MÁTÉ 14:22–36 MÁRK 6:45–56 JÁNOS 6:14–25

  • AZ EMBEREK KIRÁLLYÁ AKARJÁK TENNI JÉZUST

  • JÉZUS VÍZEN JÁR; LECSENDESÍTI A SZELET

Sokakra óriási hatással van Jézusnak az az emberfeletti képessége, hogy ezreknek tud enni adni. Úgy következtetnek, hogy valóban ő a Messiás, az „a Próféta, akinek el kellett jönnie a világba”, és hogy tökéletes uralkodó lenne (János 6:14; 5Mózes 18:18). Ezért eltervezik, hogy megragadják őt, és királlyá teszik.

Jézus azonban rájön a tervükre. Elküldi a tömeget, és azt mondja a tanítványainak, hogy újra szálljanak csónakba. Hová mennek? Betsaida felé tartanak, majd tovább Kapernaumba. Jézus pedig egymaga felmegy a hegyre, hogy imádkozzon éjszaka.

Nem sokkal hajnal előtt Jézus a hold fényénél meglátja a távolban haladó csónakot. Erős szél korbácsolja fel a tenger vizét, ezért az apostolok „küszködnek az evezéssel az ellenszél miatt” (Márk 6:48). Jézus lemegy a hegyről, és a tajtékzó tengeren járva feléjük tart. Addigra „már körülbelül 5-6 kilométert eveztek” (János 6:19). A tanítványok úgy látják, mintha Jézus el akarna menni mellettük, ezért félelmükben így kiáltanak: „Képzelődünk!” (Márk 6:49).

Jézus ezekkel a szavakkal nyugtatja meg őket: „Bátorság! Én vagyok az, ne féljetek!” Péter erre így szól: „Uram, ha te vagy az, parancsold meg nekem, hogy menjek oda hozzád a vízen.” Jézus ezt válaszolja: „Gyere!” Péter kiszáll a csónakból, és a vízen járva elindul Jézus felé. De amikor a szélviharra figyel, megijed, és süllyedni kezd. Így kiált fel: „Uram, ments meg!” Jézus kinyújtva a kezét megfogja Pétert, és ezt mondja neki: „Kishitű, miért kételkedtél?” (Máté 14:27–31).

Péter és Jézus beszáll a csónakba, mire a szél elül. A tanítványok álmélkodnak, de van okuk rá? Nincs, hiszen alig néhány órával ezelőtt Jézus ezreket látott vendégül. Ha felfogták volna „a kenyerekkel történt csoda jelentését”, akkor nem álmélkodnának, hogy tud járni a vízen, és le tudja csendesíteni a szelet. Most a hódolatukat kifejezve Jézus előtt, ezt mondják: „Valóban Isten Fia vagy” (Márk 6:52; Máté 14:33).

Hamarosan megérkeznek a Kapernaumtól délre fekvő Genezáret-síkság gyönyörű, termékeny vidékére. Amikor kikötik a csónakot, és kilépnek a partra, az emberek észreveszik Jézust. Odaviszik hozzá a betegeket, és még a környező vidékekről is sokan érkeznek. A betegek teljesen meggyógyulnak már csupán attól, ha Jézus ruhájának a szegélyét érintik.

Eközben az a többezres tömeg, melyet Jézus csoda útján megvendégelt, észreveszi, hogy Jézus elment onnan. Ezért amikor Tibériásból kis csónakok érkeznek oda, az emberek beszállnak, és Jézus keresésére indulnak Kapernaumba. Amikor rátalálnak, ezt kérdezik tőle: „Rabbi, mikor jöttél ide?” (János 6:25). Jézus jó okkal megfeddi őket, amint azt látni fogjuk.