1. Milyen lehangoló érzések sújtanak sok embert, köztük néhány igaz keresztényt is?

VAJON szeret-e Jehova Isten személy szerint téged? Sokan hiszik, hogy Isten szereti az emberiséget általában, ahogy azt a János 3:16 megállapítja. De közben úgy érzik, hogy Isten nem tudná őket személy szerint is szeretni. Olykor még az igaz keresztényekben is kétségek támadhatnak ezt illetően. Egy elcsüggedt férfi ezt mondta: „Nagyon nehezen tudom elhinni, hogy Isten valamennyire is törődik velem.” Téged is gyötörnek néha ilyen kétségek?

2—3. Ki akarja velünk elhitetni, hogy Jehova értéktelennek tart, olyannak, akit nem lehet szeretni, és hogyan küzdhetünk meg ezzel az érzéssel?

2 Sátán igyekszik elhitetni velünk, hogy Jehova Isten nem szeret és nem értékel bennünket. Igaz, Sátán gyakran úgy vezeti tévútra az embereket, hogy a hiúságukra és a büszkeségükre hat (2Korintus 11:3). De abban is örömét leli, hogy tönkreteheti a sebezhető emberek önbecsülését (János 7:47–49; 8:13, 44). Ez különösen beválik ezekben a válságos „utolsó napokban”. Manapság sokan olyan családban nőnek fel, amelyből hiányzik a „természetes vonzalom”. Mások folyamatosan vad, önző és keményfejű emberektől szenvednek (2Timóteus 3:1–5). Az évekig tartó rossz bánásmód, rasszizmus vagy gyűlölet talán arról győzi meg az ilyen személyeket, hogy értéktelenek, és nem lehet szeretni őket.

3 Ha ilyen nyomasztó érzéseid vannak, ne ess kétségbe! Időnként sokan túlságosan lesújtó véleménnyel vagyunk magunkról. De emlékezz rá, hogy Isten Szava „a dolgok kiigazítására”  és „erődítések lerontására” íratott (2Timóteus 3:16; 2Korintus 10:4). A Biblia ezt mondja: „meg fogjuk nyugtatni a szívünket őelőtte mindarra nézve, amiben talán elítél minket a szívünk, mert az Isten nagyobb a szívünknél, és mindent tud” (1János 3:19, 20). Nézzük meg most négyféle szempontból, hogy a Szentírás hogyan segít nekünk ’megnyugtatni a szívünket’, vagyis biztosítani Jehova szeretetéről.

Jehova értékel téged

4—5. Hogyan emeli ki Jézusnak a verebekről szóló szemléltetése, hogy Jehova értékesnek tart bennünket?

4 Először is, a Biblia kereken kimondja, hogy Isten minden egyes szolgájában lát értéket. Jézus például ezt mondta: „Vajon nem két verebet adnak egy csekély értékű pénzérméért? Mégsem esik a földre egy sem közülük Atyátok tudta nélkül. Nektek pedig fejetek hajszálai is mind meg vannak számlálva. Ne féljetek hát: ti sok verébnél többet értek” (Máté 10:29–31). Gondoljuk át, mit jelentettek ezek a szavak Jézus első századi hallgatóinak.

„Sok verébnél többet értek”

5 Talán nem értjük, miért venne bárki is verebet. Jézus napjaiban a veréb a legolcsóbb madárnak számított, amelyet fogyasztás céljából árusítottak. Figyeljük meg, hogy egy csekély értékű pénzérméért két verebet adtak. Jézus később azt mondta, hogy két pénzérméért nem négy verebet lehetett kapni, hanem ötöt. Az ötödik madarat csak ráadásként adták, mintha semmit sem érne. Ezek a teremtmények talán értéktelenek voltak az emberek szemében, de vajon hogyan gondolkodott róluk a Teremtő? Jézus kijelentette, hogy nem „felejtetik el egy sem közülük az Isten előtt” — még az sem, amelyiket ráadásként adták (Lukács 12:6, 7). Most már kezdjük érteni, hogy mi volt a lényege annak, amit Jézus mondott. Ha Jehova ilyen értékesnek tart egyetlen verebet, mennyivel értékesebb egy ember! Jézus kidomborította, hogy Jehova minden minket érintő részlettel tisztában van. Bizony, még a hajszálaink is meg vannak számlálva!

