Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 40. FEJEZET

Hogyan szerezhetünk örömet Istennek?

Hogyan szerezhetünk örömet Istennek?

MIVEL tudnánk megörvendeztetni Istent? Tudunk neki adni bármit is? (. . .) Jehova ezt mondja: „enyém az erdő minden vadja.” Egy másik helyen pedig kijelenti: „Enyém az ezüst, enyém az arany is” (Zsoltárok 24:1; 50:10; Aggeus 2:8). Mégis tudunk adni valamit Istennek. Vajon mit? (. . .)

Jehova ránk bízza annak eldöntését, hogy akarjuk-e őt szolgálni vagy sem. Nem kényszeríti ránk, hogy azt tegyük, amit elvár tőlünk. Most próbáljuk megérteni, miért úgy teremtett minket Isten, hogy el tudjuk dönteni, akarjuk-e őt szolgálni vagy sem.

Biztosan tudod, mi az a robot. A robot egy olyan gép, amely úgy van elkészítve, hogy mindig azt csinálja, amit a készítője akar. Ez azt jelenti, hogy nem ő dönti el, hogy mit akar csinálni. Jehova úgy is megalkothatott volna minket, hogy olyanok legyünk, mint a robotok, tehát hogy csak azt tudjuk tenni, amit ő akar. De nem így teremtett meg. Tudod-e, miért? (. . .) Vannak olyan játékok, amelyek hasonlítanak a robotokhoz. Ha megnyomsz egy gombot, azt csinálják, amire a készítőjük megalkotta őket. Láttál már ilyen játékot? (. . .) Az emberek gyakran megunják az olyan játékokat,  amelyek csak azt tudják csinálni, amire megalkották, azaz beprogramozták őket. Isten nem szeretné, hogy robot módjára engedelmeskedjünk neki, csupán azért, mert be vagyunk programozva, hogy szolgáljuk őt. Jehova azt szeretné, hogy azért szolgáljuk, mert szeretjük őt, és mert akarunk neki engedelmeskedni.

Miért nem olyannak alkotott meg minket Isten, mint amilyen ez a robot?

Szerinted mit érez égi Atyánk, amikor szívből engedelmeskedünk neki? (. . .) Nos, milyen érzéseket vált ki a viselkedésed a szüleidből? (. . .) A Biblia azt mondja, hogy „a bölcs fiú megörvendezteti apját, az ostoba fiú pedig anyjának bánata” (Példabeszédek 10:1). Megfigyelted már, hogy az anyukád és az apukád örülnek, amikor azt teszed, amire megkértek? (. . .) De mit éreznek olyankor, amikor nem engedelmeskedsz nekik? (. . .)

Hogyan szerezhetsz örömet Jehovának is, és a szüleidnek is?

Most gondoljunk égi Atyánkra, Jehovára. Ő elmondja, hogyan szerezhetünk neki örömet. Vedd elő a Bibliádat, és keresd meg a Példabeszédek 27:11-et! Ebben a versben Isten így szól hozzánk: „Légy bölcs, fiam [vagy azt is mondhatnánk, hogy lányom], és örvendeztesd meg szívemet, hogy megfelelhessek annak, aki gúnyol engem.” Tudod, mit jelent gúnyolni valakit? (. . .) Például ha valaki kinevet, és azt mondja, hogy nem tudod megtenni azt, amit megígértél, akkor az gúnyol téged. Hogyan gúnyolja Sátán Jehovát? (. . .) Beszéljük meg!

Emlékezhetsz rá, hogy könyvünk 8. fejezetében arról tanultunk,  hogy Sátán akar a legnagyobb lenni, és azt szeretné, ha mindenki neki engedelmeskedne. Sátán azt állítja, hogy az emberek csak azért imádják Jehovát, mert Jehova örök életet ad nekik az imádatért cserébe. Miután Sátán rávette Ádámot és Évát, hogy többé ne engedelmeskedjenek Jehovának, kihívást intézett Istenhez. Ezt mondta neki: „Az emberek csak azért szolgálnak téged, mert sok mindent kapnak tőled. Adj nekem esélyt, és én bárkit el tudok fordítani tőled.”

Milyen kihívást intézett Sátán Jehovához, miután Ádám és Éva bűnt követett el?

Igaz, ezek a szavak így nincsenek benne a Bibliában. De a Jóbról szóló történetből kiderül, hogy Sátán valami ilyesmit mondhatott Istennek. Sátánnak is, és Jehovának is fontos volt, hogy Jób hűséges marad-e Istenhez vagy sem. Keressük ki Jób könyvének az 1. és 2. fejezetét, és nézzük, mi történt!

