MÁTÉ 3:1–12 MÁRK 1:1–8 LUKÁCS 3:1–18 JÁNOS 1:6–8, 15–28

  • JÁNOS PRÉDIKÁL ÉS KERESZTEL

  • SOKAN MEGKERESZTELKEDNEK, DE NEM MINDENKI

Mintegy 17 év telt el azóta, hogy Jézus 12 évesen a templomban kérdezgette a tanítókat. I. sz. 29 tavasza van. Sokan beszélnek Jézus rokonáról, Jánosról, aki a Jordántól nyugatra mindenhol prédikál.

János nem mindennapi ember, sem megjelenésében, sem beszédében. Teveszőr ruhát visel, derekán bőrövvel. Vadmézet és sáskát eszik. Mi az üzenete? Ezt mondja az embereknek: „Bánjátok meg a bűneiteket, mert már közel van az egek királysága” (Máté 3:2).

János üzenete felrázza a hallgatóit. Sokan elismerik, hogy megtérésre van szükségük, vagyis arra, hogy megváltoztassák a gondolkodásmódjukat, a viselkedésüket, és szakítsanak korábbi bűnös életmódjukkal. „Jeruzsálemből, egész Júdeából és a Jordán egész környékéről” mennek hozzá az emberek (Máté 3:5). Sokan közülük valóban megbánják a bűneiket. János megkereszteli, vagyis alámeríti őket a Jordán vizében. Miért?

János annak jeléül vagy elismeréséül kereszteli meg az embereket, hogy szívükből megbánták az Isten törvénye ellen elkövetett bűneiket (Cselekedetek 19:4). De nem mindenki bánja meg szívből a bűneit. Amikor farizeusok és szadduceusok mennek oda hozzá, viperafajzatoknak nevezi őket. Ezt mondja nekik: „Teremjetek hát megbánáshoz illő gyümölcsöt! Ne merészeljétek ezt mondani magatokban: »Nekünk Ábrahám az ősapánk.« Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is képes gyermekeket létrehozni Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, ki fognak vágni, és tűzbe fognak vetni” (Máté 3:7–10).

Amiatt, hogy Jánosra sokan felfigyelnek, hogy erőteljes az üzenete, valamint hogy sokakat megkeresztel, papokat és lévitákat küldenek hozzá. Ezt kérdezik tőle:

– Ki vagy te?

– Én nem a Krisztus vagyok – vallja meg János.

– Hát akkor? Illés vagy?

– Nem vagyok.

– A Próféta vagy? – faggatják. Úgy értik, hogy az a nagy próféta, akiről Mózes jövendölt (5Mózes 18:15, 18).

– Nem!

– Ki vagy te? – kérdezik hajthatatlanul. – Mondd meg nekünk, hogy válaszolhassunk azoknak, akik elküldtek bennünket. Mit mondasz magadról?

– Én vagyok az, aki így kiált a pusztában: „Tegyétek egyenessé Jehova útját!”, mint ahogy Ézsaiás próféta mondta – válaszolja János (János 1:19–23).

– Akkor miért keresztelsz, ha nem vagy sem a Krisztus, sem Illés, sem a Próféta? – tudakozódnak tovább.

– Én vízben keresztelek. De közöttetek van valaki, akit ti nem ismertek, aki utánam jön – ad választ János (János 1:25–27).

János elismeri, hogy az ő feladata felkészíteni a népet a Messiás érkezésére, hogy el tudják őt fogadni mint a jövendőbeli királyukat. Ezt mondja a Messiásról: „aki utánam jön, annak nagyobb hatalma van, mint nekem, és még a saruját sem vagyok méltó levenni” (Máté 3:11). Sőt, még ezt is hozzáfűzi: „Aki utánam jön, felülmúl engem, mert már előttem létezett” (János 1:15).

János üzenete tehát valóban időszerű: „Bánjátok meg a bűneiteket, mert már közel van az egek királysága” (Máté 3:2). Nyilvánosan tudtára adja mindenkinek, hogy Jehova eljövendő Királya, Jézus Krisztus hamarosan elkezdi a szolgálatát.