Alighanem szeretsz jó híreket hallani. Nos, egy igazán jó hírt szeretnénk elmondani neked és a szeretteidnek.

Ez a jó hír a Bibliában található, abban a könyvben, amelyet a világegyetem teremtője, Jehova Isten íratott le sok-sok évvel ezelőtt. Ebben a kiadványunkban a Biblia négy könyvét tekintjük át, amelyek egy igazán jó hírről írnak. Ezeket a könyveket azokról a férfiakról nevezték el, akiket Isten felhasznált a megírásukra: Mátéról, Márkról, Lukácsról és Jánosról.

Általában evangéliumokként utalnak ezekre a beszámolókra. Mind a négy ugyanazt az evangéliumot, azaz jó hírt mondja el Jézusról. Ugyanis ő az a személy, akit Isten felhasznál a megmentésünkre, és aki Isten égi királyságának a királyaként örök áldásokat áraszt ki mindazokra, akik hisznek benne (Márk 10:17, 30; 13:13).

MIÉRT VAN NÉGY EVANGÉLIUM?

Talán felmerül benned, hogy miért négy írót ihletett Isten arra, hogy feljegyezzék Jézus életét és tanításait.

Hasznunkra van, hogy négy különböző leírásban olvashatunk arról, mit tett és mondott Jézus. Képzeld csak el, hogy négy férfi vesz körül egy híres tanítót. A tanítóval szemben egy adószedő áll. A jobb oldalon egy orvos hallgatja, a bal oldalon meg egy halász, aki egyben a tanító közeli barátja. A negyedik férfi fiatalabb a többieknél, és a háttérben áll megfigyelőként. Mind a négyen becsületes, őszinte emberek, ám különbözik az érdeklődési körük. Tegyük fel, hogy mindannyian feljegyzik a tanító kijelentéseit és cselekedeteit. Biztosan más-más részleteket vagy eseményeket domborítanak majd ki. Ha elolvassuk mind a négy beszámolót, és figyelembe vesszük, hogy mindannyian eltérő nézőpontból és  céllal írtak, akkor teljes képet kaphatunk a tanító szavairól és tetteiről. Ez a példa segít megértenünk, miért válik a javunkra, hogy négy különálló mű készült a Nagy Tanító, Jézus életéről.

A példát folytatva, az adószedő a zsidóknak szánja az írását, ezért úgy csoportosítja az eseményeket és a tanító kijelentéseit, hogy könnyen megértsék az olvasói. Az orvos a betegek és nyomorékok meggyógyításáról ír részletesebben, azonban van, amit kihagy, illetve bizonyos dolgokat más sorrendben említ meg, mint az adószedő. A közeli barát a tanító érzéseiről és tulajdonságairól ír többet. A fiatalember beszámolója tömörebb, kevesebb részletet említ. A különbségek ellenére valamennyi leírás pontos. Ezekre gondolva könnyebben megértjük, hogyan segít a négy evangélium még teljesebb képet kapnunk Jézus tevékenységéről, tanításairól és személyiségéről.

Az emberek evangéliumoknak hívják ezeket a beszámolókat, például Máté vagy János evangéliumának. Ez nem helytelen, hiszen mindegyik a Jézus Krisztusról szóló jó hírről ír (Márk 1:1). Tágabb értelemben azonban csak egy evangélium, vagyis jó hír van Jézussal kapcsolatban, melyet a négy beszámoló tár fel együttesen.

Isten Szavának tanulmányozói közül már sokan összehasonlították és összehangolták a Máté, Márk, Lukács és János beszámolójában található eseményeket és tényeket. I. sz. 170 környékén a szír író, Tatianosz is ezt tűzte ki célul. Ihletett és megbízható beszámolónak tekintette ezt a négy evangéliumot, és összeállította a Diatesszaront, egy egybeszerkesztett leírást Jézus életéről és szolgálatáról.

A Jézus az út, az igazság és az élet című könyv hasonló céllal készült, azonban pontosabb és átfogóbb képet ad Jézusról. Ez azért lehetséges, mert ma már jobban értjük Jézus szemléltetéseit, és azt is, hogyan teljesednek a próféciái. Így azt is jobban értjük, amit tett és mondott, valamint világosabbá vált, hogy milyen sorrendben történtek az események. A régészeti kutatások további részleteket tártak fel, illetve fényt derítettek az írók nézőpontjára is. Természetesen nem lehetünk dogmatikusak az események sorrendjével kapcsolatban. Ezért a Jézus az út, az igazság és az élet című könyvnek az a célja, hogy észszerű és logikus sorrendben mutassa be a történteket.

AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET

Miközben élvezettel olvasod ezt a könyvet, arra is gondolj, mi az evangéliumok fő üzenete. Jézus Krisztus ezt mondta Tamás apostolnak: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csakis általam” (János 14:6).

A Jézus az út, az igazság és az élet című könyv segít neked megérteni, miért mondta Jézus, hogy ő „az út”. Csakis általa közeledhetünk Jehova Istenhez imában. Továbbá Jézus az, aki megbékéltet minket Istennel (János 16:23; Róma 5:8). Tehát egyedül Jézus közbenjárásával lehetünk Istennel jó kapcsolatban.

Jézus „az igazság”. Az igazsággal összhangban élt és beszélt, tulajdonképpen maga volt a megtestesült igazság. Megannyi bibliai próféciát teljesített be, melyek „őáltala lettek »igenné«” (2Korintusz 1:20; János 1:14). Ezek a próféciák feltárják Jézus kiemelkedő szerepét Isten szándékának a megvalósításában (Jelenések 19:10).

Jézus Krisztus „az élet”. A tökéletes életét és a vérét adta, és az áldozatával lehetővé tette, hogy elnyerjük „a valódi életet”, vagyis „az örök életet” (1Timóteusz 6:12, 19; Efézus 1:7; 1János 1:7). Mi több, Jézus lesz „az élet” azoknak a millióknak, akik meghaltak, azonban feltámadnak a paradicsomi földre, az örök élet kilátásával (János 5:28, 29).

Fontos tisztán értenünk, milyen szerepet tölt be Jézus Isten szándékában. Kívánjuk, hogy olvasd élvezettel ezt a könyvet Jézusról, aki „az út, az igazság és az élet”.