Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 32. FEJEZET

Mi törvényes sabbatnapon?

Mi törvényes sabbatnapon?

MÁTÉ 12:9–14 MÁRK 3:1–6 LUKÁCS 6:6–11

  • JÉZUS SABBATON GYÓGYÍTJA MEG EGY FÉRFI KEZÉT

Egy másik sabbatnapon Jézus újra felkeres egy zsinagógát, valószínűleg Galileában. Egy beteg férfi is ott van, akinek sorvadt a jobb keze (Lukács 6:6). Az írástudók és a farizeusok kíváncsian figyelik Jézust. Vajon miért? Rögtön kiderül a valódi indítékuk, amikor ezt kérdezik: „Szabad gyógyítani sabbaton?” (Máté 12:10).

A zsidó vallásvezetők úgy vélik, hogy csak akkor szabad sabbatnapon gyógyítani, ha valaki életveszélyben van. Tehát nem törvényes sabbaton a törött csontot helyretenni, vagy rögzíteni egy kificamodott testrészt, mivel ez nem jelent életveszélyt. Nyilvánvaló, hogy ezek az írástudók és farizeusok nem azért kérdezik Jézust, mintha őszintén érdekelné őket ennek a szerencsétlen embernek a sorsa. Inkább ürügyet keresnek, hogy elítélhessék Jézust.

Jézus azonban jól tudja, mennyire elferdült a gondolkodásmódjuk. Szélsőséges és Írás-ellenes nézetet vallanak arról, hogy milyen munkát tilt a sabbatra vonatkozó törvény (2Mózes 20:8–10). Már korábban is bírálták őt pusztán azért, mert jó dolgokat tett. Jézus most kiélezve a nyilvánvaló ellentéteket, így szól a sorvadt kezű férfihoz: „Kelj fel, és gyere ide középre!” (Márk 3:3).

Az írástudókhoz és a farizeusokhoz fordulva Jézus ezt mondja: „Ha van egy juhotok, és az sabbaton verembe esik, melyikőtök az, aki nem fogná meg, és nem emelné ki?” (Máté 12:11). Egy juh komoly anyagi értéket jelent, ezért senki sem hagyná a veremben másnapig, hiszen a juh időközben elpusztulhat, veszteséget okozva a gazdájának. Mi több, az Írásokban ez áll: „Az igazságos törődik háziállatának lelkével” (Példabeszédek 12:10).

Felállítva az ésszerű párhuzamot, Jézus így folytatja: „Mennyivel többet ér egy ember egy juhnál! Szabad tehát jót tenni sabbaton” (Máté 12:12). Így Jézus nem szegné meg a törvényt, ha meggyógyítaná a férfit. A vallási vezetők képtelenek megcáfolni ezt az érvelést, amely egyszerre logikus és könyörületet tükröző. Meg sem szólalnak.

Jézus felháborodik, ugyanakkor elszomorítja, mennyire eltorzultan gondolkodnak az ellenfelei. Körbetekint, majd így szól a férfihoz: „Nyújtsd ki a kezed!” (Máté 12:13). Ahogy a férfi kinyújtja a sorvadt kezét, azonnal rendbe jön. A férfi persze nagyon boldog, de vajon hogyan reagálnak azok, akik azon igyekszenek, hogy csapdába ejtsék Jézust?

Ahelyett, hogy a farizeusok is örülnének a gyógyulásnak, azonnal elmennek, hogy szövetkezzenek „a Heródes-pártiakkal, hogy megöljék Jézust” (Márk 3:6). Nyilvánvaló, hogy a Heródes-pártiak között vannak szadduceusok is, akik egy vallási csoport tagjai. A szadduceusok és a farizeusok alapvetően szemben állnak egymással, most mégis készek összefogni Jézus ellen.