Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 29. FEJEZET

Szabad jót tenni sabbaton?

Szabad jót tenni sabbaton?

JÁNOS 5:1–16

  • JÉZUS JÚDEÁBAN PRÉDIKÁL

  • MEGGYÓGYÍT EGY BETEG FÉRFIT A TÓNÁL

Jézus sok mindent vitt véghez a galileai szolgálata során. Amikor azonban azt mondta, hogy „más városoknak is hirdetnem kell az Isten királyságáról szóló jó hírt”, nemcsak a galileai városokra gondolt. Így hát elmegy, és „Júdea zsinagógáiban” folytatja a prédikálást (Lukács 4:43, 44). Ez nem meglepő, hiszen tavasz van, és közeledik az ünnep Jeruzsálemben.

Az evangéliumok nem írnak olyan bőven Jézus júdeai szolgálatáról, mint a galileairól. Noha Júdeában a legtöbben nem fogadják lelkesen Jézust, ez nem gátolja őt abban, hogy itt is alaposan prédikáljon, és jót tegyen másokkal.

Jézus nemsokára felmegy Júdea fővárosába, Jeruzsálembe, hogy megünnepelje i. sz. 31 pászkáját. A Juh kapu környéke meglehetősen forgalmas. Itt van a Betzata nevű tó, amelyet oszlopcsarnokok vesznek körül. Vajon miért jön ide a sok beteg, vak és sánta ember? Nos, a közhiedelem szerint az emberek meggyógyulnak, ha bemennek a tóba, amikor felkavarodik a vize.

Éppen sabbat van, Jézus pedig meglát egy férfit a tónál, aki már 38 éve beteg. Megkérdezi tőle: „Meg akarsz gyógyulni?” A férfi ezt válaszolja: „Uram, nincs senki, aki betenne a tóba, amikor a víz felkavarodik. Amikor meg én magam próbálok odamenni, más lép bele előttem” (János 5:6, 7).

Jézus most olyasmit mond a férfinak, ami biztosan meglepi őt, és bárkit, aki még hallja: „Kelj fel, vedd fel a hordágyadat, és járj!” (János 5:8). A férfi azonnal meggyógyul, és pontosan így tesz: felveszi a hordágyát, és járni kezd!

A zsidók azonban ahelyett, hogy örülnének ennek a csodának, elítélően így szólnak a férfihoz: „Sabbat van, és nem szabad vinned a hordágyat.” Ő erre így válaszol: „Aki meggyógyított, az mondta nekem: »Vedd fel a hordágyadat, és járj!«” (János 5:10, 11). Ezek a zsidók rosszallják, hogy valaki sabbatnapon gyógyít.

„Ki az az ember, aki azt mondta neked: »Vedd fel, és járj!«” – kérdezik a férfitól. Vajon miért akarják tudni? Mert időközben „Jézus eltűnt a tömegben”, a meggyógyított férfi pedig nem tudja Jézus nevét (János 5:12, 13). Ám a férfi később újra találkozik Jézussal a templomban, ahol megtudja, hogy ki is gyógyította meg a tónál.

Aztán a férfi megkeresi a zsidókat, akik tudni akarták, hogy ki gyógyította meg őt. Elmondja nekik, hogy Jézus. Erre a zsidók Jézushoz mennek. Vajon arra kíváncsiak, hogyan képes ilyen csodákat tenni? Korántsem. Inkább hibát akarnak találni Jézusban, amiért sabbaton tett jót. Sőt, üldözni kezdik őt!