MÁTÉ 9:14–17 MÁRK 2:18–22 LUKÁCS 5:33–39

  • JÁNOS TANÍTVÁNYAI A BÖJTÖLÉSRŐL KÉRDEZIK JÉZUST

Keresztelő Jánost bebörtönözték nem sokkal azután, hogy Jézus részt vett i. sz. 30-ban a pászka ünnepén. János azt szerette volna, hogy az összes tanítványa kezdje el követni Jézust. Ám nem mindegyikük tett így az azt követő hónapokban, hogy Jánost börtönbe zárták.

Most, i. sz. 31-ben újra közeledik a pászka. Néhányan János tanítványai közül odamennek Jézushoz, és megkérdezik őt: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok szoktunk böjtölni, de a te tanítványaid nem?” (Máté 9:14). A farizeusok a vallásos szertartásuk részeként böjtölnek. Később Jézus az egyik szemléltetésében egy olyan farizeusról beszél, aki önelégülten így imádkozik: „Ó, Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többiek. . . Hetente kétszer böjtölök” (Lukács 18:11, 12). Könnyen lehet, hogy János tanítványai is csupán azért böjtölnek, mert ez a szokás. Vagy talán így fejezik ki a bánatukat, hogy János börtönben van. Kíváncsiak rá, miért nem böjtölnek Jézus tanítványai. Hiszen a böjtöléssel például kimutathatnák, hogy együttéreznek Jánossal.

Jézus egy szemléltetéssel válaszol: „Van okuk keseregni a vőlegény barátainak, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, és akkor majd böjtölni fognak” (Máté 9:15).

Maga János beszélt úgy Jézusról, mint aki a vőlegény (János 3:28, 29). Amíg tehát Jézus a tanítványaival van, ők nem böjtölnek. Később, Jézus halálakor gyászolni fognak, és nem lesz étvágyuk. Mennyire más lesz azonban a helyzet, amikor feltámad! Akkor nem lesz többé okuk arra, hogy gyászoljanak és böjtöljenek.

Ezután Jézus elmond két szemléltetést: „Senki sem varr foltot régi felsőruhára be nem avatott anyagból, mert az új anyag összehúzná a régit, és még jobban kiszakítaná a felsőruhát. Újbort sem tesznek régi bortömlőkbe. Ha mégis megteszik, akkor a bortömlők szétrepednek, a bor kifolyik, és a bortömlők tönkremennek. Az újbort inkább új bortömlőkbe teszik” (Máté 9:16, 17). Mit akar ezzel Jézus tanítani?

Jézus segít megérteni János tanítványainak, hogy senki sem várhatja el az ő követőitől, hogy a judaizmus régi szokásaihoz, például a szertartásos böjthöz ragaszkodjanak. Ő nem azért jött, hogy egy öreg, viseltes imádati formát foltozgasson, amely megérett arra, hogy félretegyék. Jézus olyan imádatra ösztönzi a követőit, amely nem ragaszkodik a judaizmushoz és annak emberi hagyományaihoz. Nem próbál új anyagból varrni foltot egy elhasznált ruhára, vagy újbort önteni egy kiszáradt, régi bortömlőbe.