6. Miért vagyunk biztosak abban, hogy Jézus nem állított valószerűtlent, amikor azt mondta, hogy a hajszálaink meg vannak számlálva?

 6 Meg vannak számlálva a hajszálaink? Némelyek úgy érezhetik, hogy Jézus ezúttal valószerűtlent állított. De gondoljunk csak a feltámadás reménységére! Mennyire közelről kell Jehovának ismernie minket ahhoz, hogy újra tudjon teremteni bennünket! Annyira értékel, hogy minden részletre emlékszik, beleértve a teljes genetikai kódunkat, valamint az évek során összegyűlt valamennyi emlékünket és tapasztalatunkat is. * Ehhez képest nem olyan nagy teljesítmény megszámolni a hajszálainkat, ha arra gondolunk, hogy egy embernek átlagosan 100 000 hajszála van.

Mit lát bennünk Jehova?

7—8. a) Egyebek között milyen tulajdonságoknak örül Jehova, amikor az emberi szíveket megvizsgálva rájuk talál? b) Említs meg néhányat a cselekedeteink közül, amelyeket Jehova értékel!

7 Másodszor, a Bibliából megtudhatjuk, hogy mit értékel Jehova a szolgáiban. Egyszerűen szólva, örömét leli a jó tulajdonságainkban és az igyekezetünkben. Dávid király ezt mondta a fiának, Salamonnak: „megvizsgál az ÚR minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot” (1Krónika 28:9, Úf.). Micsoda öröm lehet Istennek, amikor ebben az erőszakos és gyűlölettel teli világban az emberi szívek milliárdjait megvizsgálva olyan szívre bukkan, amely szereti a békét, az igazságot és az igazságosságot! Mi történik, amikor Isten olyan szívet talál, amely túlcsordul az iránta érzett szeretettől, és igyekszik tanulni róla, valamint megosztani másokkal a róla szerzett ismeretet? Jehova kijelenti, hogy felfigyel azokra, akik másoknak beszélnek róla. Sőt, van egy ’emlékkönyve’ is „azoknak,  a kik félik az Urat és becsülik az ő nevét” (Malakiás 3:16). Az ilyen tulajdonságokat értékesnek tartja.

8 Egyebek között milyen jó cselekedeteket értékel Jehova? Természetesen értékeli, ha igyekszünk utánozni a Fiát, Jézus Krisztust (1Péter 2:21). A Királyság jó hírének a terjesztése az egyik olyan létfontosságú cselekedet, melyet Isten értékel. A Róma 10:15-ben ezt olvassuk: „Mily szépséges azoknak lába, akik jó dolgok jó hírét hirdetik!” Rendes körülmények között talán nem mondanánk „szépségesnek” egyszerű lábunkat. De itt a láb azokat az erőfeszítéseket jelképezi, melyeket Jehova szolgái a jó hír prédikálásában tesznek. Minden ilyen fáradozás szép és értékes Isten szemében (Máté 24:14; 28:19, 20).

9—10. a) Miért lehetünk biztosak abban, hogy Jehova értékeli, ha különböző nehézségek közepette kitartunk? b) Milyen elítélő gondolatok nem merülnek fel soha Jehovában hűséges szolgáival kapcsolatban?

9 Jehova a kitartásunkat is értékeli (Máté 24:13). Ne feledd, Sátán azt akarja, hogy hátat fordíts Jehovának. Minden egyes napon, amikor hűséges maradsz Jehovához, hozzájárulsz, hogy  meg tudjon válaszolni Sátán gúnyolódására (Példabeszédek 27:11). Néha nem könnyű kitartani. Egészségi, anyagi vagy érzelmi gondok és más akadályok miatt minden nap egy újabb próbatétel lehet. Elcsüggeszthet az is, ha valamire sokáig kell várni (Példabeszédek 13:12). Jehova szemében még értékesebb a kitartásunk, ha ilyen nehéz helyzeteket kell elviselnünk. Ezért kérte Dávid király Jehovát, hogy gyűjtse össze a könnyeit egy ’tömlőbe’, aztán hozzátette még: „Avagy nem tudod-é azoknak számát?” (Zsoltárok 56:9). Igen, Jehova értékel és észben tart minden könnyet és szenvedést, mely az iránta való lojalitásunk megőrzése közben jut részül nekünk. Ezek is sokat érnek a szemében.

