MÁTÉ 9:1–8 MÁRK 2:1–12 LUKÁCS 5:17–26

  • JÉZUS MEGBOCSÁTJA EGY BÉNA FÉRFI BŰNEIT, ÉS MEGGYÓGYÍTJA ŐT

Az emberek már mindenhol hallanak Jézusról. Sokan még az elhagyatott helyeken is felkeresik, hogy hallják a tanítását, és lássák hatalmas tetteit. De néhány nap múlva visszamegy a Galileai-tenger partján fekvő Kapernaumba, amely központi helynek számít a szolgálatában. Visszatérésének híre gyorsan elterjed a városban. Sokan keresik fel a házat, ahol megszáll. Vannak köztük farizeusok és a törvény tanítói is, akik egész Galileából és Júdeából jönnek, beleértve Jeruzsálemet is.

Annyira sokan gyűlnek össze, hogy már az ajtónál sincs hely. Jézus hirdetni kezdi nekik Isten szavát (Márk 2:2). És ekkor egy igazán figyelemreméltó dolog történik. Ez az esemény segít megértenünk, hogy Jézusnak hatalma van megszüntetni a szenvedéseink okát, és visszaadni az egészségét mindazoknak, akiknek csak akarja.

Miközben Jézus tanítja az embereket a zsúfolt szobában, négy férfi egy béna embert hoz hordágyon. Szeretnék, ha Jézus meggyógyítaná a barátjukat. De a tömeg miatt nem tudják „közvetlenül Jézushoz vinni” (Márk 2:4). El tudjuk képzelni a csalódottságukat. Ám felmásznak a lapos tetőre, nyílást bontanak rajta, és leeresztik a hordágyon a béna férfit a házba.

Vajon haragra gerjed Jézus, amiért megzavarják? Egyáltalán nem. Mély benyomást tesz rá a hitük, és ezt mondja a béna férfinak: „A bűneid meg vannak bocsátva” (Máté 9:2). De valóban megbocsáthat Jézus bűnöket? Az írástudók és a farizeusok nem hiszik, és így okoskodnak: „Miért beszél ez így? Káromlást szól. Ki bocsáthat meg bűnöket Istenen kívül?” (Márk 2:7).

Jézus ismeri a gondolataikat, ezért ezt mondja nekik: „Miért okoskodtok ezekről magatokban? Melyik könnyebb, azt mondani a bénának, hogy »a bűneid meg vannak bocsátva«, vagy azt mondani, hogy »kelj fel, vedd fel a hordágyadat, és járj!«?” (Márk 2:8, 9). Igen, Jézus idővel feláldozza magát, és ez alapján megbocsáthatja az emberiség bűneit.

Ezután Jézus bemutatja a tömegnek, köztük a bírálóinak is, hogy hatalma van a bűnök megbocsátásához. A béna férfi felé fordul, és ezt mondja neki: „Mondom neked, kelj fel, fogd a hordágyadat, és menj haza!” A férfi pedig azon nyomban ezt teszi: minden jelenlévő szeme láttára feláll, és a hordágyát fogva kimegy. Az emberek csak ámulnak! Dicsőítik Istent, és így kiáltanak: „Ilyet még sohasem láttunk!” (Márk 2:11, 12).

Jézus fontos összefüggésre hívja fel a figyelmünket: a betegség a bűnnel áll kapcsolatban, az egészség pedig a bűnök megbocsátásával. A Biblia azt tanítja, hogy ősszülőnk, Ádám bűnt követett el, és mindannyian örököltük a bűn következményeit, mégpedig a betegséget és a halált. De Isten királyságának az uralma alatt Jézus megbocsátja mindazok bűnét, akik szeretik és szolgálják Istent. Akkor minden betegség örökre megszűnik (Róma 5:12, 18, 19).