Az 1. fejezetben megfigyelhetjük, hogy Sátán is ott van az égben, amikor az angyalok megjelennek Jehova előtt. „Honnan jössz?” – kérdezi Jehova Sátántól. Ő azt feleli, hogy körülnézett a földön.  ’Észrevetted-e Jóbot, aki engem szolgál, és semmi rosszat sem tesz?’ – érdeklődik Jehova (Jób 1:6–8).

Sátán rögtön kifogásokat keres: ’Jób csak azért imád téged, mert nincsen semmi gondja. Ha megvonod tőle a védelmedet és az áldásodat, szemtől szemben meg fog átkozni téged.’ Jehova erre így válaszol: ’Rendben van, Sátán, azt tehetsz vele, amit akarsz, csak neki magának ne essen bántódása’ (Jób 1:9–12).

Mit tesz erre Sátán? (. . .) Úgy intézi, hogy ellopják Jób marháit és szamarait, a szolgákat pedig, akik vigyáznak az állatokra, megöljék. Aztán egy villám elpusztítja a juhokat és az őrzőiket. Később ellopják a tevéket, és megölik a rájuk vigyázó szolgákat. Végül Sátán vihart támaszt, mely összedönti azt a házat, ahol Jób tíz gyermeke tartózkodik, és mindannyian meghalnak. Jób mindezek ellenére tovább szolgálja Jehovát (Jób 1:13–22).

Amikor Sátán újra Jehova elé áll, Jehova felhívja rá a figyelmét, hogy Jób még mindig hűséges. Sátán kifogást keresve ezt mondja: ’Ha megengeded nekem, hogy ártsak az egészségének, szemtől szemben megátkoz téged.’ Jehova ezért megengedi Sátánnak, hogy ártson Jób egészségének, de figyelmezteti, hogy nem szabad megölnie őt.

Mi mindent állt ki Jób, és hogyan szerzett ezzel örömet Istennek?

 Sátán olyan betegséggel sújtja Jóbot, amelytől az egész teste tele lesz fekélyekkel. Ezek annyira büdösek, hogy mindenki messzire elkerüli Jóbot. Még a felesége is ezt mondja neki: „Átkozd meg az Istent, és halj meg!” Olyanok jönnek el Jóbhoz, akik a barátainak mondják magukat, de csak növelik a szenvedését azzal, hogy azt állítják: bizonyára azért van ennyi baja, mert szörnyű bűnöket követett el. Ám az összes szerencsétlenség és fájdalom ellenére, melyet Sátán idéz elő, Jób továbbra is hűségesen szolgálja Jehovát (Jób 2:1–13; 7:5; 19:13–20).

Szerinted milyen érzést keltett Jehovában Jób hűsége? (. . .) Örömet szerzett neki, mert így ezt mondhatta Sátánnak: „Nézd csak Jóbot! Azért szolgál engem, mert ezt akarja tenni.” Utánozni fogod Jóbot, és te is olyan leszel, akit Jehova felhozhat példaként, hogy Sátánt hazugnak bizonyítsa? (. . .) Igazi kiváltság, hogy megcáfolhatjuk Sátán azon állítását, hogy ő bárkit el tud fordítani Jehova szolgálatától. Jézus számára nem volt kérdés, hogy ez bizony kiváltság.

A nagy Tanító soha nem hagyta, hogy Sátán rávegye valami helytelenségre. Képzeld csak el, mennyire megörvendeztette példájával az Atyját! Jehova hivatkozhatott Jézusra Sátán előtt: „Nézd csak a Fiamat! Tökéletesen hűséges maradt, mert szeret engem!” Arra is gondolj, hogy milyen öröm lehet Jézusnak az, hogy megvidámíthatja az Atyja szívét. Ez az öröm segített Jézusnak elviselni még a kínoszlopon való halált is (Héberek 12:2).

Szeretnél a nagy Tanítóhoz hasonlítani, és örömet szerezni Jehovának? (. . .) Akkor a későbbiekben is tanulj arról, hogy mit vár el tőled Jehova, és szerezz neki örömet azzal, hogy engedelmeskedsz neki!

A következő versekben arról olvashattok, hogy mivel szerzett örömet Jézus Istennek, és hogy mi hogyan tehetjük ugyanezt: Példabeszédek 23:22–25; János 5:30; 6:38; 8:28 és 2János 4.