Jehova értékeli, hogy a próbák ellenére is kitartunk

10 Előfordulhat, hogy a szívünk vádol minket, és nem vesz tudomást azokról a tényekről, amelyek bizonyítják, hogy értékesek vagyunk Isten szemében. Talán minduntalan ezt súgja nekünk: „De hát annyian vannak, akik példamutatóbbak nálam. Milyen csalódott lehet Jehova, amikor összehasonlít velük!” Jehova nem hasonlítgat össze másokkal, és nem gondolkodik mereven vagy kíméletlenül (Galácia 6:4). A szívünk mélyére lát, és értékeli a jót — még a kicsi jót is.

Jehova kiválogatja a jót a rossz közül

11. Mit tanulhatunk Jehováról abból, ahogyan Abija esetében eljárt?

11 Harmadszor, miközben Jehova átkutat bennünket, gondosan válogat, keresve a jót. Például amikor elrendelte Jeroboám király egész hitehagyott házának a kivégzését, megparancsolta, hogy a király egyik fiát, Abiját tisztességesen temessék el. Hogy miért? Azért, mert „az Úr iránt, Izráel Istene iránt csak ő benne találtatott valami jó” (1Királyok 14:1, 10–13). Jehova alaposan megvizsgálta ennek a fiatalembernek a szívét, és talált benne „valami jót”. Bármennyire kicsi vagy jelentéktelen volt is ez a jó rész, Jehova érdemesnek tartotta rá, hogy megemlítse a Szavában. Sőt, ki is fejezte értékelését azzal, hogy megfelelő mértékű irgalmat tanúsított a hitehagyott családnak ez iránt az egy tagja iránt.

12—13. a) Hogyan világít rá Josafát király esete, hogy Jehova akkor is a jót keresi bennünk, amikor bűnt követünk el? b) Hogyan viselkedik Jehova szerető Szülőként a jó cselekedeteinket és tulajdonságainkat illetően?

 12 Még szembetűnőbb a jó Josafát király példája. Amikor a király valami ostobaságot követett el, Jehova prófétája ezt mondta neki: „Ezért nagy az Úrnak haragja ellened.” Ez aztán kijózanító gondolat! Ámde Jehova üzenete nem ért ezzel véget. Így folytatódott: „Mindazáltal némi jó dolog találtatott benned” (2Krónika 19:1–3). Ezek szerint Jehova az igazságos haragja ellenére azért még meglátta a jót Josafátban. Mennyire mások a tökéletlen emberek! Ha valakire haragszunk, hajlamosak lehetünk elfeledkezni a benne levő jóról. Amikor pedig valamilyen bűnt követünk el, a csalódottság, szégyen és bűntudat miatt nem látjuk a jót magunkban. De ne felejtsük el, hogy ha megbánjuk bűneinket, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ne kövessük el őket újra, akkor Jehova megbocsát nekünk.

13 Miközben Jehova átvizsgál téged, félredobja az ilyen bűnöket, akárcsak az aranyat mosó ember, aki eldobja az értéktelen kavicsot. És mit mondhatunk a jó tulajdonságaidról  és tetteidről? Azok valóságos „aranyrögök”, amelyeket megőriz! Megfigyelted már, hogy a szülők milyen szeretettel őrizgetik gyermekeik rajzait vagy iskolai feladatait, néha évtizedekkel azután is, hogy a gyermekek már elfelejtették őket? Jehova a legszeretőbb Szülő. Amíg hűségesek vagyunk hozzá, ő soha nem felejti el jó cselekedeteinket és tulajdonságainkat. Egyenesen igazságtalannak érezné, ha elfelejtené őket, és ő soha nem igazságtalan (Héberek 6:10). Jehova egy másik módon is vizsgál minket.

14—15. a) Miért nem fordul elő soha, hogy a hibáink miatt Jehova nem látja meg bennünk a jót? Szemléltesd ezt! b) Mit tesz Jehova a bennünk talált jóval, és hogyan tekint hűséges népére?

