1—2. Mely „szent titok” kell hogy érdekeljen bennünket, és miért?

TITKOK! Annyira érdekesek, lebilincselőek és rejtélyesek, hogy az emberek sokszor képtelenek bizalmasan kezelni őket. A Biblia ellenben kijelenti: „Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni” (Példabeszédek 25:2). Igen, mivel Jehova a Szuverén Uralkodó és ő a Teremtő, joggal tart titokban bizonyos dolgokat az emberek elől, míg el nem jön az ideje, hogy kinyilatkoztassa azokat.

2 Van azonban egy lebilincselő és érdekes titok, amelyre Jehova fényt derített a Szavában. Úgy említik, mint Isten „akaratának szent titkát” (Efézus 1:9). Miközben tanulunk róla, nem csupán a kíváncsiságunk elégül ki. Ennek a titoknak az ismerete megmentéshez vezethet, és bepillantást enged Jehova mérhetetlen bölcsességébe.

Fokozatosan tárult fel

3—4. Hogyan csillantott fel reményt az 1Mózes 3:15-ben feljegyzett prófécia, és miféle rejtélyt vagy „szent titkot” foglalt magában?

3 Amikor Ádám és Éva vétkezett, látszólag meghiúsult Jehova szándéka, hogy a föld paradicsom legyen, melyet tökéletes emberek laknak. Ámde Isten azon nyomban orvosolta a bajt. Ezt mondta: „ellenségeskedést szerzek közötted [a kígyó] és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod” (1Mózes 3:15).

4 Meglepő és rejtélyes szavak, nem igaz? Ki ez az asszony? Ki a kígyó? Ki a „mag”, aki a kígyó fejére tapos? Ádám és Éva csak találgatni tudott. Isten szavai mégis reményt csillantottak fel a hűtlenné vált pár minden hűséges leszármazottja számára.  Az igazságosság végül győzedelmeskedni fog, és Jehova szándéka megvalósul. De hogyan? Nos, az még titok volt! A Biblia így ír róla: „Isten szent titokban levő bölcsessége . . . , az elrejtett bölcsesség” (1Korintus 2:7).

5. Szemléltesd, hogy miért fokozatosan tárta fel Jehova a titkát!

5 Jehova, „aki a titkokat feltárja”, végül is felfedett bizonyos részleteket ennek a titoknak a megvalósulásáról (Dániel 2:28, Úf.). De ezt fokozatosan, lépésről lépésre tette meg. Szemléltetésül gondoljunk arra, hogy mit válaszol egy szerető apa a kisfiának, aki ezt kérdezi tőle: „Apu, én hogyan lettem?” Egy bölcs apuka csak annyit mond el egyszerre, amennyit a kisfia fel tud érni ésszel. Ahogy a fiúcska növekszik, az apja egyre több részletbe beavatja. Ehhez hasonlóan Jehova dönti el, hogy mikor áll készen a népe az akaratáról és szándékáról szóló kinyilatkoztatások befogadására (Példabeszédek 4:18; Dániel 12:4).

6. a) Milyen célt szolgál egy szövetség, vagyis szerződés? b) Miért figyelemre méltó, hogy Jehova szövetségeket köt az emberekkel?

6 Milyen módszerrel közölte Jehova a kinyilatkoztatásait? Sok mindent szövetségek, vagyis szerződések által tárt fel. Bizonyára te is írtál már alá valamilyen szerződést, például házvásárláskor vagy pénzkölcsönzéskor. A szerződés jogi garancia arra, hogy a megegyezés feltételeit a szerződő felek teljesíteni fogják. De miért volt szüksége Jehovának arra, hogy hivatalos szövetségeket, vagyis szerződéseket kössön az emberekkel? Tagadhatatlan, hogy a szava elegendő garanciát jelent az ígéretei beteljesítésére. Isten ennek ellenére számos alkalommal kedvesen törvényes szerződésekkel támasztotta alá a szavát. Ezek a hivatalos megegyezések még biztosabb alapot adnak nekünk, tökéletlen embereknek arra, hogy megbízzunk Jehova ígéreteiben (Héberek 6:16–18).

