Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 3. RÉSZ

Jézus kiterjedt szolgálata Galileában

Jézus elkezdi hirdetni: „Már közel van az egek királysága” (Máté 4:17)

Jézus kiterjedt szolgálata Galileában

EBBEN A RÉSZBEN

20. FEJEZET

A második csoda Kánában

Jézus mintegy 25 kilométeres távolságból meggyógyít egy fiút.

21. FEJEZET

A názáreti zsinagógában

Mit mondott Jézus, amiért a názáretiek meg akarják őt ölni?

22. FEJEZET

A tanítványok emberek halászai lesznek

Elhívja őket, hogy egy újfajta halászatban vegyenek részt.

23. FEJEZET

Csodákat tesz Kapernaumban

Amikor Jézus kiűzi a démonokat, megtiltja nekik, hogy elmondják az embereknek, hogy ő Isten Fia. Miért?

24. FEJEZET

Bejárja Galileát

A betegek Jézushoz mennek, aki meggyógyítja őket, de azt is elmagyarázza, hogy a szolgálatának van egy fontosabb célja.

25. FEJEZET

Könyörület egy leprás iránt

Jézus egyszerűen, ám érzékletesen bizonyítja, hogy igazán törődik azokkal, akiket meggyógyít.

26. FEJEZET

„A bűneid meg vannak bocsátva”

Hogyan mutat rá Jézus a bűn és a betegség közti összefüggésre?

27. FEJEZET

Máté elhívása

Miért eszik szívesen együtt Jézus megrögzött bűnösökkel?

28. FEJEZET

Miért nem böjtölnek Jézus tanítványai?

Jézus bortömlőkről mond el egy szemléltetést, hogy választ adjon.

29. FEJEZET

Szabad jót tenni sabbaton?

Vajon miért kezdik üldözni a zsidók Jézust, aki meggyógyított egy 38 éve beteg embert?

30. FEJEZET

Jézus Isten Fia

A zsidók azt hiszik, hogy Jézus egyenlővé teszi magát Istennel, de Jézus világosan kifejti, hogy Isten felette áll.

31. FEJEZET

Kalásztépés sabbatnapon

Miért mondja Jézus azt magáról, hogy „ura a sabbatnak”?

32. FEJEZET

Mi törvényes sabbatnapon?

A szadduceusok és a farizeusok alapvetően szemben állnak egymással, most azonban összefognak egy közös ügyért.

33. FEJEZET

Beteljesíti Ézsaiás próféciáját

Miért parancsolja Jézus a meggyógyított embereknek, hogy ne mondják el, ki ő, és hogy mit tett?

34. FEJEZET

Kiválasztja a tizenkét apostolt

Mi a különbség a tanítvány és az apostol között?

35. FEJEZET

A híres hegyi beszéd

Vizsgáld meg, melyek Jézus beszédének a legfontosabb gondolatai.

36. FEJEZET

Egy százados rendkívüli hite

Mit tesz a katonatiszt, ami miatt Jézus elcsodálkozik?

37. FEJEZET

Feltámasztja egy özvegyasszony fiát

Akik látták ezt a csodát, megértik a valódi jelentőségét.

38. FEJEZET

János tudni szeretné, mi Jézus szerepe

Miért kérdezi Keresztelő János, hogy Jézus-e a Messiás? Vajon kételkedik?

39. FEJEZET

Jaj a hitetlen nemzedéknek!

Jézus azt mondja, hogy elviselhetőbb lesz az ítéletnap Szodomának, mint Kapernaum városának, amely Jézus szolgálatának a központja.

40. FEJEZET

Lecke a megbocsátásról

Jézus azt mondja egy asszonynak, aki valószínűleg prostituált, hogy a bűnei meg vannak bocsátva. Vajon ezen azt érti, hogy helyes megsérteni Isten törvényét?

41. FEJEZET

Kinek a hatalmával tesz csodákat?

Jézus testvérei azt hiszik, hogy Jézusnak elment az esze.

