Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Jézus az út, az igazság és az élet

 34. FEJEZET

Kiválasztja a tizenkét apostolt

Kiválasztja a tizenkét apostolt

Mintegy másfél éve történt, hogy Keresztelő János bemutatta Jézust, mint aki Isten Báránya. Azóta, hogy Jézus elkezdte a szolgálatát, több őszinte szívű férfi is a tanítványa lett, mint például András, Simon Péter, János és talán Jakab (János testvére), valamint Fülöp és Bertalan (másik nevén Nátánael). Idővel még mások is csatlakoztak hozzájuk, hogy kövessék Krisztust (János 1:45–47).

Jézus most arra készül, hogy kiválassza az apostolait. Ők a közvetlen munkatársai lesznek, és különleges képzést kapnak majd tőle. Mielőtt kiválasztaná őket, felmegy egy hegyre, talán valahol a Galileai-tenger közelében, nem messze Kapernaumtól. Az egész éjjelt imával tölti, alighanem azért, hogy áldást és bölcsességet kérjen Atyjától. Másnap magához hívja a tanítványait, és kiválasztja közülük a 12 apostolát.

Jézus kiválasztja a bevezetőben említett hat tanítványt, és Mátét is, akit az adószedő helyről hívott el. A többi öt kiválasztott apostol pedig Júdás (vagy másik nevén Taddeus, „aki Jakab fia”), Kananei Simon, Tamás, Jakab, aki Alfeus fia és Iskariót Júdás (Máté 10:2–4; Lukács 6:16).

Ők 12-en együtt utaztak Jézussal az utóbbi időben, így jól ismeri őket. Mi több, néhányan a rokonai. A két fivér, Jakab és János nyilvánvalóan Jézus első unokatestvére. Ha pedig igaz az, amit sokan gondolnak, hogy Alfeus Jézus nevelőapjának, Józsefnek volt a testvére, akkor Alfeus fia, Jakab apostol szintén Jézus unokatestvére.

Természetesen Jézus mindegyik apostolának tudja a nevét. Te is fel tudod sorolni őket? Könnyebb megjegyezni a nevüket, ha arra gondolsz, hogy kettőt közülük Simonnak, kettőt Jakabnak és kettőt Júdásnak hívnak. Simon Péternek van egy testvére, András, és Jakabnak (Zebedeus fiának) is, akit Jánosnak hívnak. Így már van segítség ahhoz, hogy nyolc apostolnak megjegyezzük a nevét. A további négy között van egy adószedő (Máté), egy, aki később kételkedik (Tamás), egy, akit egy fa alól hívtak el (Nátánael) és Nátánael barátja (Fülöp).

Tizenegy apostol Galilea vidékéről származik, ahol Jézus is felnőtt. Nátánael Kánából, Fülöp, Péter és András pedig eredetileg Betsaida városából való. Később Péter és András Kapernaumba költözik, ahol valószínűleg Máté is lakott. Jakab és János szintén Kapernaumban vagy a környékén lakik, és halászatból élnek. Úgy tűnik, egyedül Iskariót Júdás – aki majd elárulja Jézust – származik Júdeából.