Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Tanulj a nagy Tanítótól!

 41. FEJEZET

Gyermekek, akik örömet szereznek Istennek

Gyermekek, akik örömet szereznek Istennek

SZERINTED melyik az a gyermek, aki a legnagyobb örömet szerezte Jehovának? (. . .) A Fia, Jézus. Beszéljünk most arról, hogy mivel örvendeztette meg Jézus az égi Atyját.

Jézus családja mintegy háromnapi útra lakott Jeruzsálemtől, ahol Jehova gyönyörű temploma volt. Jézus ’az Atyja házának’ nevezte a templomot. A családjával minden évben elment oda a pászka ünnepére.

Az egyik évben, amikor Jézus tizenkét éves volt, a családja a pászka elteltével hazaindult. Csak amikor megálltak az éjszakai szállásuknál, akkor vették észre, hogy Jézus nincs a rokonaik és a barátaik között. Mária és József nyomban visszament Jeruzsálembe, hogy megkeresse Jézust. Mit gondolsz, hol volt? (. . .)

A templomban találtak rá. A tanítókat hallgatta és kérdezgette. Amikor tőle kérdeztek valamit, válaszolt. Meglepődtek a kitűnő válaszain. Érted már, hogyan szerzett örömet Istennek a Fia? (. . .)

Természetesen Mária és József nagyon megkönnyebbültek, amikor végre megtalálták Jézust. Jézus azonban nem aggódott, mert tudta, hogy a templomban jó helyen van. Ezért megkérdezte tőlük: „Nem tudtátok, hogy nekem az Atyám házában kell lennem?” Tudta, hogy a templom Isten háza, és szeretett ott lenni.

Mária és József ezután hazavitték a tizenkét éves Jézust Názáretbe. Szerinted hogyan viselkedett Jézus a szüleivel? (. . .) A Biblia  azt mondja, hogy „továbbra is alárendelte magát nekik”. Mit jelenthet ez? (. . .) Azt, hogy engedelmeskedett nekik, vagyis megtette, amire megkérték, még akkor is, ha például arra kérték, hogy hozzon vizet a kútról (Lukács 2:41–52).

Hogyan szerzett örömet Istennek Jézus a gyermekkorában?

Most gondolkodj el a következőkön: Jézus tökéletes gyermek létére engedelmeskedett tökéletlen szüleinek. Vajon örömet szerzett ezzel Istennek? (. . .) Bizonyára, hiszen Isten Szava felszólítja a gyermekeket, hogy ’engedelmeskedjenek a szüleiknek’ (Efézus 6:1). Te is örömet szerzel Istennek, ha Jézushoz hasonlóan engedelmeskedsz a szüleidnek.

Azzal is örömet szerezhetsz Istennek, ha beszélsz róla másoknak. Vannak, akik szerint ez nem gyerekeknek való dolog. De amikor az emberek megpróbáltak visszatartani néhány kisfiút ettől, Jézus ezt mondta: „Hát soha nem olvastátok ezt: »Kisgyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet«” (Máté 21:16). Tehát ha igazán szeretnénk, mindannyian beszélhetünk másoknak  Jehováról, és arról, hogy milyen csodálatos Isten ő. Ezzel örömet szerzünk Istennek.

Hol tanulhatunk Istenről olyasmit, amiről beszélhetünk másoknak? (. . .) Otthon, amikor tanulmányozzuk a Bibliát. De még többet tanulhatunk ott, ahol Isten népe összegyűlik, hogy tanuljon. De hogyan tudjuk megállapítani, hogy kik alkotják Isten népét? (. . .)

Nos, mit tesznek az összejöveteleiken? Csakugyan azt tanítják, amit a Biblia ír? Elolvassák és megbeszélik? Így tudunk Istenre figyelni, nem igaz? (. . .) A keresztény összejöveteleken azt szeretnénk hallani, amit Isten mond, ugye? (. . .) De mi van akkor, ha valakik azt mondják, hogy nem kell a Biblia szerint élni? Szerinted ezek az emberek Isten népéhez tartoznak? (. . .)

