Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Jézus az út, az igazság és az élet

 8. FEJEZET

Menekülnek egy gonosz uralkodó elől

Menekülnek egy gonosz uralkodó elől

MÁTÉ 2:13–23

  • JÉZUS CSALÁDJA EGYIPTOMBA MENEKÜL

  • JÓZSEF A CSALÁDJÁVAL NÁZÁRETBE KÖLTÖZIK

József felkelti Máriát, mert sürgősen mondania kell neki valamit. Jehova angyala épp az előbb jelent meg Józsefnek álomban, és ezt mondta: „Kelj fel, fogd a kisgyermeket és az anyját, és menekülj Egyiptomba. Maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes keresni fogja a kisgyermeket, hogy megölje” (Máté 2:13).

József és Mária a kisfiukkal még az éjjel elmenekülnek. Épp időben, mert Heródes rájött, hogy az asztrológusok becsapták őt. Azt mondta nekik, hogy menjenek vissza hozzá, de ők nem ezt tették, hanem hazamentek. Heródes tombol. Még mindig Jézus halálát akarja, ezért azt parancsolja, hogy öljenek meg minden kétéves vagy annál fiatalabb fiúgyermeket Betlehemben és a környékén. A kisgyermekek életkorát arra alapozta, amit korábban a Keletről jött asztrológusoktól hallott.

Micsoda szörnyűség kisgyermekeket megölni! Nincs fogalmunk arról, hány kisfiú életét oltják ki, de a gyászoló anyák keserves sírása és jajveszékelése bibliai jövendölést teljesít be, melyet Isten prófétája, Jeremiás mondott (Jeremiás 31:15).

Mindeközben József és a családja elmenekül Egyiptomba, és most ott élnek. Egyik éjjel Jehova angyala újból megjelenik Józsefnek álomban, és ezt mondja: „Kelj fel, fogd a kisgyermeket és az anyját, és menj Izrael földjére, mert akik a kisgyermek életére akartak törni, már halottak” (Máté 2:20). József úgy gondolja, hogy a családjával most már hazamehet a szülőföldjére. Ezzel egy másik bibliai prófécia is beteljesedik: Egyiptomból hívják ki Isten Fiát (Hóseás 11:1).

József a családjával valószínűleg Júdeában akar letelepedni, talán Betlehemhez közel. Mielőtt Egyiptomba menekültek, ebben a városban  laktak. De József megtudja, hogy jelenleg Arkelausz, Heródes gonosz fia a király Júdeában. Isten egy újabb álomban figyelmezteti is Józsefet a veszélyre. Így a család északra indul. Galilea területén, Názáret városában telepszenek le, távol a zsidók vallási életének központjától. Itt nő fel Jézus, beteljesítve egy újabb próféciát: „Názáretinek fogják hívni” (Máté 2:23).