Képzeljük el, hogy ott vagyunk Jerikóban. Ez a város Kánaán földjén van, ahol az emberek nem hisznek Jehovában. Itt él közöttük Ráháb.

Amikor Ráháb kislány volt, hallotta, hogyan választotta szét Mózes a Vörös-tengert, és hogyan vezette ki az izraelitákat Egyiptomból. Arról is hallott, hogyan segítette őket Jehova, hogy legyőzzék az ellenségeiket. Most pedig arról beszélnek az emberek, hogy az izraeliták letáboroztak Jerikó mellett!

Ráháb megvédte a kémeket, mert hitt Jehovában

Az egyik este két izraelita Jerikóba megy kikémlelni a várost. Ráháb házához mennek. Ő behívja őket, és azt mondja nekik, hogy maradjanak ott. Éjszaka Jerikó királya megtudja, hogy kémek jöttek a városba. És most Ráháb házában vannak. Ezért embereket küld, hogy fogják el őket. Ráháb elrejti a két kémet a házának lapos tetején, és ezt mondja a király embereinek: „Itt voltak a kémek, de már elmentek a városból. Ha siettek, még utoléritek őket!” Szerinted miért védi meg Ráháb a kémeket? (. . .) Mert hisz Jehovában, és tudja, hogy az izraelitáknak fogja adni Kánaán földjét.

Mielőtt a kémek elhagyják Ráháb házát, megígérik neki, hogy ő és a családja megmenekül, amikor Jerikó romba dől. Tudod, mit mondanak neki? (. . .) Ezt mondják: „Fogd ezt a vörös kötelet, és lógasd ki az ablakodon. Ha ezt megteszed, mindenki megmenekül, aki a házadban lesz.” Ráháb pontosan azt teszi, amit a kémek mondanak neki. Tudod, mi történik ezután? (. . .)

Jehova megmentette Ráhábot és a családját

Néhány nap múlva az izraeliták szótlanul körbejárják a várost. Hat napon át teszik ugyanezt mindennap egyszer. De a hetedik nap hétszer járják körül a várost. Ezután mindannyian hangosan kiáltanak. Erre Jehova romba dönti a város falait. De az a ház, amelyiknek az ablakából vörös kötél lóg, még mindig áll! Látod a képen? (. . .) Ráháb és a családja megmenekült!

 Mit tanulhatsz Ráhábtól? (. . .) Ráháb hitt Jehovában, mert nagyon sok csodálatos dolgot hallott róla. Te is sok csodálatosat tanulhatsz Jehováról. Hiszel benne úgy, mint Ráháb? (. . .) Tudjuk, hogy igen!