Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 25. FEJEZET

Könyörület egy leprás iránt

Könyörület egy leprás iránt

MÁTÉ 8:1–4 MÁRK 1:40–45 LUKÁCS 5:12–16

  • JÉZUS MEGGYÓGYÍT EGY LEPRÁST

Jézus és a négy tanítványa „szerte egész Galileában” prédikál a zsinagógákban. Eközben gyorsan terjed a híre azoknak a csodálatos dolgoknak, melyeket Jézus tesz (Márk 1:39). Egy olyan városba is eljut a híre, ahol egy leprás férfi él. Lukács, az orvos úgy írja le a férfit, mint „akit elborított a lepra” (Lukács 5:12). Amikor ez a szörnyű betegség már ennyire előrehaladott, lassanként teljesen eltorzítja a testrészeket.

A leprás férfi tehát siralmas állapotban van, és távol kell élnie másoktól. Ráadásul, amikor emberek vannak a közelben, ezt kell kiáltania: „Tisztátalan, tisztátalan!” Így kell figyelmeztetnie őket, nehogy közelebb menjenek hozzá, és megfertőződjenek (3Mózes 13:45, 46). De vajon mit tesz most a leprás férfi? Odamegy Jézushoz, arcra borul, és így könyörög: „Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani” (Máté 8:2).

Mennyire erősen hisz ez a férfi Jézusban! És milyen sajnálatra méltóan néz ki a betegsége miatt! Mit tesz Jézus? Te mit tettél volna? Jézus őszinte szánalmat érezve kinyújtja a kezét, sőt meg is érinti a férfit. Ezt mondja neki: „Akarom! Tisztulj meg!” (Máté 8:3). Bármilyen hihetetlen is ez némelyeknek, a lepra azonnal eltűnik a beteg férfiról.

Szeretnéd, ha ilyen könyörületes és nagy hatalmú királyod lenne? Jézus bánásmódja azt bizonyítja, hogy amikor király lesz az egész föld felett, be fog teljesedni ez a prófécia: „Megszánja az alacsony sorút és a szegényt, a szegények lelkét megmenti ő” (Zsoltárok 72:13). Igen, akkor Jézus megvalósítja majd szíve vágyát, hogy segítsen minden szenvedőn.

Ne feledjük, hogy Jézus szolgálata már a leprás férfi meggyógyítása előtt nagy izgalmat keltett. És most még erről a csodáról is hallanak az emberek. Jézus azonban nem akarja, hogy csupán az alapján higgyenek benne, amit hallanak róla. Ismeri a próféciát, mely szerint „nem hallatja hangját az utcán”, vagyis nem akar szenzációt kelteni maga körül (Ézsaiás 42:1, 2). Ezért ezt parancsolja a férfinak, akit kigyógyított a leprából: „Nehogy elmondd ezt bárkinek is! Menj, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel az ajándékot, amelyet Mózes előírt” (Máté 8:4).

El tudjuk képzelni, mennyire boldog a férfi, hogy meggyógyult! Nem tudja magában tartani az örömét. Mindenkinek elmondja, mi történt. Ez odáig fokozza az emberek érdeklődését és kíváncsiságát, hogy Jézus nem mehet be a városba anélkül, hogy ne vonná magára a figyelmet. Ezért egy ideig elhagyatott helyeken tartózkodik, ahol nem lakik senki. De így is mindenhonnan jönnek hozzá, hogy tanítsa és gyógyítsa őket.