Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Jézus az út, az igazság és az élet

 20. FEJEZET

A második csoda Kánában

A második csoda Kánában

MÁRK 1:14, 15 LUKÁCS 4:14, 15 JÁNOS 4:43–54

  • JÉZUS ARRÓL PRÉDIKÁL, HOGY „MÁR KÖZEL VAN ISTEN KIRÁLYSÁGA”

  • TÁVOLRÓL MEGGYÓGYÍT EGY FIÚT

Jézus két napot tölt Szamáriában, majd továbbindul a szülőföldje felé. Júdeában sokfelé prédikált, de most mégsem pihenni tér vissza Galileába. Még nagyobb munkához lát ott, ahol felnőtt. Nem valószínű, hogy kedvező fogadtatásra számít, hisz ő maga mondta, hogy „a prófétát nem tisztelik a saját hazájában” (János 4:44). A tanítványai nem maradnak vele, hanem visszatérnek a családjukhoz, hogy folytassák a mindennapi munkájukat.

Milyen üzenetet kezd prédikálni Jézus? A következőt: „Már közel van Isten királysága. Bánjátok meg a bűneiteket, és higgyetek a jó hírben!” (Márk 1:15). Vajon hogyan reagálnak erre az emberek? Tulajdonképpen sok galileai érdeklődéssel figyel rá és tiszteli őt. És ez nem csupán az üzenetének köszönhető. Hónapokkal ezelőtt sokan közülük ott voltak Jeruzsálemben a pászka ünnepén, és látták a figyelemre méltó jeleket, melyeket tett (János 2:23).

Melyik városban kezdi Jézus a szolgálatát? Úgy tűnik, Kánában, ahol korábban borrá változtatta a vizet egy esküvőn. Itt most egy fiúról hall, aki nagyon beteg, a halálán van. A fiú Heródes Antipasz tisztviselőjének a fia. Ez a Heródes az, aki később lefejezteti Keresztelő Jánost. A tisztviselő megtudja, hogy Jézus eljött Júdeából Kánába. Ezért Kapernaumból, az otthonából Kánába megy, hogy találkozzon Jézussal. Kétségbeesetten így könyörög hozzá: „Uram, gyere el, még mielőtt meghal a gyermekem” (János 4:49).

Jézus válasza ámulatba ejti a férfit: „Menj, él a fiad” (János 4:50). Heródes tisztviselője hisz Jézusnak, és hazaindul. Útközben találkozik a rabszolgáival, akik sietve jó hírt hoznak neki. Igen, a fia él, és jól van! Megkérdezi tőlük, hogy mikor lett jobban, mivel nagyon kíváncsi rá, hogy mi is történt valójában.

Ezt felelik: „Tegnap, a hetedik órában ment le a láza” (János 4:52).

A tisztviselőnek rögtön eszébe jut, hogy pontosan ekkor mondta neki Jézus: „él a fiad.” Ezután a férfi – aki elég gazdag ahhoz, hogy rabszolgái legyenek – és az egész háznépe Krisztus tanítványa lesz.

Kána tehát az a város, ahol Jézus kétszer is csodát tesz: borrá változtatja a vizet, később pedig mintegy 25 kilométeres távolságból meggyógyít egy fiút. Természetesen nem csupán ennyi csodát tesz. De ez a csodája azért rendkívüli, mert jelzi, hogy visszajött Galileába. Nyilvánvaló, hogy olyan próféta, akit Isten elismer. De vajon mennyire fogják tisztelni ezt a prófétát a saját hazájában?

Hamarosan kiderül, hiszen Jézus az otthona, Názáret felé tart. Vajon mi vár rá?