JÁNOS 2:12–22

  • JÉZUS MEGTISZTÍTJA A TEMPLOMOT

A kánai menyegző után Jézus Kapernaumba megy. Vele tart az édesanyja és a féltestvérei: Jakab, József, Simon és Júdás.

De miért megy Jézus Kapernaumba? Ez a város földrajzilag jobb fekvésű, mint Názáret vagy Kána, és jóval nagyobb is. Ezenkívül Jézus több új tanítványa itt vagy a környéken lakik. Így a lakóhelyükhöz közel oktathatja őket.

Jézus itt is tesz csodákat, melyekről az emberek tudomást szereznek a városban és a környező vidékeken. De Jézusnak és a társainak, akik hithű zsidó férfiak, hamarosan útra kell kelniük Jeruzsálembe, hisz közeledik i. sz. 30 pászkája.

A jeruzsálemi templomban Jézust a tanítványai egy teljesen új oldaláról ismerik meg. Amit látnak, az mély benyomást tesz rájuk.

Isten törvénye előírja, hogy állatáldozatokat kell bemutatni a templomban. És a messziről jött izraelitáknak élelemre is szükségük van az ott-tartózkodásuk alatt. Ezért a törvény lehetővé teszi, hogy az utazók pénzt hozzanak magukkal, és szarvasmarhát, juhot és kecskét, valamint egyéb szükséges dolgokat vásároljanak Jeruzsálemben (5Mózes 14:24–26). Az állatokat a kereskedők bent árulják a templom nagy udvarán. Sokan becsapják az embereket, túl nagy árat kérve az állatokért.

Jézus felháborodva kiönti a pénzváltók érméit, felborítja az asztalaikat, és kizavarja onnan a férfiakat. Ezt mondja: „Vigyétek ezeket innen! Ne tegyétek az én Atyám házát kereskedés házává!” (János 2:16).

Ezt látva, Jézus tanítványainak eszébe jut a prófécia Isten Fiáról: „A házadért való buzgalom olyan bennem, mint az égő tűz.” De a zsidók ezt kérdezik tőle: „Milyen jelet tudsz mutatni nekünk, amivel bizonyítani tudod, hogy jogod van ilyesmiket csinálni?” Jézus így válaszol nekik: „Bontsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt felépítem” (János 2:17–19; Zsoltárok 69:9).

A zsidók azt hiszik, hogy Jézus a betű szerinti templomra gondol, ezért ezt kérdezik tőle: „46 évig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted?” (János 2:20). Jézus azonban a templom alatt a testét érti. Három év múlva, amikor Jézus feltámad, a tanítványainak eszükbe jutnak ezek a szavak.