 Az Ábrahámmal kötött szövetség

7—8. a) Milyen szövetséget kötött Jehova Ábrahámmal, és mire derített az fényt a szent titokkal kapcsolatban? b) Hogyan szűkítette Jehova fokozatosan a megígért Mag leszármazási vonalát?

7 Jehova több mint kétezer évvel azután, hogy kiűzte az embert a Paradicsomból, ezt mondta hűséges szolgájának, Ábrahámnak: „bőségesen megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait . . . És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek” (1Mózes 22:17, 18). Ez több volt, mint egyszerű ígéret; Jehova törvényes szövetségként fogalmazta meg azt, és esküjével támasztotta alá, melyet nem szeghet meg (1Mózes 17:1, 2; Héberek 6:13–15). Milyen rendkívüli lépés, hogy a Szuverén Úr szerződéssel vállalta, hogy megáldja az emberiséget!

„Megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait”

8 Az ábrahámi szövetség fényt derített arra, hogy a megígért Mag emberként jön el, hiszen Ábrahám leszármazottja lesz. De ki lesz az? Idővel Jehova feltárta, hogy Ábrahám fiai közül Izsák lesz a Mag egyik őse. Izsák két fia közül pedig Jákobot választotta (1Mózes 21:12; 28:13, 14). Később Jákob ezeket a prófétai szavakat mondta tizenkét fia közül az egyikről: „Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot [jogar, NW], sem a vezéri pálcza térdei közűl; míg eljő Siló [’az, akihez tartozik’], és a népek néki engednek” (1Mózes 49:10). Ekkorra tehát kiderült, hogy a Mag király lesz, és Júda leszármazottja!

Az Izraellel kötött szövetség

9—10. a) Milyen szövetséget kötött Jehova Izrael nemzetével, és milyenfajta védelmet biztosított ez a szövetség? b) Hogyan mutatta ki a Törvény, hogy az embereknek váltságra van szükségük?

9 Jehova i. e. 1513-ban olyan elrendezést hívott életre, amely előkészítette az utat a szent titokkal kapcsolatos további kinyilatkoztatások előtt. Isten szövetséget kötött Ábrahám leszármazottaival, Izrael nemzetével. Bár a Mózesi Törvény most már nincs érvényben, mégis létfontosságú szerepe volt  Jehova azon szándékában, hogy elhozza a megígért Magot. Miért mondhatjuk ezt? Vizsgáljunk meg három területet! Először is, a Törvény olyan volt, mint egy védelmező fal (Efézus 2:14). Igazságos rendelkezései korlátként emelkedtek a zsidók és a nem zsidók közé. Ezáltal a Törvény segített fenntartani a megígért Mag vonalát. Nagyrészt ennek a védelemnek köszönhető, hogy a nemzet még létezett, amikor az Isten által jónak ítélt időpontban a Messiás megszületett Júda törzsében.

10 Másodszor, a Törvény világosan megmutatta, hogy az embereknek váltságra van szükségük. A tökéletes Törvény felszínre hozta, hogy a bűnös emberek képtelenek teljes mértékben betartani a parancsolatait. Így hát „a törvényszegések nyilvánvalóvá tételét” szolgálta, „míg meg nem érkezik a mag, akinek az ígéretet tették” (Galácia 3:19). Az állatáldozatok révén a Törvény időlegesen engesztelést biztosított a bűnökért. De ahogy Pál is írta, „nem lehetséges, hogy a bikák és kecskék vére elvegye a bűnöket”, ezért ezek az áldozatok csupán előárnyékolták Krisztus váltságáldozatát (Héberek 10:1–4). Következésképp, a hűséges zsidóknak ez a szövetség ’Krisztushoz vezető nevelőjük lett’ (Galácia 3:24).

