ELŐFORDUL, hogy szomorú és magányos vagy? (. . .) Úgy érzed néha, hogy téged senki sem szeret? (. . .) Némelyik gyerek így érez. De Isten ezt ígéri: „nem felejtelek el téged” (Ézsaiás 49:15). Hát nem csodálatos? (. . .) Igen, Jehova Isten csakugyan szeret bennünket!

Szerinted mit érezhet ez a kis eltévedt juhocska?

Egy bibliaíró kijelentette: „Ha apám és anyám elhagynának is, Jehova magához fogad engem” (Zsoltárok 27:10). Ez igazán vigasztaló gondolat, ugye? (. . .) Jehova így biztat minket: „Ne félj, mert én veled vagyok . . . Valóban megsegítelek” (Ézsaiás 41:10).

De néha Jehova megengedi Sátánnak, hogy megnehezítse az életünket. Sőt, azt is hagyja, hogy próbára tegye a szolgáit. Az Ördög egyszer annyi szenvedést okozott Jézusnak, hogy Jézus így kiáltott Jehovához: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” (Máté 27:46). Bár Jézus szenvedett, tudta, hogy Jehova szereti őt (János 10:17). De azt is tudta, hogy Isten megengedi, hogy Sátán próbára tegye a szolgáit, és szenvedést okozzon nekik. Egy másik fejezetben magyarázatot kapunk arra, hogy miért engedi ezt meg Isten Sátánnak.

Amíg kicsik vagyunk, természetes, hogy néha félünk. Például előfordult már, hogy eltévedtél? (. . .) Megijedtél akkor? (. . .) Sok gyerek megijedne. A nagy Tanító egyszer mesélt egy történetet az eltévedésről. De a történetében nem egy gyerek tévedt el, hanem egy juhocska.

Bizonyos szempontokból olyan vagy, mint egy juhocska. Hogy miért mondhatjuk ezt? Nos, a juhok nem valami nagyok és erősek.  És szükségük van valakire, aki vigyáz rájuk, és megvédi őket. Azt az embert, aki a juhokra vigyáz, pásztornak nevezik.

Jézus történetében egy olyan pásztorról van szó, akinek száz juha van. De aztán az egyik eltéved. Lehet, hogy meg akarja nézni, mi van a domb másik oldalán, és hamarosan messze kerül a többi juhtól. El tudod képzelni, mit érezhet, amikor körülnéz, és észreveszi, hogy teljesen egyedül van? (. . .)

Vajon mit tesz a pásztor, amikor rájön, hogy hiányzik egy juhocskája? Talán azt mondja, hogy az egész a juhnak a hibája, úgyhogy ő nem fog miatta aggódni? Vagy pedig biztonságos helyen hagyva a többi kilencvenkilenc juhot, elindul, hogy megkeresse azt az egyet? Vajon megéri az erőfeszítést egyetlen juh? (. . .) Ha te lennél ez az eltévedt juhocska, örülnél neki, ha a pásztor megkeresne? (. . .)

Ki hasonlít arra a pásztorra, aki megmenti a juhocskáját?

A pásztor mindegyik juhocskáját nagyon szereti, azt is, amelyik eltévedt. Ezért elindul, hogy megkeresse az elveszettet. Képzeld el, mennyire örülhet az eltévedt juhocska, amikor meglátja, hogy közeledik a pásztor! És Jézus azt  mondta, hogy a pásztor is nagyon örül neki, hogy megtalálta a juhocskáját. Jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyet nem veszített el. Vajon ki hasonlít a Jézus történetében szereplő pásztorra? Ki az, aki annyira törődik velünk, mint a pásztor a juhaival? (. . .) Jézus szerint az Atyja, aki az égben van, és aki nem más, mint Jehova.

Jehova Isten a népének nagy Pásztora. Mindenkit szeret, aki szolgálja őt, a gyerekeket is, amilyen te vagy. Nem szeretné, ha bármelyikünknek baja esne, vagy ha bárki közülünk meghalna. Nagyon vigasztaló tudni azt, hogy Isten ennyire törődik velünk (Máté 18:12–14).

Olyan valóságosnak érzed Jehovát, mint az apukádat vagy valaki mást?

Igazán hiszel Jehova Istenben? (. . .) Valóságos személynek érzed? (. . .) Az igaz, hogy nem látjuk őt, mert ő Szellem. Olyan teste van, amelyet nem láthatunk a szemünkkel. De ő valóságos  személy, és lát minket. Tudja, hogy mikor szorulunk segítségre. Beszélhetünk vele imában, ahogy másokkal is beszélünk a földön. Jehova szeretné, ha beszélgetnénk vele.

Mit tegyél hát, amikor szomorúnak vagy magányosnak érzed magad? (. . .) Beszélgess Jehovával! Közeledj hozzá, akkor ő megvigasztal, és segít neked. Ne feledd, hogy Jehova szeret téged, még akkor is, ha úgy érzed, hogy teljesen egyedül vagy. Vegyük elő a Bibliánkat! A 23. zsoltárban, az 1. verstől kezdve ezt olvashatjuk: „Jehova az én Pásztorom, nem szűkölködöm semmiben. Füves legelőkön pihentet engem, bővizű pihenőhelyekre vezet.”

Figyeld meg, mit mond még az író a 4. versben: „Még ha a sötét árnyék völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy; vessződ és botod vigasztalnak engem.” Így érez az, akinek Jehova az Istene. Az ilyen ember vigaszra talál a bajban. Te is így érzel? (. . .)

Ahogy egy pásztor vigyáz a nyájára, Jehova is gondosan vigyáz a népére. Megmutatja nekik a helyes irányt, ők pedig boldogan követik az útmutatását. Még akkor sem kell félniük, amikor békétlenség veszi körül őket. A pásztor arra használja a botját, hogy megvédje a juhokat az olyan állatoktól, amelyek bántanák őket.  A Biblia leírja, hogyan védte meg Dávid, a fiatal pásztor a juhait egy oroszlántól és egy medvétől (1Sámuel 17:34–36). Isten népe tudja, hogy Jehova ugyanígy megvédi őket. Biztonságban érezhetik magukat, mert Isten velük van.

Ahhoz a pásztorhoz hasonlóan, aki megvédi a juhait, ki tud nekünk segíteni, amikor bajban vagyunk?

Jehova igazán szereti a juhait, és gyengéden törődik velük. A Biblia ezt mondja: ’Mint a pásztor, úgy terelgeti a juhait’ (Ézsaiás 40:11).

Ugye jó érzéssel tölt el, hogy Jehova ilyen? (. . .) Szeretnél te is az egyik juhocskája lenni? (. . .) A juhok hallgatnak a pásztoruk hangjára. A közelében maradnak. Te hallgatsz Jehovára? (. . .) A közelében maradsz? (. . .) Ha igen, akkor sohasem kell félned. Jehova veled lesz.

Jehova szeretettel törődik azokkal, akik szolgálják őt. Olvassátok el együtt, hogy mit mond erről a Biblia a Zsoltárok 37:25-ben, az 55:22-ben és a Lukács 12:29–31-ben.