Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Tanulj a nagy Tanítótól!

 33. FEJEZET

Jézus meg tud minket védeni

Jézus meg tud minket védeni

Úgy gondolsz Jézusra, mint hatalmas Királyra, vagy mint tehetetlen újszülöttre?

GONDOLOD, hogy amikor Jézus nagyobb lett, és megtudta, hogyan védte meg őt kicsi korában Jehova, megköszönte neki imában? (. . .) Szerinted Jézus mit mondott később Máriának és Józsefnek, amikor megtudta, hogy megmentették az életét azzal, hogy elvitték Egyiptomba? (. . .)

Jézus természetesen már nem csecsemő. Már nem is él a földön. Észrevetted, hogy néhány ember még most is úgy gondol Jézusra, mint egy jászolban fekvő csecsemőre? (. . .) Ez jól megfigyelhető karácsony táján, amikor sok helyen olyan képeket lehet látni Jézusról, amelyen újszülöttként ábrázolják.

Bár Jézus már nincs a földön, elhiszed, hogy még mindig él? (. . .) Bizony, feltámadt, és most hatalmas Király az égben. Szerinted hogyan tudja megvédeni azokat, akik szolgálják? (. . .) Gondoljunk csak arra, hogy amikor a földön járt, megmutatta, hogyan tudja megvédeni azokat, akik szeretik őt. Nézzük, mi történt egy napon, amikor a tanítványaival éppen egy csónakban tartózkodott.

 Késő délután van. Jézus egész nap a Galileai-tenger mellett tanított. Ez egy nagy tó, mely körülbelül 20 kilométer hosszú és 12 kilométer széles. Most Jézus így szól a tanítványaihoz: „Menjünk át a tó túlsó partjára!” Így hát csónakba szállnak, és elindulnak, át a tavon. Jézus nagyon fáradt, ezért a csónak végében lefekszik egy párnára. Pillanatok alatt mély álomba merül.

Mit mond Jézus a szélnek és a hullámoknak?

A tanítványok ébren maradnak, hogy irányítsák a csónakot. Egy darabig minden rendben megy, de aztán erős szél támad. Egyre hevesebben fúj, és egyre hatalmasabb hullámok tornyosulnak. Becsapnak a csónakba, és az kezd megtelni vízzel.

A tanítványok félnek, hogy el fognak süllyedni. Jézus azonban nem fél. Még mindig a csónak végében alszik. Végül a tanítványai felébresztik, és ezt mondják: ’Tanító, Tanító, ments meg minket; mindjárt meghalunk ebben a viharban!’ Jézus ekkor felkel, és a szélhez meg a hullámokhoz szólva ezt mondja: ’Hallgassatok! Némuljatok el!’

A szél azonnal elül, és a tó elcsendesedik.  A tanítványok döbbenten állnak. Még soha nem láttak ehhez foghatót. Egymás között így tanakodnak: „Hát ki ez, hogy még a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?” (Lukács 8:22–25; Márk 4:35–41).

Tudod-e, hogy kicsoda Jézus? (. . .) Tudod, honnan van ilyen nagy hatalma? (. . .) A tanítványoknak nem kellett volna félniük, amikor ott volt velük Jézus, hiszen ő nem hétköznapi ember volt. Olyan bámulatos dolgokat tudott tenni, amilyeneket senki más. Elmesélem neked, hogy mit tett egy másik alkalommal a viharos tengeren.

Ez az eset valamivel később történt. Amikor leszáll az este, Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, és menjenek át előtte a tó túlsó partjára. Jézus ezután felmegy a hegyre egymagában. Ez nyugodt hely arra, hogy imádkozzon az Atyjához, Jehova Istenhez.

 A tanítványok csónakba szállnak, és elindulnak, hogy átevezzenek a tavon. De kisvártatva feltámad a szél. Egyre erősebben fúj. Már éjszaka van. A férfiak bevonják a vitorlát, és evezni kezdenek. De nem jutnak túl messzire, mert erős az ellenszél. A magas hullámok ide-oda dobálják a csónakot, és becsap a víz. A férfiak minden erejükkel azon vannak, hogy kijussanak a partra, de nem sikerül nekik.

Jézus még mindig egyedül van a hegyen. Már jó ideje ott tartózkodik. Most viszont észreveszi, hogy a tanítványai veszélyben vannak a nagy hullámok között. Lejön a hegyről a tó partjáig. Segíteni szeretne a tanítványainak, ezért elindul feléjük a viharos tavon!

Mi történne, ha megpróbálnál a vízen járni? (. . .) Elsüllyednél, és meg is fulladhatnál. De Jézus nem olyan, mint te. Neki különleges hatalma van. Sokat kell mennie, míg odaér a csónakhoz. Már hajnalodik, amikor a tanítványok meglátják Jézust, amint feléjük közeledik a vízen, de nem hisznek a szemüknek. Nagyon megijednek, és félelmükben felkiáltanak. Jézus erre így szól: „Bátorság, én vagyok az, ne féljetek!”

Miért tett Jézus csodákat?

Abban a pillanatban, hogy Jézus beszáll a csónakba, megszűnik a vihar. A tanítványok megint csak ámulnak. Leborulnak Jézus előtt, és ezt mondják: „Valóban Isten Fia vagy” (Máté 14:22–33; János 6:16–21).

Ugye milyen nagyszerű lett volna akkor élni, és látni, amint Jézus ilyeneket tesz? (. . .) Tudod-e, hogy miért tette Jézus ezeket a csodákat? (. . .) Azért, mert szerette a tanítványait, és segíteni akart nekik. De azért is, mert meg akarta mutatni, hogy milyen nagy hatalma van, amelyet a jövőben fel fog használni Isten Királyságának az Uralkodójaként.

Hogyan védi meg Jézus ma a követőit?

Jézus ma is gyakran használja a hatalmát arra, hogy megvédje  a követőit, amikor Sátán igyekszik megakadályozni őket abban, hogy Isten Királyságáról beszéljenek másoknak. Ám Jézus nem használja a hatalmát arra, hogy megóvja tanítványait a betegségektől, vagy meggyógyítsa őket, amikor betegek. Végül Jézus apostolai is mind meghaltak. János testvérét, Jakabot kivégezték, és maga János is fogságba került (Cselekedetek 12:2; Jelenések 1:9).

Ma is hasonló a helyzet. Az emberek akár szolgálják Jehovát, akár nem, mindannyian megbetegedhetnek és meghalhatnak. De nemsokára minden megváltozik Jézusnak az uralma alatt, amikor ő Isten kormányzatának a Királyaként uralkodik. Akkor már soha senkinek sem kell félnie, mert Jézus arra fogja felhasználni a hatalmát, hogy megáldja mindazokat, akik engedelmeskednek neki (Ézsaiás 9:6, 7).

A következő írásszövegek is arról beszélnek, hogy milyen nagy hatalmat kap Jézus, amikor Isten a Királysága Uralkodójává teszi őt: Dániel 7:13, 14; Máté 28:18 és Efézus 1:20–22.