11. Milyen dicsőséges reménységet kínált a Törvényszövetség Izraelnek, de miért veszítette el azt a nemzet mint egész?

11 Harmadszor, ez a szövetség dicsőséges reménységet kínált Izrael nemzetének. Jehova azt ígérte nekik, hogy ha hűségesek maradnak a szövetséghez, „papok királysága és szent nép” lesznek (2Mózes 19:5, 6, Úf.). Végül a testi Izraelből kerültek ki a papok égi királyságának első tagjai. De mint egész, Izrael fellázadt a Törvényszövetség ellen, elvetette a messiási Magot, és elveszítette a fent említett reménységét. Akkor hát kik teszik majd teljessé a papok királyságát? És milyen kapcsolatban lesz ez az áldott nemzet a megígért Maggal? A szent titok ezen vonásaira akkor derült fény, amikor Isten jónak látta.

 A dávidi Királyság-szövetség

12. Milyen szövetséget kötött Jehova Dáviddal, és mit tárt fel ezáltal a szent titkát illetően?

12 Az i. e. XI. században Jehova még többet engedett látni a szent titokból, amikor egy további szövetséget hozott létre. Ezt ígérte a hűséges Dávid királynak: „feltámasztom utánad a te magodat . . . , és megerősítem az ő királyságát . . . , és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké” (2Sámuel 7:12, 13; Zsoltárok 89:4). A megígért Mag leszármazási vonala immár Dávid házára szűkült le. De tud-e egy ember „örökké” uralkodni? (Zsoltárok 89:21, 30, 35–37). És képes-e egy ilyen király kiszabadítani az emberiséget a bűn és a halál fogságából?

13—14. a) A 110. zsoltár szerint milyen ígéretet tett Jehova a felkent Királyának? b) Milyen további részleteket közölt Jehova a prófétái által az eljövendő Maggal kapcsolatban?

13 Dávid ihletés alatt ezt írta: „Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, a míg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint” (Zsoltárok 110:1, 4). Dávid szavai közvetlenül a megígért Magra, vagyis a Messiásra vonatkoztak (Cselekedetek 2:35, 36). Ez a Király nem Jeruzsálemből fog uralkodni, hanem az égből, ahol Jehova ’jobbján’ ül. Ezáltal nemcsak Izrael területére terjed ki a hatalma, hanem az egész földre (Zsoltárok 2:6–8). Még valami kiderült. Figyeljük meg, hogy Jehova ünnepélyesen megesküdött rá, hogy a Messiás „pap” lesz „Melkhisedek rendje szerint”. Melkisédek király-papként szolgált Ábrahám idejében, és hozzá hasonlóan az eljövendő Mag is közvetlenül Istentől kapja a kinevezését, hogy Királyként és Papként szolgáljon (1Mózes 14:17–20).

14 Az évek múlásával Jehova a prófétái által további részleteket közölt szent titkával kapcsolatban. Ézsaiás például feltárta, hogy a Mag áldozati halált fog halni (Ézsaiás 53:3–12). Mikeás megjövendölte, hogy hol fog megszületni a Messiás (Mikeás  5:2). Dániel még a Mag megjelenésének és halálának pontos időpontját is megjövendölte (Dániel 9:24–27).

A szent titok feltárul!

15—16. a) Hogyan lett Jehova Fia „asszonytól”? b) Mit örökölt Jézus a földi szüleitől, és mikor érkezett meg mint a megígért Mag?

15 Az, hogy miként teljesednek be ezek a próféciák, mindaddig rejtély maradt, amíg a Mag meg nem jelent. A Galácia 4:4-ben ezt olvassuk: „amikor az idő teljességének határa elérkezett, az Isten elküldte a Fiát, aki asszonytól lett.” I. e. 2-ben egy angyal így szólt egy zsidó szűzhöz, akit Máriának hívtak: „íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, és a Jézus nevet kell adnod neki. Ez nagy lesz, és a Legfelségesebb Fiának fogják hívni, és Jehova Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját . . . Szent szellem száll reád, és a Legfelségesebb ereje árnyékol be téged. Ezért is lesz, hogy a születendőt szentnek fogják hívni, Isten Fiának” (Lukács 1:31, 32, 35).

