Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Jehova Tanúi

magyar

Szeretné megtudni az igazságot?

Szeretné megtudni az igazságot?

AZ IGAZSÁGOT? Miről? A legfontosabb kérdések némelyikéről, melyeket az emberek valaha is feltettek. Talán már Ön is eltűnődött ehhez hasonló kérdéseken:

  • Valóban törődik velünk Isten?

  • Véget ér valaha a háború és a szenvedés?

  • Mi történik velünk, amikor meghalunk?

  • Van-e bármilyen reményük is a halottaknak?

  • Hogyan imádkozhatok úgy, hogy Isten meghallgasson?

  • Hogyan élhetek boldogan?

Ön hol keresné a válaszokat? A könyvtárakban és könyvesboltokban található könyvek ezreiről állítják azt, hogy választ adnak ezekre a kérdésekre. Ám gyakran előfordul, hogy a könyvek ellentmondanak egymásnak. És vannak olyanok, amelyek ma igaznak tűnnek, de csakhamar elavulnak, majd átdolgozzák őket, vagy újat írnak helyettük.

Van azonban egy könyv, mely szavahihető válaszokat ad. Ez a könyv mindig igazat mond. Jézus Krisztus így imádkozott Istenhez: „a te szavad igazság” (János 17:17). Ezt a Szót ma a Szent Bibliaként ismerjük. A következő oldalakon rövid betekintést nyerhet abba, hogy a Biblia világos és megbízható válaszokat ad a fenti kérdésekre.

 Valóban törődik velünk Isten?

MIÉRT MERÜL FEL EZ A KÉRDÉS? Mert olyan világban élünk, melyet a kegyetlenség és az igazságtalanság hat át. Sok vallás azt tanítja, hogy Isten akaratából szenvedünk.

A BIBLIA EZT TANÍTJA: A gonoszságot sohasem Isten okozza. „Távol legyen az igaz Istentől, hogy gonoszul cselekedjen, és a Mindenhatótól, hogy igazságtalanul járjon el!” – mondja a Jób 34:10. Istennek szeretetteljes szándéka van az emberekkel. Ezért tanított minket Jézus arra, hogy így imádkozzunk: „Égi Atyánk . . . Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:9, 10). Isten mélységesen törődik velünk, és már nagyon sokat tett azért, hogy biztosítsa szándékának a megvalósulását (János 3:16).

Lásd még: 1Mózes 1:26–28; Jakab 1:13 és 1Péter 5:6, 7.

Véget ér valaha a háború és a szenvedés?

MIÉRT MERÜL FEL EZ A KÉRDÉS? Mert a háborúk folyamatosan megszámlálhatatlanul sok emberéletet követelnek. Az emberek szenvedése mindannyiunkat érint.

A BIBLIA EZT TANÍTJA: Isten olyan időszakról jövendöl, amikor az egész földre békét hoz el. Királyságának uralma alatt, mely egy égi kormányzat, az emberek ’nem tanulnak többé hadakozást’, hanem „kardjaikat ekevasakká kovácsolják” (Ézsaiás 2:4). Isten véget vet minden igazságtalanságnak és szenvedésnek. A Biblia megígéri, hogy Isten „letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok [beleértve a napjainkban tapasztalható igazságtalanságot és szenvedést] elmúltak” (Jelenések 21:3, 4).

Lásd még: Zsoltárok 37:10, 11; 46:9 és Mikeás 4:1–4.

Mi történik velünk, amikor meghalunk?

MIÉRT MERÜL FEL EZ A KÉRDÉS? Mert a világon a legtöbb vallás azt tanítja, hogy az emberben van valami, ami a test halála után tovább él. Néhányan úgy tartják, hogy a halottak árthatnak az élőknek, vagy hogy Isten úgy bünteti a gonoszokat, hogy egy tüzes pokolban való örök gyötrelemre ítéli őket.

A BIBLIA EZT TANÍTJA: A halállal az ember megszűnik létezni. „A halottak semmit sem tudnak” – jelenti ki a Prédikátor 9:5. Mivel a halottak semmit sem tudnak, éreznek vagy tapasztalnak, nem árthatnak, és nem is segíthetnek az élőknek (Zsoltárok 146:3, 4).

Lásd még: 1Mózes 3:19 és Prédikátor 9:6, 10.

 Van-e bármilyen reményük is a halottaknak?

MIÉRT MERÜL FEL EZ A KÉRDÉS? Mert élni akarunk, és élvezni az életet azokkal, akiket szeretünk. Az csak természetes, hogy szívből vágyunk rá, hogy újra lássuk elhunyt szeretteinket.