14 Jehova túllát a hibáinkon, és látja a bennünk rejlő lehetőségeket. Figyeld meg a következő szemléltetést: A műalkotások kedvelői képesek nagy erőfeszítéseket tenni, hogy restauráljanak egy súlyosan sérült festményt vagy más műveket. Amikor például a londoni Nemzeti Galériában valaki lőfegyverrel megrongált egy körülbelül 30 millió dollárt érő Leonardo da Vinci-rajzot, senki sem állt elő olyan javaslattal, hogy mivel a rajz megsérült, ki kell dobni. Azonnal megkezdték a csaknem 500 éves mestermű restaurálását. Vajon miért? Mert a műértők igen értékesnek tartották. Nem érsz-e többet, mint egy szén- és krétarajz? Isten szemében biztosan többet érsz — bármennyire sérült vagy is az öröklött tökéletlenség miatt (Zsoltárok 72:12–14). Jehova Isten, az emberi család szakavatott Teremtője elvégzi majd a szükséges helyreállítási munkákat, hogy tökéletessé tegye mindazokat, akik szívesen fogadják szeretetteljes törődését (Cselekedetek 3:21; Róma 8:20–22).

15 Bizony, Jehova még azt a jót is látja bennünk, amelyet mi talán nem látunk magunkban. És miközben szolgáljuk, ő gyarapítja a bennünk levő jót, míg végül tökéletességre nem jutunk. Nem számít, hogyan bánik velünk Sátán világa, Jehova mindenképpen kívánatosnak tartja hűséges szolgáit (Aggeus 2:7NW).

 Jehova tettekben fejezi ki a szeretetét

16. Mi a legnagyobb bizonyíték arra, hogy Jehova szeret minket, és honnan tudjuk, hogy ezt az ajándékot személy szerint nekünk szánták?

16 Negyedszer, Jehova sok mindent tesz, hogy bizonyítsa az irántunk való szeretetét. Krisztus váltságáldozata feltétlenül a legmeggyőzőbb cáfolata Sátán hazugságának, mely szerint értéktelenek vagyunk, és nem lehet minket szeretni. Soha ne felejtsük el, hogy Jézus kínoszlopon való gyötrelmes halála, valamint Jehova még nagyobb gyötrelme, melyet a Fia halálának láttán élt át, azt bizonyítja, hogy ők szeretnek bennünket. Sajnos sokan nehezen tudják elhinni, hogy ezt az ajándékot személy szerint nekik szánták, mert méltatlannak érzik rá magukat. De ne felejtsük el, hogy Pál apostol Krisztus követőinek az üldözője volt, később mégis így írt: „Isten Fia . . . szeretett engem, és önmagát adta értem” (Galácia 1:13; 2:20).

17. Hogyan vonz minket Jehova magához és a Fiához?

17 Jehova úgy bizonyítja az irántunk érzett szeretetét, hogy egyénileg segít nekünk a javunkra fordítani Krisztus áldozatának az előnyeit. Jézus leszögezte: „Senki sem jöhet hozzám, csak ha az Atya, aki küldött engem, vonzza őt” (János 6:44). Igen, Jehova személy szerint vonz minket a Fiához és az örök élet reménységéhez. Hogyan? A prédikálómunka által, amelynek során mi is hallottunk a jó hírről, valamint a szent szelleme által, mellyel Jehova segít nekünk felfogni és alkalmazni a szellemi igazságokat a korlátaink és hiányosságaink ellenére. Jehova ezért ugyanazt mondhatja rólunk, mint amit Izraelről mondott: „Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen” (Jeremiás 31:3, Úf.).

18—19. a) Milyen módon mutatja ki Jehova legközvetlenebbül az irántunk érzett szeretetét, és mi bizonyítja, hogy személyesen törődik velünk? b) Hogyan biztosít minket Isten Szava arról, hogy Jehova beleéléssel figyel?

18 Talán az ima kiváltsága által érezzük legközvetlenebbül Jehova szeretetét. A Biblia mindannyiunkat felszólít, hogy ’szüntelenül imádkozzunk’ Istenhez (1Tesszalonika 5:17).  Ő odafigyel ránk. Azt olvassuk róla, hogy ő a „könyörgést meghallgató” (Zsoltárok 65:3). Ezt a feladatot senkinek sem adta át, még a Fiának sem. Gondolj bele, hogy a világegyetem Teremtője arra buzdít minket, hogy közeledjünk hozzá imában, és szabadon fejezzük ki gondolatainkat! Vajon milyen hallgató Isten? Rideg, érzéketlen, közönyös? Távolról sem.

