Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 46. FEJEZET

Jézus ruháját érintve meggyógyul

Jézus ruháját érintve meggyógyul

MÁTÉ 9:18–22 MÁRK 5:21–34 LUKÁCS 8:40–48

  • EGY ASSZONY JÉZUS RUHÁJÁT ÉRINTVE MEGGYÓGYUL

Jézus visszatér Dekapoliszból. Ennek híre gyorsan elterjed a Galileai-tenger északnyugati partján élő zsidók között. Sokan hallhattak róla, hogy a viharos tengeren Jézus lecsendesítette a szelet és a vizet. És némelyek talán arról is tudnak, hogy meggyógyította a démonoktól megszállt férfiakat. Így tehát egy „nagy tömeg” gyűlik össze valószínűleg Kapernaum partjainál, hogy újra lássa Jézust (Márk 5:21). Izgatottak, és tele vannak várakozással, amint kilép a csónakból.

Sokan várják aggódva Jézust, például Jairus, a zsinagóga egyik vezetője. Leborul Jézus lába elé, és újra meg újra így könyörög hozzá: „A kislányom nagyon beteg. Kérlek, gyere el, és tedd rá a kezedet, hogy rendbe jöjjön és éljen” (Márk 5:23). Jairus egyetlen kislányáról van szó, aki még csak 12 éves, és nagyon drága neki. Mit tesz Jézus hallva az apa esdeklését? (Lukács 8:42).

Elindul Jairus háza felé, de útközben újabb, érzelmeket felkavaró helyzet adódik. Az őt kísérő sokaság izgatottan azon tanakodik, hogy Jézus vajon fog-e újabb csodát tenni. Ám van köztük egy asszony, aki most csak a saját bajára tud gondolni, ugyanis súlyos beteg.

Ez a zsidó asszony 12 hosszú éve vérfolyásban szenved. Egyik orvostól a másikig járt, az összes vagyonát a gyógyulására költötte. De nem segített rajta, „sőt még rosszabbul lett” (Márk 5:26).

El tudjuk képzelni, hogy ez a betegség nemcsak legyengíti őt, hanem kellemetlen és megalázó is. Ilyesmiről az ember általában nem beszél nyilvánosság előtt. Sőt, a mózesi törvény szerint a vérfolyás miatt az asszony tisztátalan. Annak, aki hozzáér, vagy a vérfoltos ruhájához ér, meg kell mosakodnia, és estig tisztátalannak számít (3Mózes 15:25–27).

Az asszony „hallotta a Jézusról szóló beszámolókat”, ezért keresi őt. Mivel tisztátalannak számít, a lehető legkisebb feltűnést keltve megy keresztül a tömegen, és ezt mondogatja: „Elég, ha csak a felsőruháját érintem, és rendbe jövök.” És amint hozzáér Jézus ruhájának a rojtjához, azonnal érzi, hogy megszűnt a vérfolyása! „Kigyógyult a kínzó betegségből” (Márk 5:27–29).

Jézus ezt kérdezi: „Ki érintett meg?” Mit gondolsz, mit érez az asszony, amikor ezt meghallja? Péter méltatlankodva ezt mondja Jézusnak: „a sokaság körülzár, és majd összenyom téged.” De akkor miért kérdezi Jézus, hogy ki érintette meg? Így magyarázza: „Valaki megérintett, mert éreztem, hogy erő árad ki belőlem” (Lukács 8:45, 46).

Az asszony tisztában van vele, hogy nem menekülhet el észrevétlenül, ezért rémülten és remegve Jézus lába elé borul. Mindenki előtt elmondja az igazat a betegségéről, és hogy most meggyógyult! Jézus kedvesen megvigasztalja: „Lányom, mivel hittél, meggyógyultál. Kínzó betegségedből meggyógyulva menj békével!” (Márk 5:34).

Akit Isten kiválasztott, hogy uralkodjon a föld felett, melegszívű, kedves és könyörületes személy. Ő szívből törődik az emberekkel, és a hatalma is megvan ahhoz, hogy segítsen rajtuk.