Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Jézus az út, az igazság és az élet

 120. FEJEZET

Jól termő szőlővesszők

Jól termő szőlővesszők

JÁNOS 15:1–27

  • AZ IGAZI SZŐLŐTŐ ÉS A SZŐLŐVESSZŐK

  • JÉZUS MINDIG SZERETNI FOGJA A TANÍTVÁNYAIT

Jézus egy meghitt beszélgetés során bátorítja a hű apostolait. Későre jár, talán már éjfél is elmúlt. Most egy tettre serkentő szemléltetést mond el:

„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az Atyám a szőlőműves” – kezdi Jézus (János 15:1). Ez a szemléltetés arra emlékeztet, hogy évszázadokkal korábban Izrael nemzetére is úgy utaltak, mint ami Jehova szőlőtője (Jeremiás 2:21; Hóseás 10:1, 2). Jehova azonban most elveti ezt a nemzetet (Máté 23:37, 38). Tehát Jézus ezzel egy új gondolatot vezet fel: ő maga a szőlőtő, amelyet Jehova azóta gondoz, hogy felkente őt szent szellemmel i. sz. 29-ben. De Jézus rámutat, hogy a szőlőtő rajta kívül még másokat is jelképez:

„[Atyám] minden rajtam levő szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt, eltávolít, amelyik pedig gyümölcsöt terem, azt mind megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen . . . Ahogy a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőn marad, ugyanúgy ti sem, csak ha egységben maradtok velem. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők” (János 15:2–5).

Jézus megígérte a hű tanítványainak, hogy miután elmegy, segítőt küld nekik, a szent szellemet. 51 nappal később a szent szellem kitöltetik az apostolokra és másokra, akik onnantól kezdve szőlővesszők lesznek a szőlőtőn. Minden egyes szőlővesszőnek egységben kell maradnia Jézussal. Miért?

Jézus így indokolja: „Aki egységben marad velem, és én egységben ővele, az sok gyümölcsöt terem, mert tőlem függetlenül semmit sem tehettek.” Ezek a „szőlővesszők”, vagyis a hűséges tanítványok, sok gyümölcsöt teremnek majd, azáltal hogy Jézus tulajdonságait utánozzák, buzgón beszélnek Isten királyságáról és még több tanítványt képeznek. Mi történik, ha valaki nem marad egységben Jézussal, és nem terem gyümölcsöt? Jézus kifejti: „Ha valaki nem marad egységben velem, olyan lesz, mint az a szőlővessző, amelyet eldobnak”. De Jézus még ezt is hozzáfűzi: „Ha egységben maradtok velem, és megtartjátok a szavaimat, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok” (János 15:5–7).

Most pedig Jézus olyasmit említ, amiről már kétszer is beszélt, vagyis a parancsai megtartásáról (János 14:15, 21). „Ha megtartjátok a parancsaimat, mindig szeretni foglak titeket, mint ahogy én is megtartottam az Atya parancsait, és ő mindig szeretni fog engem” – mondja. Majd azt is elmagyarázza, mivel bizonyíthatják, hogy eleget tesznek a parancsainak: „Azt parancsolom nektek, hogy úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket. Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. És ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek” (János 15:10–14).

Néhány óra múlva Jézus is ilyen szeretetet fog tanúsítani, amikor az életét adja mindenkiért, aki hisz benne. A példája arra kell hogy ösztönözze a követőit, hogy ugyanilyen önfeláldozóan szeressék egymást. Jézus már korábban elmondta, hogy az ilyen szeretetről lehet majd őket felismerni: „Arról fogja tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet van köztetek” (János 13:35).

Biztosan felfigyelnek rá az apostolok, hogy Jézus a barátainak nevezi őket. És el is mondja, miért: „barátoknak nevezlek titeket, hiszen elmondtam nektek mindazt, amit az Atyámtól hallottam.” Micsoda megtiszteltetés, hogy Jézus meghitt barátai lehetnek, és megtudhatják, amit az Atya elmondott neki! Ahhoz azonban, hogy megőrizzék ezt az értékes kapcsolatot,  mindig gyümölcsöt kell teremniük. Milyen áldással jár, ha így tesznek? Jézus erről biztosítja őket: „bármit kértek is az Atyától az én nevemben, megadja nektek” (János 15:15, 16).

A „szőlővesszők”, azaz a tanítványok közti szeretet segít majd nekik átvészelni, ami rájuk vár. Jézus figyelmeztetésül elmondja, hogy a világ gyűlölni fogja a követőit. Ugyanakkor így bátorítja őket: „Ha a világ gyűlöl benneteket, ne feledjétek, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha része volnátok a világnak, a világ kedvelne benneteket, hiszen az övéi lennétek. De mivel nem vagytok része a világnak. . ., ezért a világ gyűlöl titeket” (János 15:18, 19).

Jézus tovább magyarázza, miért fogja őket gyűlölni a világ: „mindezt azért művelik majd veletek, mert a tanítványaim vagytok, és nem ismerik azt, aki küldött engem.” Azt is mondja, hogy a csodái elítélik azokat, akik gyűlölik őt: „Ha nem vittem volna véghez közöttük mindazt, amit senki más nem vitt véghez, nem lenne bűnük. Most azonban láttak is engem, és gyűlöltek is, csakúgy, mint az Atyámat.” A gyűlöletük valójában próféciát teljesít be (János 15:21, 24, 25; Zsoltárok 35:19; 69:4).

Jézus ismét megígéri, hogy elküldi majd segítségül a szent szellemet. Minden követője számára elérhető ez a hatalmas erő, és segíteni tud abban, hogy gyümölcsöt teremjenek, vagyis hogy tanúskodjanak (János 15:27).