HÁNY olyan emberről olvastunk az előző két fejezetben, aki feltámadt? (. . .) Ötről. Hány gyerek volt köztük? (. . .) Három. És a negyedik egy fiatalember volt. Szerinted mit mutat ez? (. . .)

Azt mutatja, hogy Isten szereti a fiatalokat. De sok mindenki mást is fel fog támasztani. Vajon csak azokat támasztja fel, akik jót cselekedtek? (. . .) Talán azt gondoljuk, hogy csak azokat. De sokan egyáltalán nem tudták, hogy mi az igazság Jehova Istenről és a Fiáról. Tehát azért tettek rosszat, mert rosszra tanították őket. Szerinted Jehova ilyen embereket is feltámaszt? (. . .)

A Biblia kijelenti: „lesz feltámadásuk mind az igazságosaknak, mind az igazságtalanoknak” (Cselekedetek 24:15). Miért támadnak fel azok, akik nem voltak igazságosak, vagy akik nem viselkedtek helyesen? (. . .) Azért, mert soha nem volt lehetőségük Jehováról tanulni, sem arról, hogy mit vár el az emberektől.

Miért támaszt fel Isten olyanokat, akik nem viselkedtek helyesen?

 Mit gondolsz, mikor fognak feltámadni az emberek? (. . .) Gondolj arra, amikor Lázár meghalt, és Jézus ezt ígérte a testvérének, Mártának: „Feltámad a testvéred.” Márta erre így felelt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon” (János 11:23, 24). Mit értett Márta azalatt, hogy Lázár feltámad „az utolsó napon”? (. . .)

Hol van a Paradicsom, amelyről Jézus ennek a férfinak beszél?

Nos, korábban Márta hallott róla, hogy Jézus megígérte: ’mindazok, akik az emléksírokban vannak, kijönnek’ (János 5:28, 29). Tehát „az utolsó napon” lesz az, hogy mindenki, aki Isten emlékezetében van, életre kel. Az utolsó nap nem huszonnégy óráig fog tartani, hanem ezer évig. A Biblia szerint azon a napon ’Isten megítéli a föld lakosait’. A feltámadók is azok között lesznek, akiket megítél (Cselekedetek 17:31; 2Péter 3:8).

Gondolj bele, milyen csodálatos nap lesz az! Ez alatt az ezer évig tartó nap alatt sok millió halott életre fog kelni. Jézus azt mondta, hogy a Paradicsomban támadnak majd fel. Beszéljünk arról, hogy hol lesz a Paradicsom, és milyen lesz ott az élet!

Körülbelül három órával azelőtt, hogy Jézus meghal a kínoszlopon, a Paradicsomról beszél egy férfinak, aki a mellette levő oszlopon függ. Azt a férfit azért végzik ki, mert bűncselekményeket követett el. De amint ez a bűnöző figyeli Jézust, és hallja, amit az emberek  mondanak róla, kezd hinni benne. Ezért ezt mondja neki: „emlékezz meg rólam, amikor a királyságodba jutsz.” Jézus így válaszol: „Bizony mondom neked ma, velem leszel a Paradicsomban” (Lukács 23:42, 43).

Amikor a Paradicsomról olvasunk, mit képzeljünk magunk elé?

Mit ért ezen Jézus? Hol van a Paradicsom? (. . .) Gondolkodj egy kicsit! Hol volt eredetileg a Paradicsom? (. . .) Biztos emlékszel rá, hogy Isten itt, a földön helyezte egy paradicsomba az első embert, Ádámot és a feleségét. Éden-kertnek nevezték azt a helyet. Állatok is voltak a kertben, de nem bántottak senkit. Voltak fák, melyek rengeteg finom gyümölcsöt teremtek, és volt egy nagy folyó is. Gyönyörű hely volt! (1Mózes 2:8–10).