19 Jehova beleéléssel figyel. Mi is az a beleélés? Egy hűséges, idősebb keresztény így fogalmazta meg: „A beleélés az a te fájdalmad az én szívemben.” Vajon Jehovát tényleg bántja a mi fájdalmunk? Népének, Izraelnek a szenvedéseiről ezt olvassuk: „Minden szenvedésöket Ő is szenvedte” (Ézsaiás 63:9). Jehova nem csupán látta a nehézségeiket, hanem együtt is érzett a népével. Érzései mélységét saját szavai jelzik, melyeket a szolgáinak mondott: „aki titeket bánt, a szemem fényét bántja!” (Zakariás 2:12, Úf. [2:8]). * Milyen fájdalmas, amikor valakinek hozzáérnek a szeméhez! Igen, Jehova együtt érez velünk. Ami nekünk fáj, az neki is fáj.

20. Milyen kiegyensúlyozatlan gondolkodást kell kerülnünk, ha meg szeretnénk fogadni a Róma 12:3-ban található tanácsot?

20 Egy kiegyensúlyozott keresztény nem használja fel Isten szeretetének és nagyrabecsülésének a bizonyítékait mentségül arra, hogy büszke vagy öntelt legyen. Pál apostol ezt írta: „a nekem adott ki nem érdemelt kedvesség által azt mondom mindenkinek köztetek, hogy ne gondoljon többet magáról, mint amennyit szükséges gondolni, hanem úgy gondolkodjon, hogy józan elméje legyen, ki-ki, amint az Isten kiosztotta neki a hit mértékét” (Róma 12:3). Egy másik fordítás így fogalmaz: „azt mondom mindegyiteknek: Senki ne becsülje magát a kelleténél többre, hanem józanul gondolkodjatok” (Kat.).  Tehát mialatt élvezzük égi Atyánk szeretetének melegét, gondolkodjunk józanul, és ne felejtsük el, hogy nem illet meg minket a szeretete, és nem is szolgáltunk rá (Lukács 17:10).

21. Milyen sátáni hazugságoknak kell állandóan ellenállnunk, és milyen bibliai igazsággal nyugtassuk meg folyton a szívünket?

21 Mindannyian tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy elutasítsuk Sátán összes hazugságát, köztük azt is, hogy értéktelenek vagyunk, és nem lehet minket szeretni. Ha a tapasztalataid arra tanítottak, hogy olyan ijesztő akadálynak lásd magad, amelyet Isten mérhetetlen szeretete sem képes legyőzni, vagy a jó tetteidet annyira jelentéktelennek érezd, hogy még egy mindent látó szem sem képes észrevenni őket, vagy a bűneidet olyan súlyosnak gondold, amelyet még Isten drága Fiának a halála sem tud elfedezni, akkor hazugságokban hiszel. Teljes szívedből vesd el az ilyen hazugságokat! Folyton nyugtasd meg szíved a Pál ihletett szavaiban megfogalmazódó igazsággal: „meg vagyok győződve róla, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem kormányzatok, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtés nem lesz képes elválasztani minket az Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van” (Róma 8:38, 39).

^ 6. bek. A Biblia többször is összeköti a feltámadás reménységét Jehova emlékezetével. A hűséges Jób ezt mondta Jehovának: „Vajha . . . határt vetnél nékem, azután megemlékeznél rólam!” (Jób 14:13, kiemelés tőlünk). Jézus beszélt mindazoknak a feltámadásáról, „akik az emléksírokban vannak”. Jól fogalmazott, hiszen Jehova tökéletesen emlékszik a halottakra, akiket fel akar támasztani (János 5:28, 29).

^ 19. bek. Bizonyos fordítások ebben a versben azt sugallják, mintha az, aki Isten népét bántja, a saját szeme fényét, illetve Izrael szeme fényét bántaná, nem Isten szeme fényét. Ez a hiba néhány írástudó miatt került be a szövegbe, akik tiszteletlennek érezték ezt a részt, és kijavították. Megfontolatlan igyekezetük elhomályosította Jehova beleélésének mélységét.