A BIBLIA EZT TANÍTJA: A halottak többsége fel lesz támasztva. Jézus megígérte, hogy „akik az emléksírokban vannak . . . kijönnek” (János 5:28, 29). Isten eredeti szándékával összhangban azok, akik feltámadnak, paradicsomban élhetnek majd (Lukács 23:43). Ez a megígért jövő tökéletes egészséget és örök életet jelent az engedelmes embereknek. A Biblia ezt mondja: „Az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak” (Zsoltárok 37:29).

Lásd még: Jób 14:14, 15; Lukács 7:11–17 és Cselekedetek 24:15.

Hogyan imádkozhatok úgy, hogy Isten meghallgasson?

MIÉRT MERÜL FEL EZ A KÉRDÉS? Mert az emberek gyakorlatilag minden vallásban imádkoznak, de sokan mégis úgy érzik, hogy nem kapnak választ az imáikra.

A BIBLIA EZT TANÍTJA: Jézus hangsúlyozta, hogy az imáinkban ne ismételgessünk bevett szófordulatokat. Ezt mondta: „Mikor pedig imádkoztok, ne mondjátok újra meg újra ugyanazt” (Máté 6:7). Ha szeretnénk, hogy Isten meghallgassa az imáinkat, a neki tetsző módon kell imádkoznunk. Ehhez meg kell tanulnunk, hogy mi Isten akarata, majd azzal összhangban kell imádkoznunk. Az 1János 5:14 ezt mondja: „bármit kérünk is [Isten] akarata szerint, ő meghallgat minket.”

Lásd még: Zsoltárok 65:2; János 14:6, 14 és 1János 3:22.

Hogyan élhetek boldogan?

MIÉRT MERÜL FEL EZ A KÉRDÉS? Mert sokan úgy gondolják, hogy a pénz, a hírnév vagy a szépség teszi őket boldoggá. Ezért mindent elkövetnek, hogy szert tegyenek ezekre, de végül rá kell döbbenniük, hogy a boldogság elkerülte őket.

A BIBLIA EZT TANÍTJA: Jézus rámutatott a boldogság kulcsára, amikor ezt mondta: „Boldogok, akik tudatában vannak szellemi szükségletüknek” (Máté 5:3). Csak akkor lehetünk igazán boldogok, ha lépéseket teszünk, hogy kielégítsük a legfontosabb szükségletünket, vagyis azt a vágyunkat, hogy megismerjük az igazságot Istenről és a ránk vonatkozó szándékáról. Ez az igazság a Bibliában található. Ha megismerjük ezt az igazságot, az segíthet megállapítanunk, hogy mi az, ami igazán fontos, és mi az, ami nem. Sokkal tartalmasabb életünk lesz, ha engedjük, hogy a Biblia igazsága vezessen minket a döntéseink meghozatalában és a tetteinkben (Lukács 11:28).

Lásd még: Példabeszédek 3:5, 6, 13–18 és 1Timóteusz 6:9, 10.

 Ez csupán rövid áttekintése volt annak, hogy milyen választ ad a Biblia erre a hat kérdésre. Szeretne többet megtudni? Ha Ön is azok közé tartozik, akik „tudatában vannak szellemi szükségletüknek”, akkor biztosan szeretne. Talán más kérdések is foglalkoztatják, mint például: „Ha Isten törődik velünk, miért engedte meg, hogy a történelem folyamán ilyen sok szenvedés és gonoszság legyen? Hogyan tehetem jobbá a családi életemet?” A Biblia átfogó és kielégítő választ ad ezekre, és még számos más kérdésre is.

Sokan azonban vonakodnak attól, hogy megvizsgálják a Bibliát. Terjedelmes könyvnek tartják, melyet olykor nehéz megérteni. Szeretné, ha segítenének Önnek, hogy megtalálja a válaszokat a Bibliában? Jehova Tanúi kétféle segítséget is felajánlanak ehhez.

Az egyik segítség a Mit tanít valójában a Biblia? című könyv. Ezt a könyvet úgy készítették, hogy segítsen az elfoglalt embereknek megvizsgálni, hogy milyen világos választ ad a Biblia az élet alapvető kérdéseire. A második segítség egy ingyenes házi bibliatanulmányozási program. A környékén élő egyik Jehova Tanúja, aki ügyesen tanít a Bibliából, felkeresheti Önt az otthonában, vagy találkozhatnak egy másik megfelelő helyszínen, hogy minden héten egy rövid ideig beszélgessenek a Bibliáról, és mindezt díjmentesen. Világszerte milliók fordították már javukra ezt a bibliatanulmányozási programot. Végül sokan jutottak erre a nagyszerű következtetésre: „Megtaláltam az igazságot!”

Nem is lehet ennél értékesebb kincset találni. A Biblia igazsága megszabadít minket a babonáktól, a tanácstalanságtól és a beteges félelemtől. Reményt, célt és örömet ad. Jézus ezt mondta: „megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket” (János 8:32).