42. FEJEZET

Elítéli a farizeusokat

Mit értsünk azon, hogy Jónás jele?

43. FEJEZET

Szemléltetések a királyságról

Jézus nyolc szemléltetést magyaráz el az egek királyságáról.

44. FEJEZET

Lecsendesíti a viharos tengert

Amikor Jézus lecsendesítette a szelet és a hullámokat, megmutatta, milyen lesz az élet a Királyságában.

45. FEJEZET

Hatalma van a démonok sokasága felett

Lehet egy emberben több démon is?

46. FEJEZET

Jézus ruháját érintve meggyógyul

Ebben a szívet melengető történetben Jézus megmutatja a hatalmát és a könyörületét.

47. FEJEZET

Egy kislány újra él!

Az emberek kinevetik Jézust, amikor azt mondja, hogy a kislány nem halt meg, csak alszik. Mit tud Jézus, amit ők nem?

48. FEJEZET

A csodái ellenére elutasítják Názáretben

A názáretiek elutasítják Jézust, de nem a tanításai és a csodái miatt, hanem más okból.

49. FEJEZET

Galileában prédikál, és képzi az apostolait

Mit jelent az a kifejezés, hogy „közel van már az egek királysága”?

50. FEJEZET

Felkészítés az üldözésre

Miért mondja Jézus az apostolainak, hogy meneküljenek az üldözés elől, ha nem kell félniük a haláltól?

51. FEJEZET

Gyilkosság egy születésnapi ünnepségen

Salómé tánca lenyűgözi Heródest, ezért megígéri neki, hogy bármit kér, megadja. Milyen szörnyű dolgot kér Salómé?

52. FEJEZET

Ezreket vendégel meg néhány kenyérrel és hallal

Jézus csodája olyan nagy jelentőségű, hogy mind a négy evangéliumban megtalálható.

53. FEJEZET

Hatalma van a természeti erők felett

Mit tanulnak abból az apostolok, hogy Jézus a vízen jár, és lecsendesíti a szelet?

54. FEJEZET

Jézus „az élet kenyere”

Miért feddi meg Jézus az embereket, akik komoly erőfeszítést tettek, hogy találkozzanak vele?

55. FEJEZET

Szavain sokan megbotránkoznak

Jézus tanítása olyan megdöbbentő, hogy sok tanítványa elhagyja őt.

56. FEJEZET

Mi szennyezi be az embert?

Az szennyezi be az embert, ami a szájba megy, vagy ami kijön belőle?

57. FEJEZET

Meggyógyít egy lányt és egy siket férfit

Miért nem sértődik meg egy asszony, amikor Jézus kiskutyákhoz hasonlítja a nemzetét?

58. FEJEZET

Megsokasítja a kenyeret, és óva int a kovásztól

A tanítványok végül megértik, hogy milyen kovászról beszél Jézus.

59. FEJEZET

Ki az Emberfia?

Mit jelentenek a királyság kulcsai? Ki használja őket, és hogyan?

60. FEJEZET

Jézus elváltozása

Mit jelent Jézus elváltozása?

61. FEJEZET

Meggyógyít egy démontól megszállt fiút

Jézus azt mondja, hogy a hit hiánya miatt nem sikerült a gyógyítás. De kinek volt kevés a hite? A fiúnak, az apjának vagy a tanítványoknak?

62. FEJEZET

Fontos lecke az alázatról

Felnőtt férfiak valami fontosat tanulnak egy kisfiútól.

63. FEJEZET

Óva int a megbotránkoztatástól

Három lépés, melyet követnünk kell, amikor testvérek között felmerülő súlyos ügyeket rendezünk.

64. FEJEZET

Meg kell bocsátani

Jézus egy könyörtelen rabszolgáról szóló szemléltetéssel mutat rá, milyen fontos Istennek, hogy készségesen megbocsátunk-e egymásnak.

65. FEJEZET

Jézus tanít útban Jeruzsálem felé

Jézus háromféle gondolkodásmódról beszél, amely megakadályozhat valakit abban, hogy a követője legyen.