Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Jézus az út, az igazság és az élet

 128. FEJEZET

Ártatlannak találja Pilátus és Heródes

Ártatlannak találja Pilátus és Heródes

Jézus nem próbálja eltitkolni Pilátus előtt, hogy ő valóban király. A királysága mégsem jelent veszélyt Rómára nézve. „Az én királyságom nem része e világnak – mondja. – Ha a királyságom része volna e világnak, a szolgáim harcoltak volna, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. Az én királyságom azonban nem innen való” (János 18:36). Igen, Jézusnak van királysága, de nem ebből a világból.

Pilátus nem hagyja annyiban. Ezt kérdezi Jézustól: „Akkor hát király vagy?” Jézus érzékeltetve, hogy Pilátus helyes következtetést vont le, így válaszol: „Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúskodjak az igazság mellett. Mindenki, aki az igazság oldalán áll, figyel a hangomra” (János 18:37).

Jézus korábban ezt mondta Tamásnak: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Most Pilátus is megtudja, miért jött Jézus a földre: hogy tanúskodjon az igazságról, legfőképp a királyságáról szóló igazságról. Jézus eltökélt szándéka, hogy hű marad ehhez az igazsághoz, még ha ez az életébe kerül is. Pilátus ezt kérdezi: „Mi az igazság?” De igazából nem vár rá bővebb magyarázatot. Úgy érzi, eleget hallott, hogy ítéletet hozhasson (János 14:6; 18:38).

Pilátus visszamegy a palota előtt várakozó tömeghez. Valószínűleg mellette áll Jézus, amikor ezt mondja a magas rangú papoknak és a velük levőknek: „Semmi büntetést érdemlő dolgot nem találok ebben az emberben.” A tömeget feldühíti ez a döntés, és így erősködnek: „Fellázítja a népet azzal, hogy egész Júdeában tanít, Galileától egészen idáig” (Lukács 23:4, 5).

A zsidók értelmetlen fanatizmusa biztosan megdöbbenti Pilátust. Amikor a magas rangú papok és a vének tovább kiabálnak, Pilátus ezt kérdezi Jézustól: „Nem hallod, mennyi mindennel vádolnak téged ezek az emberek?” (Máté 27:13). Jézus nem válaszol. Pilátust meglepi, milyen higgadtan fogadja ezeket a gonosz vádakat.

A zsidók az imént utaltak arra, hogy Jézus Galileában kezdte a tanítását. Ebből Pilátus arra következtet, hogy Jézus valójában galileai. Támad egy ötlete, hogyan bújhatna ki a felelősség alól, hogy ítéletet mondjon Jézus felett. Galilea uralkodója Heródes Antipasz (Nagy Heródes fia), aki éppen Jeruzsálemben van a pászka idején. Ezért Pilátus elküldi hozzá Jézust. Heródes Antipasz volt az, aki lefejeztette Keresztelő Jánost. Később, amikor hall Jézus csodáiról, attól fél, hogy Jézus talán János lehet, aki feltámadt a halottak közül (Lukács 9:7–9).

Heródes most örül, hogy találkozhat Jézussal. Nem azért, mert segíteni akar rajta, vagy mert ki akarná deríteni, hogy igazak-e az ellene felhozott vádak. Egyszerűen kíváncsi, és azt reméli, „hogy Jézus mutat neki valamilyen jelet” (Lukács 23:8). Jézus azonban nem elégíti ki a kíváncsiságát. Tulajdonképpen egy szóval sem válaszol Heródes kérdéseire. Heródes csalódott, és a katonáival együtt „megvetően” bánik Jézussal (Lukács 23:11). Díszes ruhába öltöztetik őt, és gúnyt űznek belőle. Ezután Heródes visszaküldi Jézust Pilátushoz. Heródes és Pilátus eddig ellenségek voltak, most azonban jó barátokká válnak.

Amikor Jézus megérkezik, Pilátus összehívja a magas rangú papokat, a zsidó vezetőket és a népet, és ezt mondja: „előttetek hallgattam ki őt, de semmi alapot nem találtam azokra a vádakra, amelyeket felhoztok ellene. Sőt még Heródes sem, hiszen visszaküldte hozzánk.  Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem tett. Megbüntetem tehát, és szabadon engedem” (Lukács 23:14–16).

Pilátus nagyon szeretné szabadon engedni Jézust, mivel felismeri, hogy a papok irigységből adták át neki. Miközben azon igyekszik, hogy felmentse őt, további ösztönzést kap rá, hogy ezt tegye. Míg a bírói székében ül, a felesége ezt üzeni: „Ne árts annak az igazságos embernek, mert sokat szenvedtem ma álmomban [melyet nyilván Istentől kapott] miatta” (Máté 27:19).

Hogyan tudná szabadon engedni Pilátus ezt az ártatlan embert?