MÁTÉ 4:12 MÁRK 6:17–20 LUKÁCS 3:19, 20 JÁNOS 3:22–4:3

  • JÉZUS TANÍTVÁNYAI KERESZTELNEK

  • KERESZTELŐ JÁNOST BEBÖRTÖNZIK

Jézus és a tanítványai elindulnak Jeruzsálemből, miután részt vettek a pászka ünnepén i. sz. 30 tavaszán. De nem mennek egyenesen haza Galileába. Júdea vidékére mennek, ahol sokakat megkeresztelnek. Keresztelő János körülbelül egy éve hasonló munkát végez valószínűleg a Jordán völgyében, és néhány tanítványa még mindig vele van.

Az embereket nem Jézus kereszteli meg, hanem a tanítványai az ő irányításával. Ebben az időben Jézus is, és János is azokat a zsidókat tanítja, akik megbánták a törvényszövetség ellen elkövetett bűneiket (Cselekedetek 19:4).

De János tanítványai féltékenyek, és panaszkodnak Jézusra: „aki veled volt. . ., keresztel, és mindenki hozzá megy” (János 3:26). Ám János nem féltékeny. Ő örül Jézus sikerének, és azt akarja, hogy a tanítványai is örüljenek. Erre emlékezteti őket: „Ti magatok vagytok a tanúi annak, hogy megmondtam, én nem a Krisztus vagyok, hanem engem előtte küldtek el.” Egy olyan szemléltetést használ, amit mindenki megért: „Az a vőlegény, akié a menyasszony. A vőlegény barátjának pedig – amikor ott áll, és hallja őt – nagy örömet szerez a vőlegény hangja. Az örömöm ezért teljessé lett” (János 3:28, 29).

János, mint a vőlegény barátja, már hónapokkal korábban is örült, amikor bemutatta a tanítványait Jézusnak. Közülük néhányan követni kezdték Jézust, és idővel felkenik őket szent szellemmel. János azt szeretné, hogy a jelenlegi tanítványai is csatlakozzanak Jézushoz, hiszen az a célja, hogy előkészítse az utat Krisztus szolgálatához. Így magyarázza: „Neki tovább kell növekednie, nekem pedig kisebbé kell válnom” (János 3:30).

Jézusnak egy János nevű tanítványa, aki korábban csatlakozott hozzá, ezt írja Jézus származásáról és az emberiség megmentésében betöltött létfontosságú szerepéről: „Aki felülről jön, az felette van mindenki másnak . . . Az Atya szereti a Fiút, és mindent neki adott. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki viszont nem engedelmeskedik a Fiúnak, az nem látja majd meg ezt az életet, hanem az Isten haragja marad rajta” (János 3:31, 35, 36). Ezt a fontos igazságot meg kell tudniuk az embereknek!

Nem sokkal azután, hogy Keresztelő János arról beszél, hogy az ő szerepe és tevékenysége csökkeni fog, Heródes király letartóztatja őt. Heródes feleségül vette féltestvérének, Fülöpnek a feleségét, Heródiást. Mivel ezt János nyilvánosan házasságtörésnek nevezi, Heródes börtönbe veti őt. Amikor Jézus megtudja, hogy Jánost letartóztatták, a tanítványaival együtt elhagyja Júdeát, és visszaindul Galileába (Máté 4:12; Márk 1:14).