Tehát amikor azt olvassuk, hogy ez a bűnöző a Paradicsomban lesz, magunk elé képzelhetjük, hogy a földünk gyönyörű hellyé lesz téve. Vajon Jézus itt lesz a földön a volt bűnözővel, a Paradicsomban? (. . .) Nem, nem lesz itt. Tudod, hogy miért? (. . .)

Azért, mert Jézus az égből fog uralkodni Királyként a földi Paradicsom felett. Ezért abban az értelemben lesz azzal a férfival, hogy feltámasztja őt, és gondoskodik róla. De miért engedi meg Jézus, hogy egy volt bűnöző a Paradicsomban éljen? (. . .) Lássuk csak, hogy találunk-e választ erre a kérdésre!

Tudott-e a bűnöző Isten szándékairól, mielőtt Jézussal beszélt? (. . .) Nem tudott. Azért tett gonosz dolgokat, mert nem  ismerte az igazságot Istenről. A Paradicsomban majd tanulhat Isten szándékairól. Így lesz lehetősége bebizonyítani, hogy igazán szereti Istent, azáltal hogy az ő akaratát teszi.

Vajon minden feltámadó a paradicsomi földön fog élni? (. . .) Nem, nem mindegyik. Tudod-e, miért nem? (. . .) Azért, mert közülük némelyek az égben fognak élni Jézussal. Királyként fognak vele uralkodni a paradicsomi föld felett. Honnan tudjuk ezt?

Jézus a halála előtti éjszakán ezt mondja az apostolainak: ’Az én Atyám házában sok lakóhely van, és elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.’ Aztán megígéri nekik: „ismét eljövök, és magamhoz fogadlak titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek” (János 14:2, 3).

Hová megy Jézus, miután feltámad? (. . .) Igen, visszatér az égbe, az Atyjához (János 17:4, 5). Jézus tehát azt ígéri az apostolainak és  más követőinek, hogy fel fogja támasztani őket, hogy vele lehessenek az égben. Mivel lesznek ott elfoglalva Jézussal együtt? (. . .) A Biblia feltárja, hogy Jézusnak azok a tanítványai, akiknek részük van „az első feltámadásban”, az égben fognak élni, és a föld felett „királyokként fognak uralkodni vele az ezer év alatt” (Jelenések 5:10; 20:6; 2Timóteusz 2:12).

Hányan részesülnek „az első feltámadásban”, és hányan fognak Jézussal uralkodni mint királyok? (. . .) Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne félj, kicsiny nyáj, mert a ti Atyátok helyesnek látta, hogy nektek adja a királyságot” (Lukács 12:32). A ’kicsiny nyájhoz’ tartozóknak, akik feltámadnak, hogy együtt legyenek Jézussal az ő égi Királyságában, pontos számuk van. A Bibliából megtudhatjuk, hogy „száznegyvennégyezren” lesznek feltámasztva a földről (Jelenések 14:1, 3).

Hol fognak élni a feltámadók, és mivel lesznek elfoglalva?

Hányan élnek majd a paradicsomi földön? (. . .) A Biblia nem ír erről. De Isten azt mondta Ádámnak és Évának még az Éden-kertben, hogy legyenek gyermekeik, és töltsék be a földet. Ők nem tettek eleget ennek a parancsnak. De Isten mindenképpen megvalósítja azt a szándékát, hogy a föld megteljen jó emberekkel (1Mózes 1:28; Ézsaiás 45:18; 55:11).

Képzeld el, milyen jó lesz a Paradicsomban élni! Az egész föld olyan lesz, mint egy park. Rengeteg állat lesz rajta, meg gyönyörű fák és mindenféle virág. Senkinek sem fog fájni semmije, és senkinek sem kell meghalnia. Mindenki a barátja lesz a többi embernek. Ha szeretnénk örökké élni a Paradicsomban, most kell felkészülnünk rá.

További gondolatokat olvashattok Isten földre vonatkozó szándékáról a Példabeszédek 2:21, 22-ben, a Prédikátor 1:4-ben, az Ézsaiás 2:4-ben, 11:6–9-ben, 35:5, 6-ban és 65:21–24-ben.