Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 5. FEJEZET

’Ez az én Fiam’

’Ez az én Fiam’

AMIKOR a gyerekek jól viselkednek, olyankor a szüleik örülnek. Ha egy kislány valamit jól csinál, az apukája büszkén mondja másoknak: „Ő az én lányom.” Ha pedig egy kisfiú tesz valami jót, az apukája boldogan jelenti ki: „Ő az én fiam.”

Jézus mindig azt teszi, ami tetszik az Atyjának. Ezért az Atyja büszke rá. Emlékszel, mit tett Jézus Atyja egyszer, amikor Jézus együtt volt három követőjével? (. . .) Igen, Isten így szólt hozzájuk az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akit helyeslek” (Máté 17:5).

Jézus mindig szívesen tesz olyasmit, ami tetszik az Atyjának. Tudod, hogy miért? Mert igazán szereti az Atyját. Ha valaki csak azért tesz meg valamit, mert muszáj, akkor úgy érezheti, hogy nehéz dolga van. De ha szívesen csinálja, akkor könnyebb. Tudod, mit jelent az, hogy valamit szívesen teszünk? (. . .) Azt, hogy tényleg szeretnénk megtenni.

Jézus már azelőtt is szívesen megtett mindent, amire az Atyja kérte, mielőtt a földre jött, mégpedig azért, mert szereti az Atyját, Jehova Istent. Jézusnak kitűnő helye volt az égben, az Atyjánál. De Isten különleges feladattal bízta meg. Ezt a feladatot Jézus csak úgy tudta elvégezni, ha elhagyja az eget, és megszületik a földön kisbabaként. Jézus szívesen vállalta ezt, mert ez volt Jehova akarata.

Mit mondott Gábriel angyal Máriának?

Ahhoz, hogy megszülethessen a földön mint csecsemő, Jézusnak kellett hogy legyen anyja. Tudod, ki volt az anyja? (. . .) Máriának hívták. Jehova elküldte angyalát, Gábrielt az égből, hogy  beszéljen Máriával. Gábriel megmondta Máriának, hogy kisfia fog születni. A csecsemőt Jézusnak kell majd elnevezni. És ki lesz a gyermek apja? (. . .) Az angyal azt mondta, hogy Jehova Isten. Ezért hívják majd Jézust Isten Fiának.

Mit gondolsz, mit érezhetett akkor Mária? (. . .) Vajon azt mondta, hogy nem akar Jézus anyja lenni? Nem, nem mondott ilyet. Kész volt megtenni, amire Isten kérte. De hogyan tudott Isten égi Fia kisbabaként megszületni a földön? Miért volt Jézus születése más, mint az összes többi kisbabáé? Tudod a választ? (. . .)

Isten úgy alkotta meg ősszüleinket, Ádámot és Évát, hogy csodálatos módon egyesülni tudjanak. Ezután egy kisbaba kezdhet fejlődni édesanyja testében. Sokan csodának tartják ezt. Biztosan szerinted is az.

Isten még egy ennél is nagyobb csodát tett. A Fia életét átültette az égből Mária testébe. Előtte soha nem tett ilyet, és azóta sem. E csoda folytán Jézus fejlődni kezdett Mária testében, ugyanúgy, ahogy más kisbabák fejlődnek édesanyjuk testében. Mária ezután férjhez ment Józsefhez.

Amikor eljött az idő, hogy Jézus megszülessen, Mária és József éppen Betlehemben tartózkodtak. A város zsúfolásig tele volt emberekkel. Máriának és Józsefnek még egy szoba sem jutott, ezért  kénytelenek voltak egy olyan helyen aludni, ahol az állatokat tartották. Itt szült Mária, és Jézust egy jászolba fektették, ahogy a képen láthatod. A jászolban szokták tartani a tehenek és más állatok takarmányát.

Miért fektetik Jézust jászolba?

Jézus megszületésének éjszakáján izgalmas események történtek. Betlehem közelében egy angyal jelent meg néhány pásztornak. Elmondta nekik, hogy Jézus fontos ember. Így szólt: ’Íme! Olyan jó hírt hirdetek nektek, amely örömet szerez az embereknek. Olyan valaki született ma, aki meg fogja menteni az embereket’ (Lukács 2:10, 11).

Milyen jó hírt mondott az egyik angyal a pásztoroknak?

Az angyal azt mondta a pásztoroknak, hogy Betlehemben találják meg Jézust, egy jászolban fekve. Aztán hirtelen más égi angyalok  is dicsérni kezdték Istent az első angyallal együtt. „Dicsőség . . . Istennek – énekelték az angyalok –, és béke a földön a jóakarat emberei között!” (Lukács 2:12–14).

Amikor az angyalok eltávoztak, a pásztorok bementek Betlehembe, és megtalálták Jézust. Ott beszámoltak Józsefnek és Máriának mindazokról a szép dolgokról, amelyeket hallottak. El tudod képzelni, milyen boldog lehetett Mária azért, mert szívesen vállalkozott arra, hogy Jézus anyja legyen?

Később József és Mária Názáret városába vitték Jézust, és ott nevelték föl. Amikor Jézus felnőtt, megkezdte nagyszabású tanítói munkáját. Ez része volt annak a munkának,  amelyért Jehova Isten a földre küldte a Fiát. Jézus szívesen végezte ezt a munkát, mert nagyon szerette égi Atyját.

Mielőtt Jézus nekilátott a munkájának mint nagy Tanító, Keresztelő János megkeresztelte őt a Jordánban. Ekkor bámulatos dolog történt! Amikor Jézus feljött a vízből, Jehova így szólt az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akit helyeslek” (Máté 3:17). Ugye neked is jólesik, amikor a szüleid azt mondják, hogy szeretnek? (. . .) Biztosan Jézusnak is jólesett.

Jézus mindig azt tette, ami helyes. Nem mondta magát másnak, mint aki volt. Nem állította azt az emberek előtt, hogy ő Isten. Gábriel angyal azt mondta Máriának, hogy Jézust Isten Fiának fogják hívni. Maga Jézus is azt mondta, hogy ő Isten Fia. És nem állította azt, hogy többet tud, mint az Atyja. Ezt mondta: „az Atya nagyobb nálam” (János 14:28).

Jézus az égben is mindig elvégezte azt a munkát, amelyet az Atyja rábízott. Nem fordult elő, hogy azt mondta volna, megteszi, aztán valami mást csinált. Szerette az Atyját, ezért odafigyelt rá, hogy mit mond Jehova. Később, amikor Jézus a földre jött, azt tette, amiért égi Atyja elküldte. Nem töltötte mással az idejét. Nem csoda, hogy Jehova elégedett volt a Fiával!

Ugye mi is szeretnénk, ha Jehova elégedett lenne velünk? (. . .) Ha igen, akkor Jézushoz hasonlóan nekünk is igazán oda kell figyelnünk Istenre. Ő a Biblia által szól hozzánk. Szerinted helyes lenne, ha úgy tennénk, mintha figyelnénk Istenre, de aztán a Bibliával ellentétes dolgokban hinnénk, és azokat tennénk? (. . .) És ne feledd, hogy ha igazán szeretjük Jehovát, boldogan járunk a kedvében.

Olvassátok el még ezeket a bibliaverseket is, amelyek rámutatnak, hogy mit kell tudnunk és hinnünk Jézusról: Máté 7:21–23; János 4:25, 26 és 1Timóteusz 2:5, 6.