16 Jehova ezután áthelyezte Fia életét az égből Mária méhébe, így Jézus asszonytól lett. Mária tökéletlen nő volt, Jézus azonban nem örökölt tőle tökéletlenséget, mivelhogy „Isten Fia” volt. Ugyanakkor Jézus földi szülei, akik Dávid leszármazottai voltak, biztosították Jézus természetes és törvényes jogait Dávid örököseként (Cselekedetek 13:22, 23). Amikor Jézus i. sz. 29-ben megkeresztelkedett, Jehova felkente szent szellemmel, és ezt mondta: „Ez az én Fiam, a szeretett” (Máté 3:16, 17). Végre megérkezett a Mag! (Galácia 3:16). Itt volt az idő, hogy még több részlet derüljön ki a szent titokról (2Timóteus 1:10).

17. Hogyan derült fény az 1Mózes 3:15 jelentésére?

17 Szolgálata során Jézus az 1Mózes 3:15-ben szereplő kígyót Sátánnal azonosította, a kígyó magvát pedig Sátán követőivel (Máté 23:33; János 8:44). Később kiderült, hogyan lesznek ők örökre megsemmisítve (Jelenések 20:1–3, 10, 15). Az asszonyt pedig úgy azonosították, mint aki „a fenti Jeruzsálem”, azaz Jehova égi, feleségszerű szervezete,  mely szellemteremtményekből áll (Galácia 4:26; Jelenések 12:1–6). *

Az új szövetség

18. Mi az „új szövetség” célja?

18 Az összes kinyilatkoztatás közül a legszembeszökőbbnek azt mondhatnánk, amelyikre Jézus halála előtti éjszakán került sor, amikor Jézus hűséges tanítványainak az „új szövetségről” beszélt (Lukács 22:20). Az előző szövetséghez, a Mózesi Törvényszövetséghez hasonlóan ennek az új szövetségnek is az volt a célja, hogy létrehozza a „papok királyságát” (2Mózes 19:6, Úf.; 1Péter 2:9). Ez a szövetség azonban nem egy fizikai nemzetet alapított, hanem egy szellemit, mégpedig „Isten Izraelét”, amely kizárólag Krisztus hűséges, felkent követőiből áll (Galácia 6:16). Az új szövetség tagjai Jézussal együtt részt vesznek majd az emberiség megáldásában!

19. a) Hogyan sikerült az új szövetségnek létrehoznia a „papok királyságát”? b) Miért nevezik a felkent keresztényeket „új teremtésnek”, és hányan szolgálnak majd Krisztussal az égben?

19 De vajon hogyan sikerült az új szövetségnek létrehoznia a „papok királyságát” az emberiség megáldására? Úgy, hogy az új szövetség nem ítéli el bűnösökként Krisztus tanítványait, hanem lehetővé teszi bűneik megbocsátását Krisztus áldozata alapján (Jeremiás 31:31–34). Amint igazságos állapotba kerülnek Jehova előtt, Ő befogadja őket égi családjába, és felkeni őket szent szellemével (Róma 8:15–17; 2Korintus 1:21). Ezáltal „új születésben” van részük „élő reménységre”, mely „az egekben van fenntartva” (1Péter 1:3, 4). Mivel ez a magasztos helyzet teljesen újszerű az emberek számára, a szellem által nemzett, felkent keresztényeket „új teremtésnek” nevezik  (2Korintus 5:17). A Biblia feltárja, hogy végül 144 000-en fognak uralkodni Krisztussal az égből a megváltott emberiség fölött (Jelenések 5:9, 10; 14:1–4).

20. a) Mire derült fény a szent titkot illetően i. sz. 36-ban? b) Kik fogják élvezni az Ábrahámnak ígért áldásokat?

