Helyszínek a térképen

 • FÖNÍCIA

 • GALILEA

 • DEKAPOLISZ

 • SZAMÁRIA

 • PEREA

 • JÚDEA

 • Szidón

 • Sarepta

 • Tírusz

 • Damaszkusz

 • Hermon-hegy

 • Cezárea Filippi

 • Korazin

 • Betsaida

 • Kapernaum

 • Rafana

 • Kána

 • Magadán

 • Galileai-tenger

 • Gergesza

 • Tibériás

 • Hipposz

 • Dium

 • Kanata

 • Názáret

 • Gadara

 • Abila

 • Nain

 • Szküthopolisz (Bét-Seán)

 • A Jordánon túli Betánia (?)

 • Pella

 • Szálim

 • Ainon

 • Szebaszté (Szamária)

 • Gerasza

 • Sikár

 • Gerizim-hegy

 • Jákob forrása

 • Jordán

 • Arimatea

 • Efraim

 • Filadelfia (Rabba)

 • Jerikó

 • Ráma

 • Emmaus

 • Jeruzsálem

 • Betfagé

 • Betánia

 • Betlehem

 • Hebron

 • Júdea pusztája

 • Sós-tenger (Holt-tenger)

 • JERUZSÁLEM KÖRNYÉKE

 • Ráma

 • Emmaus

 • Olajfák hegye

 • Jeruzsálem

 • Betfagé

 • Betánia

 • Betlehem