MÁTÉ 11:2–15 LUKÁCS 7:18–30

  • KERESZTELŐ JÁNOS TUDNI SZERETNÉ, MI JÉZUS SZEREPE

  • JÉZUS DICSÉRI JÁNOST

Keresztelő János körülbelül egy éve börtönben van, és azóta is hall Jézus csodálatos tetteiről. El tudjuk képzelni, mit érezhet, amikor hallja a tanítványaitól, hogy Jézus feltámasztotta egy naini özvegyasszony fiát. De János közvetlenül Jézustól akarja hallani, hogy mi a jelentősége a csodatetteinek. Ezért magához hívja két tanítványát, hogy kérdezzék meg Jézustól: „Te vagy az eljövendő, vagy másvalakit várjunk?” (Lukács 7:19).

Különösnek hangzik ez a kérdés? János Isten szolgálatának szentelte az életét, és amikor közel két évvel ezelőtt megkeresztelte Jézust, látta Isten szellemét leszállni rá, és hallotta, amint Isten kifejezi a helyeslését. Nincs okunk azt gondolni, hogy János hite meggyengült. Különben Jézus nem beszélne elismerően Jánosról, ahogy azt látni fogjuk. De ha Jánosnak nincsenek kételyei, akkor miért kérdezi ezt Jézustól?

János egyszerűen magától Jézustól akarja hallani, hogy ő a Messiás. Ez megerősítené őt, amint a börtönben sínylődik. De János a kérdésével valószínűleg több mindenre gondol. Tudja a próféciákból, hogy Isten Felkentjének királynak és szabadítónak kell lennie. De már hónapok teltek el azóta, hogy Jézus megkeresztelkedett, és János még mindig börtönben van. János azt akarja megtudni, hogy jönnie kell-e még valaki másnak, mondjuk Jézus utódjának, aki mindazt beteljesíti, amit a Messiásról jövendöltek.

Jézus nem csupán azt válaszolja Jánosnak, hogy természetesen ő az eljövendő. Nem, ehelyett bizonyítékokat sorol fel, hogy Isten támogatását élvezi, hiszen mindenfajta betegségből meggyógyítja az embereket. Ezt mondja János tanítványainak: „Menjetek, és számoljatok be Jánosnak arról, amit hallotok és láttok: a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik a jó hírt” (Máté 11:4, 5).

János esetleg arra is számít, hogy Jézus még többet fog tenni annál, mint amennyit most tesz. Talán kiszabadítja őt a börtönből. Jézus azonban azt üzeni Jánosnak, hogy ne számítson többre, mint azok a csodák, melyeket jelenleg tesz.

Amikor János tanítványai elmennek, Jézus elmondja a sokaságnak, hogy János nagyobb, mint egy próféta. Ő Jehova „követe”, akiről a Malakiás 3:1 jövendöl. És ő Illés próféta is a Malakiás 4:5, 6 szerint. Jézus így magyarázza: „Higgyétek el nekem, asszonyoktól nem született nagyobb ember Keresztelő Jánosnál, de az egek királyságában a legkisebb is nagyobb nála” (Máté 11:11).

Amikor Jézus azt mondja, hogy aki a legkisebb az egek királyságában, az is nagyobb Jánosnál, arra utal, hogy János nem lesz részese az égi királyságnak. János készítette elő az utat Jézus számára, viszont meghal, mielőtt Krisztus megnyitná az égi élethez vezető utat (Héberek 10:19, 20). De mivel János Isten hűséges prófétája, ezért Isten királyságának a földi alattvalója lesz.