Valami másról is elgondolkodhatunk. A Biblia kijelenti, hogy Isten népe egy olyan ’nép, amelyet a nevének’ választott (Cselekedetek 15:14). Mivel Isten neve Jehova, megkérdezhetjük az emberektől, hogy Jehova-e az Istenük. Ha nemmel válaszolnak, abból már tudjuk, hogy nem az ő népéhez tartoznak. Isten népe ezenkívül beszél másoknak Isten Királyságáról, és a tagjai azáltal mutatják ki az Isten iránti szeretetüket, hogy megtartják a parancsolatait (1János 5:3).

Ha ismersz olyan embereket, akik ezt mind megteszik, akkor össze kell jönnöd velük, hogy együtt imádjátok Istent. Jól figyelj oda ezeken az összejöveteleken, és válaszolj, amikor kérdéseket tesznek fel. Jézus is ezt tette Isten házában. Így megörvendezteted Istent, akárcsak Jézus.

Eszedbe jut, hogy még mely gyermekekről olvashatunk a Bibliában, akik örömet szereztek Istennek? (. . .) Egy kiemelkedő példa  Timóteusz. Az ő apukája nem hitt Jehovában, de az anyukája, Euniké és a nagymamája, Loisz igen. Timóteusz hallgatott rájuk, és tanult Jehováról.

Mit akart tenni Timóteusz, noha az apukája nem volt hívő?

Amikor Timóteusz felnőtt, Pál apostol ellátogatott a városukba. Pálnak feltűnt, hogy Timóteusz milyen őszintén szeretné szolgálni Jehovát. Meghívta hát, hogy menjen vele, és így tegyen többet Isten szolgálatában. Amerre csak jártak, mindenütt beszéltek az embereknek Isten Királyságáról és Jézusról (Cselekedetek 16:1–5; 2Timóteusz 1:5; 3:14, 15).

De vajon a Biblia csak fiúkat említ, akik megörvendeztették Istent? (. . .) Egyáltalán nem. Figyeljük meg például egy izraelita lányka esetét! Akkoriban, amikor ő élt, Szíria és Izrael nemzete ellenségek voltak. Egyszer, amikor a szíriaiak Izrael ellen harcoltak, foglyul ejtették ezt a kislányt, és elküldték Naámánnak, a hadvezérnek a házába. Naámán feleségének a szolgája lett.

 Naámán később megbetegedett: leprás lett. Az orvosok nem tudtak segíteni rajta. De az izraelita kislány hitte, hogy Isten egyik különleges szolgája, egy próféta tudna segíteni Naámánnak. Mondanunk sem kell, hogy Naámán és a felesége nem imádták Jehovát. Mit tegyen most a kislány? Elmondja nekik, hogy mire gondolt? Te mit tettél volna az ő helyében? (. . .)

Mivel szerzett örömet Istennek ez az izraelita kislány?

Nos, a lányka így szólt: ’Ha Naámán elmenne Jehova prófétájához Izraelbe, kigyógyulna a leprából.’ Naámán hallgatott rá, és elment Jehova prófétájához. Követte a próféta utasításait, és meggyógyult. Ennek hatására az igaz Isten imádója lett (2Királyok 5:1–15).

Szeretnél ehhez a kislányhoz hasonlóan segíteni valakinek, hogy tanuljon Jehováról, és arról, hogy mire képes? (. . .) Kinek segíthetnél? (. . .) Az emberek először talán nem hiszik, hogy segítségre szorulnának. De beszélhetsz nekik arról, hogy milyen jó dolgokat tesz Jehova. Lehet, hogy oda fognak figyelni rád. Biztos lehetsz benne, hogy ezzel örömet szerzel Istennek.

A következő versekben további buzdítást kapnak a fiatalok, hogy találjanak örömet Isten szolgálatában: Zsoltárok 122:1; 148:12, 13; Prédikátor 12:1; 1Timóteusz 4:12 és Héberek 10:23–25.