Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Jézus az út, az igazság és az élet

 67. FEJEZET

„Soha senki nem beszélt még úgy, mint ez az ember”

„Soha senki nem beszélt még úgy, mint ez az ember”

JÁNOS 7:32–52

  • HIVATALSZOLGÁKAT KÜLDENEK KI JÉZUS LETARTÓZTATÁSÁRA

  • NIKODÉMUSZ KIÁLL JÉZUS MELLETT

Jézus még mindig Jeruzsálemben van a sátoros ünnepen (vagyis lombsátorünnepen). Nagyon örül, hogy sokan hisznek benne. A vallási vezetők azonban ennek egyáltalán nem örülnek. Hivatalszolgákat küldenek ki Jézus letartóztatására (János 7:31, 32). Jézus mégsem próbál elrejtőzni előlük.

Továbbra is nyilvánosan tanítja az embereket Jeruzsálemben: „Még egy kis ideig veletek vagyok, mielőtt elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Keresni fogtok engem, de nem találtok meg, és ahová én megyek majd, oda ti nem jöhettek” (János 7:33, 34). A zsidók nem értik Jézus szavait, ezért ezt mondogatják egymásnak: „Hová szándékozik ez menni, hogy nem találjuk meg? Csak nem a görögök közt szétszéledt zsidókhoz akar menni, és a görögöket tanítani? Mit értett azon, amikor ezt mondta: »Keresni fogtok engem, de nem találtok meg, és ahová én megyek majd, oda ti nem jöhettek«” (János 7:35, 36). Jézus a haláláról és az égi feltámadásáról beszél. Az égbe pedig az ellenségei nem tudnak utánamenni.

Elérkezik az ünnep hetedik napja. Egy pap minden reggel vizet mer a Siloám tavából, majd a templom oltárára önti. Valószínűleg erre a szokásra utalva mondja Jézus: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon. Aki hisz bennem, »annak bensőjéből életadó víz folyamai ömlenek majd«, ahogy az írás mondja” (János 7:37, 38).

Jézus arra utal, hogy mi fog történni, amikor a tanítványait Jehova felkeni szent szellemmel, és elhívja őket égi életre. Ez a felkenetés Jézus halála után fog megtörténni. A következő év pünkösdjétől életadó víz folyamai ömlenek majd, amint a tanítványok megosztják az emberekkel az igazságot.

 Jézus tanítására némelyek így reagálnak: „Valóban ő a Próféta.” Nyilván arra gondolnak, hogy ő az a megígért próféta, aki nagyobb, mint Mózes. Mások ezt mondják: „Ő a Krisztus.” Ám vannak, akik ezt vitatják: „De a Krisztus nem Galileából jön, nem igaz? Hát nem azt mondja az írás, hogy a Krisztus Dávid utódai közül származik, és Betlehemből, abból a faluból jön, ahol Dávid volt?” (János 7:40–42).

Tehát megoszlanak a vélemények. Bár vannak, akik le akarják tartóztatni Jézust, senki nem emel rá kezet. Amikor a letartóztatására kiküldött hivatalszolgák üres kézzel térnek vissza, ezt kérdezik tőlük a magas rangú papok és a farizeusok: „Miért nem hoztátok ide?” A hivatalszolgák ezt válaszolják: „Soha senki nem beszélt még úgy, mint ez az ember.” A vallási vezetők dühösen gúnyolni kezdik őket: „Csak nem vezetett félre titeket is? Hát hisz benne valaki a vezetőink vagy a farizeusok közül? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott” (János 7:45–49).

Erre Nikodémusz, aki farizeus és a szanhedrin tagja, most bátran kiáll Jézus mellett. Körülbelül két és fél évvel ezelőtt éjjel, titokban kereste meg Jézust, és elmondta, hogy hisz benne. Most így szól: „Vajon a törvényünk szerint nem csak akkor ítélünk el egy embert, ha előbb meghallgattuk, és megtudtuk, mit tesz?” Mit mondanak a többiek védekezésül? „Csak nem Galileából való vagy te is? Nézz utána, és meglátod, hogy Galileából nem származik próféta” (János 7:51, 52).

Az Írások nem írják szó szerint, hogy Galileából próféta származik. Ám Isten Szava igenis úgy utal Krisztusra, mint aki onnan jön. A prófécia szerint a „nemzetek Galileája” „nagy világosságot” fog látni (Máté 4:13–17; Ézsaiás 9:1, 2). Továbbá a jövendölésnek megfelelően Jézus Betlehemben született, és Dávid leszármazottja. Noha ezt a farizeusok is tudhatják, valószínűleg ők a felelősek azért, hogy olyan sok téves elképzelés kapott lábra Jézusról.

Lásd még

KÖZELEDJ JEHOVÁHOZ!

Jézus feltárja az „Istentől való bölcsességet”

Miért volt rendkívüli hatással Jézus tanítása azokra a katonákra, akiknek le kellett volna tartóztatni őt?