Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Jézus az út, az igazság és az élet

 93. FEJEZET

Kinyilatkozik az Emberfia

Kinyilatkozik az Emberfia

LUKÁCS 17:20–37

  • A KIRÁLYSÁG KÖZÖTTÜK VAN

  • MILYEN LESZ AZ EMBERFIÁNAK KINYILATKOZÁSA?

Jézus továbbra is Szamáriában vagy Galileában van. A farizeusok a királyság eljöveteléről kérdezik őt, mivel nagy pompára és látványosságra számítanak. Ő azonban ezt mondja nekik: „Isten királysága nem szembetűnő módon jön el, és azt sem mondják majd: »Itt van!«, vagy: »Amott!« Mert Isten királysága közöttetek van” (Lukács 17:20, 21).

Néhányan talán úgy gondolják, hogy Jézus szerint a királyság Isten szolgáinak a szívében uralkodik. De nem erről van szó, hiszen a királyság nincs a farizeusok szívében, akikhez Jézus beszél. Ám mégis köztük van, mivel Isten királyságának kiválasztott királya, Jézus ott van közöttük (Máté 21:5).

Valószínűleg azután, hogy a farizeusok távoznak, Jézus további részleteket tár fel a tanítványai előtt a királyság eljöveteléről. Először is figyelmezteti őket azzal az idővel kapcsolatban, amikor már jelen lesz, mint égi király: „Jönnek majd napok, amikor szeretnétek meglátni akárcsak egyetlen napot is az Emberfia napjaiból, de nem fogjátok meglátni” (Lukács 17:22). Jézus ezzel arra utal, hogy az Emberfia a jövőben fog uralkodni a királyságban. Amíg ez az idő elérkezik, néhány tanítvány talán addig is kíváncsian fogja kutatni, hogy uralkodik-e már az Emberfia a királyságában, de várnia kell az Isten által meghatározott időre, amikor majd valóban eljön az Emberfia.

Jézus így folytatja: „azt mondják majd nektek: »Ott van!«, vagy: »Itt van!« De ne menjetek ki, és ne is fussatok utánuk. Mert ahogy a villámlás megvilágítja az eget az egyik végétől a másik végéig, ugyanúgy lesz az Emberfia is az ő napjaiban” (Lukács 17:23, 24). Mi jelent védelmet a tanítványoknak, hogy ne kövessenek hamis messiásokat? Jézus szerint az igaz Messiás eljövetele olyan lesz, mint az egész eget bevilágító villámlás. Jézus jelenléte, mint égi királyé, egyértelműen látható lesz minden gondos megfigyelő számára.

Ezután Jézus régmúlt eseményeket hoz fel összehasonlításul, hogy rámutasson, milyen viselkedés fogja jellemezni az embereket abban az időszakban: „ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is. . . Hasonlóképpen, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, vettek, eladtak, ültettek, építettek. De azon a napon, amelyen Lót kiment Szodomából, tűz és kén esett az égből, és mindnyájukat elpusztította. Ugyanígy lesz azon a napon, amikor az Emberfia kinyilatkozik” (Lukács 17:26–30).

Jézus nem azt mondja, hogy azért kellett az embereknek elpusztulniuk Noé és Lót napjaiban, mert a megszokott mindennapi életet élték, vagyis ettek, ittak, vettek, eladtak, ültettek és építettek. Noé és Lót a családjukkal bizonyos mértékig szintén így éltek. De a többi ember mindeközben egyáltalán nem figyelt arra, hogy  mi Isten akarata, és nem vettek tudomást arról, hogy milyen időszakban élnek. Ezért Jézus arra ösztönzi a tanítványait, hogy figyeljenek Isten akaratára, és tevékenyen támogassák. Ezáltal Jézus arra is rámutat, hogyan maradhatnak életben, amikor Isten a jövőben pusztulást hoz az emberekre.

A tanítványoknak nem szabad engedniük, hogy eltereljék a figyelmüket a világban levő dolgok, vagyis azok a dolgok, amiket hátrahagytak. Jézus ezt mondja: „Azon a napon, aki a háztetőn van, de a javai a házban vannak, ne menjen le, hogy felkapja azokat, és ehhez hasonlóan, aki kint van a szántóföldön, ne térjen vissza azokhoz, amiket hátrahagyott. Emlékezzetek Lót feleségére!” (Lukács 17:31, 32). Ő sóoszloppá vált.

Tovább vázolva, hogy milyen körülmények lesznek, mikor az Emberfia királyként uralkodik, Jézus ezt mondja a tanítványainak: „azon az éjszakán két ember lesz egy ágyban; az egyiket elviszik, de a másikat otthagyják” (Lukács 17:34). Lesznek, akik megmenekülnek, de lesznek olyanok is, akiket otthagynak, vagyis elvesztik az életüket.

A tanítványok ezt kérdezik: „Hol, Uram?” Jézus így válaszol: „Ahol a test, oda gyűlnek a sasok is” (Lukács 17:37). Igen, néhányan olyanok lesznek, mint a távolbalátó sasok. Ezek a tanítványok az igaz Krisztushoz, az Emberfiához fognak gyűlni. Jézus majd életmentő igazsággal látja el a tanítványait mindazok érdekében, akiknek van hitük.

Lásd még

BIBLIAI KÉRDÉSEK

Isten országa az emberek szívében van?

Hogyan értsük a Biblia következő szavait: „Isten országa ti bennetek van.”