Ki ez a férfi, és hogyan lesz Jézus tanítványa?

KI VOLT eddig Isten legjobb szolgája? (. . .) Így van, Jézus Krisztus. Szerinted lehetünk olyanok, mint ő? (. . .) A Biblia azt mondja, hogy Jézus példát mutatott nekünk, amelyet követnünk kell, és arra kér minket, hogy legyünk a tanítványai.

Tudod-e, mit jelent Jézus tanítványának lenni? (. . .) Sok mindent. Először is, tanulnunk kell Jézustól. De ez még nem minden. Igazán hinnünk kell abban, amit mond. Ha hiszünk benne, akkor meg fogjuk tenni, amire kér minket.

Sokan mondják, hogy hisznek Jézusban. Szerinted ők mind a tanítványai? (. . .) Nem, a legtöbbjük nem az. Talán eljárnak a templomba. De sokan közülük sosem foglalkoztak azzal, hogy megismerjék Jézus tanításait. Valójában csak azok Jézus tanítványai, akik követik az ő példáját.

Beszéljünk most néhány emberről, aki Jézus tanítványa volt akkor, amikor Jézus a földön élt. Az első tanítványok között van Fülöp. Fülöp találkozik a barátjával, Nátánaellel (akit Bertalannak is neveznek). Nátánael egy fa alatt ül, amint itt láthatod. Amikor Nátánael odamegy Jézushoz, ő ezt mondja: ’Íme, egy becsületes ember, egy igazi izraelita.’ Nátánael meglepődve kérdezi: „Honnan ismersz?”

Kiket hív el Jézus, hogy legyenek a tanítványai?

 „Mielőtt Fülöp hívott téged, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál” – mondja erre Jézus. Nátánael csak ámul, hogy Jézus pontosan tudja, hol volt akkor, ezért ezt mondja: „te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya” (János 1:49).

Iskariót Júdás, Júdás (akit Taddeusnak is hívtak), Simon

Vannak olyanok, akik már Fülöp és Nátánael előtt lettek Jézus tanítványai. Ők András és a bátyja, Péter, valamint János és talán az ő bátyja, Jakab is (János 1:35–51). Egy idő múlva azonban mind a négyen újra a halászattal kezdenek foglalkozni. Aztán egy napon, amikor Jézus a Galileai-tenger mellett sétál, látja, amint Péter és András leeresztik a halászhálóikat a tengerbe. Jézus így szól hozzájuk: „Jöjjetek utánam.”

Jakab (Alfeus fia), Tamás, Máté

Egy kicsit továbbmenve Jézus meglátja Jakabot és Jánost. Az apjukkal együtt egy csónakban ülnek, és a halászhálóikat javítgatják.  Jézus őket is hívja, hogy kövessék. Mit tettél volna, ha Jézus téged hív? Azonnal vele mentél volna? (. . .) Ezek a férfiak tudják, hogy kicsoda Jézus. Tisztában vannak vele, hogy Isten küldte. Ezért rögtön otthagyják a halászatot, és követik Jézust (Máté 4:18–22).

Nátánael, Fülöp, János

Miután ezek a férfiak Jézus követői lettek, már mindig azt tették, ami helyes? (. . .) Nem. Talán eszedbe jut, hogy még arról is vitatkoztak, hogy melyikük a legnagyobb. De odafigyeltek Jézusra, és hajlandók voltak változni. Mi is lehetünk Jézus tanítványai, amennyiben hajlandók vagyunk változni.

Jakab (János bátyja), András, Péter

Jézus mindenfajta embert arra kért, hogy legyen a tanítványa. Egyszer egy gazdag, fiatal elöljáró odament Jézushoz, és megkérdezte, hogyan nyerhet örök életet. Amikor a gazdag elöljáró azt mondta, hogy gyermekkorától fogva engedelmeskedik Isten parancsolatainak, Jézus ezt mondta neki: „jöjj, légy a követőm!” Tudod-e, mi történt? (. . .)

Nos, amikor a férfi megtudta, hogy Jézus tanítványának lenni a gazdagságnál is fontosabb kell hogy legyen, nagyon elszomorodott. Nem lett Jézus tanítványa, mert jobban szerette a pénzt, mint Istent (Lukács 18:18–25).

Amikor Jézus már csaknem másfél éve prédikált, kiválasztott tizenkettőt a tanítványai közül, hogy apostolok legyenek. Az apostolokat aztán különleges munkával bízta meg. Tudod, hogy hívták őket? (. . .) Próbáljuk megtanulni együtt! Nézd meg őket a képen, és próbáld elmondani a nevüket! Aztán próbáld meg ugyanezt emlékezetből!

Kik voltak ezek a nők, akik segítettek Jézusnak, amikor ő prédikálni ment?

A tizenkettőből az egyik apostol gonosszá vált. Iskariót Júdás volt az. Ezután egy másik tanítványt választottak ki, hogy apostol legyen. Tudod-e, ki volt ő? (. . .) Mátyás. Később Pál és Barnabás is  apostol lett, de ők nem számítottak a tizenkettő közé (Cselekedetek 1:23–26; 14:14).

Ennek a könyvnek az 1. fejezetében arról tanultunk, hogy Jézus törődött a kisgyerekekkel. Vajon miért? (. . .) Azért, mert tudta, hogy később ők is a tanítványai lehetnek. Ezenkívül a gyerekek gyakran úgy tudnak beszélni, hogy annak hatására még a felnőttek is odafigyelnek, és szeretnének többet megtudni a nagy Tanítóról.

Sok nő is Jézus tanítványa lett. Néhányan vele tartottak, amikor más városokba ment prédikálni. Ilyen volt például Mária Magdaléna, Johanna és  Zsuzsanna. Valószínűleg segítettek Jézusnak azzal, hogy ételt készítettek, és kimosták a ruháit (Lukács 8:1–3).

Szeretnél Jézus tanítványa lenni? (. . .) Ne felejtsd el, hogy attól még nem leszünk a tanítványai, hogy annak mondjuk magunkat. Úgy kell viselkednünk, mint Jézus tanítványainak, bárhol vagyunk is, tehát nemcsak az összejövetelen. Eszedbe jut néhány olyan hely, ahol fontos, hogy Jézus tanítványaihoz méltón viselkedjünk? (. . .)

Igen, például az otthon. Egy másik hely pedig az iskola. Sosem szabad elfelejtenünk, hogy ha Jézus igazi tanítványai akarunk lenni, akkor mindennap reggeltől estig, mindenhol úgy kell viselkednünk, ahogy ő viselkedett.

Hol fontos, hogy Jézus tanítványaihoz méltón viselkedjünk?

Most olvassátok el együtt, hogy mit ír a Biblia Jézus tanítványairól a Máté 28:19, 20-ban, a Lukács 6:13–16-ban, a János 8:31, 32-ben és az 1Péter 2:21-ben.