MÁTÉ 2:1–12

  • EGY „CSILLAG” ELVEZETI AZ ASZTROLÓGUSOKAT JERUZSÁLEMBE, MAJD JÉZUSHOZ

Néhány férfi közeledik Kelet felől. Ők asztrológusok, akik a csillagok állását tanulmányozzák, és azt állítják, hogy abból előre meg tudják mondani az eseményeket (Ézsaiás 47:13). Hazájukban, Keleten láttak egy „csillagot”, és több száz kilométeren át követték. Azonban a csillag Jeruzsálembe vezette őket, nem pedig Betlehembe.

Amikor megérkeznek, ezt kérdezik: „Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk a csillagát, amikor Keleten voltunk, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki” (Máté 2:1, 2).

Amikor Jeruzsálem királya, Heródes ezt meghallja, nagyon ideges lesz. Hívatja a főpapokat és más zsidó vallási vezetőket, és megkérdezi tőlük, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie. Az Írások alapján azt válaszolják, hogy „Betlehemben” (Máté 2:5; Mikeás 5:2). Erre Heródes titokban magához hívatja az asztrológusokat, és ezt mondja nekik: „Menjetek, kutassátok fel, hogy hol van a kisgyermek, és ha megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek, és hódoljak neki” (Máté 2:8). Csakhogy Heródes azért akarja megtalálni a kisgyermeket, hogy megölje!

Amint az asztrológusok elmennek Heródestől, meglepő dolog történik. A „csillag”, melyet még a hazájukban láttak, most tovább vezeti őket. Világos, hogy ez nem egy közönséges csillag, hiszen kifejezetten őket irányítja. Egészen addig követik, míg meg nem áll ott, ahol József és Mária lakik a kisgyermekükkel.

A házban ott találják Máriát a kisgyermekével, Jézussal. Leborulnak Jézus előtt, és ajándékokat adnak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mielőtt indulni készülnek, Isten álomban figyelmezteti őket, hogy ne menjenek vissza Heródeshez. Ezért egy másik útvonalon térnek a hazájukba.

Szerinted ki irányította a „csillag” mozgását, hogy az asztrológusokat vezesse? Emlékezz csak vissza, hogy a csillag nem közvetlenül Jézushoz irányította őket, hanem Jeruzsálembe. Így először Heródessel találkoztak, aki meg akarta ölni Jézust. És meg is tette volna, ha Isten nem figyelmezteti az asztrológusokat, hogy ne mondják meg Heródesnek, hol van Jézus. Egyértelmű, hogy Isten ellensége, Sátán volt az, aki meg akarta ölni Jézust, és a csillagot használta fel a célja eléréséhez.