Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 59. FEJEZET

Ki az Emberfia?

Ki az Emberfia?

MÁTÉ 16:13–27 MÁRK 8:22–38 LUKÁCS 9:18–26

  • JÉZUS MEGGYÓGYÍT EGY VAK FÉRFIT

  • PÉTER MEG FOGJA KAPNI A KIRÁLYSÁG KULCSAIT

  • JÉZUS A HALÁLÁRÓL ÉS A FELTÁMADÁSÁRÓL JÖVENDÖL

Jézus megérkezik a tanítványaival Betsaidába. Itt egy vak férfit visznek hozzá, és könyörögnek, hogy érintse meg őt, hogy meggyógyuljon.

Jézus kézen fogja a férfit, és kivezeti a faluból. Miután a férfi szemére köp, megkérdezi: „Látsz valamit?” Az így válaszol: „Embereket látok, de úgy néznek ki, mintha fák lennének, melyek járkálnak” (Márk 8:23, 24). Jézus ráteszi a kezét a férfi szemére, akinek rendbe jön a látása. Ezután hazaküldi őt, de azt mondja neki, hogy ne menjen be a faluba.

Innen Jézus és a tanítványai továbbmennek északra, és egy hosszú emelkedőn haladnak mintegy 40 kilométeren keresztül. Cezárea Filippibe, egy 350 méter magasan fekvő hegyi településre tartanak. A távolban a hófödte Hermon-hegy csúcsai magaslanak. Talán több napba is beletelik, mire felérnek.

Útközben Jézus félrevonul, hogy egymagában imádkozhasson. Már csak kilenc-tíz hónap van a haláláig, és aggódik a tanítványai miatt. Sokan épp a közelmúltban hagytak fel a követésével, mások pedig össze vannak zavarodva vagy csalódottak. Talán gondolkodóba ejti őket, hogy miért nem engedte Jézus, hogy királlyá tegyék. Azt sem értik, hogy miért nem ad valami olyan jelet, amely minden kétséget kizáróan bizonyítaná, hogy ki is ő.

A tanítványok odamennek, ahol Jézus imádkozik. Ekkor Jézus megkérdezi tőlük: „Mit mondanak az emberek az Emberfiáról, ki ő?” Ezt válaszolják: „Némelyek azt, hogy Keresztelő János, mások, hogy Illés, megint mások, hogy Jeremiás vagy a próféták egyike.” Igen, sokan valóban azt gondolják, hogy Jézus talán valamelyik ezek közül a férfiak közül, és most feltámadt. Jézus szeretné felszínre hozni, mit gondolnak a tanítványai, ezért ezt kérdezi tőlük: „És szerintetek ki vagyok?” Péter gyorsan válaszol: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” (Máté 16:13–16).

Jézus azt mondja Péternek, hogy boldog lehet, amiért Isten ezt feltárta előtte, majd hozzáfűzi: „azt mondom neked, hogy te Péter vagy, én pedig erre a sziklára fogom építeni a gyülekezetemet, és a sír kapui nem fognak diadalmaskodni rajta.” Ezt úgy érti, hogy ő maga építi majd fel a gyülekezetet, amelynek tagjait még a sír sem tudja fogságba ejteni, hogy ha mindhalálig hűségesek. Ezt ígéri Péternek: „Neked fogom adni az egek királyságának a kulcsait” (Máté 16:18, 19).

Jézus nem helyezi Pétert a többi apostol elé, és nem is őt teszi a gyülekezet alapjává. Maga Jézus a szikla, amelyre a gyülekezete épül (1Korintusz 3:11; Efézus 2:20). Péter azonban kap három kulcsot. Az ő kiváltsága lesz, hogy jelképes értelemben megnyissa az ajtót különböző embercsoportok előtt, hogy belépjenek az egek királyságába.

 Péter i. sz. 33 pünkösdjén használja majd az első kulcsot, amikor elmondja a megbánást tanúsító zsidóknak és prozelitáknak, hogy mit kell tenniük a megmentésük érdekében. A második kulccsal a hívő szamáriaiak előtt nyitja meg a lehetőséget, hogy belépjenek Isten királyságába. Majd i. sz. 36-ban a harmadik kulcsot is felhasználja, hogy ezt a lehetőséget kibővítse a körülmetéletlen nem zsidók érdekében is, akik közül az első Kornéliusz és a rokonai, valamint a közeli barátai (Cselekedetek 2:37, 38; 8:14–17; 10:44–48).

A beszélgetést folytatva Jézus megjövendöli a közelgő szenvedését és halálát, amely Jeruzsálemben vár rá. Ez igencsak felkavarja az apostolokat. Péter nem érti meg, hogy Jézus fel fog támadni égi életre, ezért félrehívja őt, és ezt mondja neki: „Kedvezz magadnak, Uram! Ez semmiképpen sem fog megtörténni veled.” Ám Jézus hátat fordít neki, és ezt mondja: „Távozz tőlem, Sátán! Gátolsz abban, hogy megtegyem, amit kell, ugyanis nem úgy gondolkodsz, ahogy Isten, hanem úgy, ahogy az emberek” (Máté 16:22, 23).

Jézus most még másokat is odahív, és arról kezd beszélni, hogy nem lesz könnyű követni őt. Így szól: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a kínoszlopát, és állandóan kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, el fogja veszíteni azt, aki azonban elveszíti az életét énértem és a jó hírért, meg fogja menteni azt” (Márk 8:34, 35).

Jézus követőinek tehát bátraknak és önfeláldozóknak kell lenniük ahhoz, hogy elnyerjék a helyeslését. Jézus kijelenti: „aki szégyell engem és a szavaimat ebben a házasságtörő és bűnös nemzedékben, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor megérkezik Atyjának dicsőségében a szent angyalokkal” (Márk 8:38). Igen, amikor Jézus eljön, „megfizet mindenkinek aszerint, ahogyan viselkedik” (Máté 16:27).