will Durantnak hívnak, azt írta a korai keresztényekről, hogy elsősorban nem a császárhoz voltak hűségesek. Ez igaz, hiszen elsősorban Jehovához voltak hűségesek! Ne felejtsük tehát el, hogy Istennek kell a legfontosabbnak lennie az életünkben.

Azért engedelmeskedünk a kormányzatoknak, mert Isten ezt várja el tőlünk. De mit kell mondanunk, ha valami olyasmire kérnek minket, amit Isten megtilt? (. . .) Ugyanazt, amit az apostolok mondtak a főpapnak: „Mint uralkodónak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, semmint embereknek” (Cselekedetek 5:29).

A Biblia a törvény tiszteletére tanít. Olvassátok el a Máté 5:41-et, a Titusz 3:1-et és az 1Péter 2:12–14-et.