Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Jézus az út, az igazság és az élet

 5. RÉSZ

Jézus későbbi szolgálata a Jordántól keletre

„Sokan hittek benne” (János 10:42)

Jézus későbbi szolgálata a Jordántól keletre

EBBEN A RÉSZBEN

82. FEJEZET

Szolgálata Pereában

Jézus elmagyarázza a hallgatóinak, hogy mi szükséges a megmentéshez. A tanácsa fontos volt abban az időben. És mi a helyzet napjainkban?

83. FEJEZET

Meghívások egy étkezésre

Amikor Jézus az egyik farizeusnál vacsorázik, elmond egy szemléltetést egy nagy vacsoráról. Fontos leckét tanít Isten népe minden tagjának. Miről van szó?

84. FEJEZET

Krisztus tanítványának lenni komoly felelősség

Krisztus tanítványának lenni komoly felelősség. Jézus nem hagy kétségek közt azt illetően, hogy mit foglal ez magában. Néhány leendő követője megbotránkozik azon, amit mond.

85. FEJEZET

Örömre ad okot egy bűnös megtérése

A farizeusok és az írástudók bírálják Jézust, amiért időt szakít az átlagemberekre. Jézus szemléltetésekkel mutat rá, hogyan tekint Isten a bűnösökre.

86. FEJEZET

A tékozló fiú hazatér

Mit tanulhatunk Jézusnak a tékozló fiúról szóló szemléltetéséből?

87. FEJEZET

Bölcsen tervezni a jövőre

Jézus egy ravasz és becstelen sáfárról mond el egy példázatot, hogy meglepő igazságot tanítson.

88. FEJEZET

A gazdag ember és Lázár helyzete megváltozik

Ahhoz, hogy megértsük Jézus szemléltetését, tudnunk kell, kiket jelképez a két főszereplő.

89. FEJEZET

Útban Júdea felé Pereában tanít

Jézus hangsúlyozza, hogy még azoknak is meg kell bocsátanunk, akik többször vétkeznek ellenünk.

90. FEJEZET

„A feltámadás és az élet”

Mire gondolt Jézus, amikor azt mondta, hogy aki hisz benne, az „nem fog meghalni soha”?

91. FEJEZET

Lázár feltámad

Két oka is van annak, hogy még Jézus ellenségei sem tudják tagadni ezt a csodát.

92. FEJEZET

Csak egyetlen leprás bizonyul hálásnak

A meggyógyított férfi nemcsak Jézusnak fejezi ki a háláját, hanem valaki másnak is.

93. FEJEZET

Kinyilatkozik az Emberfia

Hogyan lesz Krisztus jelenléte olyan, mint a villámlás?

94. FEJEZET

Létfontosságú az ima és az alázat

Jézus egy fontos tulajdonságot hangsúlyoz az özvegyről és a gonosz bíróról szóló szemléltetésében.

95. FEJEZET

Tanít a válásról és a gyerekek szeretetéről

Jézus egészen másként tekinti a gyerekeket, mint a tanítványai. Miért?

96. FEJEZET

Válaszol egy fiatal gazdag férfinak

Mi indítja Jézust, hogy ezt mondja: „könnyebb a tevének átjutni a varrótű fokán, mint a gazdagnak bejutni Isten királyságába.”

97. FEJEZET

Példázat a szőlőben dolgozó munkásokról

Hogyan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők?

98. FEJEZET

Ismét megnyilvánul az apostolok nagyravágyása

Jakab és János különleges helyet kérnek maguknak Isten királyságában, ám nem ők az egyedüliek, akik ilyesmire törekszenek.

99. FEJEZET

Meggyógyít két vakot, és segít Zákeusnak

Jézus meggyógyít egy vak férfit Jerikó közelében. Hogyan oldható fel a bibliai beszámolók közötti látszólagos ellentmondás a várossal kapcsolatban?

100. FEJEZET

Szemléltetés a tíz mináról

Mit értett Jézus ezeken a szavakon: „mindenkinek, akinek van, még többet adnak, de attól, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van.”