20 Ezek a felkentek Jézussal együtt „Ábrahám magva” lesznek (Galácia 3:29). * Elsőkként zsidó származású emberek lettek kiválasztva. De i. sz. 36-ban a szent titoknak egy újabb vonására derült fény: nem zsidók is részesülnek az égi reménységben (Róma 9:6–8; 11:25, 26; Efézus 3:5, 6). Vajon csak a felkent keresztények fogják élvezni az Ábrahámnak ígért áldásokat? Nem, hiszen Jézus áldozata az egész világnak javára van (1János 2:2). Idővel Jehova kinyilatkoztatta, hogy egy megszámlálhatatlan „nagy sokaság” túl fogja élni Sátán rendszerének a végét (Jelenések 7:9, 14). További tömegek fognak feltámadni azzal a kilátással, hogy örökké élhetnek a Paradicsomban! (Lukács 23:43; János 5:28, 29; Jelenések 20:11–15; 21:3, 4).

Isten bölcsessége és a szent titok

21—22. Milyen módokon mutatkozik meg Jehova bölcsessége a szent titokban?

21 A szent titokban bámulatosan mutatkozik meg „Isten szerfölött sokrétű bölcsessége” (Efézus 3:8–10). Mekkora bölcsességet tanúsított Jehova azzal, hogy létrehozta ezt a szent titkot, és fokozatosan feltárta! Bölcsen figyelembe vette az emberek korlátait, és megengedte, hogy kinyilvánítsák igazi szívállapotukat (Zsoltárok 103:14).

22 Jehova azáltal is páratlan bölcsességét bizonyította, hogy Jézust választotta Királynak. Jehova Fia megbízhatóbb, mint bármely más teremtmény a világegyetemben. Hús-vér emberként  Jézus sok megpróbáltatást élt át, úgyhogy teljes mértékben megérti az emberek gondjait (Héberek 5:7–9). És mit mondhatunk Jézus társuralkodóiról? Az évszázadok folyamán mind férfiak, mind nők fel lettek kenve; ők mindenféle embercsoportot, nyelvet és társadalmi helyzetet képviselnek. Egyszerűen nincs olyan nehézség, amellyel valamelyikük ne küzdött volna, és amelyen ne lett volna úrrá (Efézus 4:22–24). Öröm lesz ezeknek az irgalmas király-papoknak az uralma alatt élni!

23. Milyen kiváltságban van részük a keresztényeknek Jehova szent titkával kapcsolatban?

23 Pál apostol ezt írta: „a szent titok, amely el volt rejtve a dolgok elmúlt rendszereitől és az elmúlt nemzedékektől fogva . . . nyilvánvalóvá tétetett az ő szentjeinek” (Kolosszé 1:26). Igen, Jehova felkent szentjei sok részletet megértettek a szent titok körül, és ismeretüket milliókkal megosztották. Micsoda kiváltságban van részünk mindannyiunknak! Jehova „megismertette velünk akaratának szent titkát” (Efézus 1:9). Avassunk be másokat is ebbe a csodálatos titokba, hogy ők is betekinthessenek Jehova Isten mérhetetlen bölcsességébe!

^ 17. bek. „Az Isten iránti odaadás szent titka” is Jézusban tárult fel (1Timóteus 3:16). Sokáig titok, vagyis rejtély volt, hogy képes-e bárki tökéletesen feddhetetlen maradni Jehova iránt. Jézus megadta a választ: megőrizte feddhetetlenségét minden próba ellenére, melyet Sátán rámért (Máté 4:1–11; 27:26–50).

^ 20. bek. Jézus „egy királyságra” is „szövetséget” kötött ugyanezzel a csoporttal (Lukács 22:29, 30). Jézus valójában azt vállalta szerződésben, hogy ez a „kicsiny nyáj” Ábrahám magvának másodlagos részeként uralkodni fog vele az égben (Lukács 12:32).