„Öljétek meg a földi testrészeiteket, nehogy szexuális erkölcstelenséget kövessetek el, tisztátalanok legyetek, féktelen szexuális vágyak ébredjenek bennetek, káros dolgok után áhítozzatok, vagy mohók legyetek, ami bálványimádás” (KOLOSSZÉ 3:5)

1–2. Hogyan próbált Bálám bajt hozni Jehova népére?

EGY horgász odamegy horgászni, ahol olyan halakat tud fogni, amilyeneket szeretne. Kiválasztja a csalit, és bedobja a horgot a vízbe. Türelmesen vár, és amikor a hal ráharap a csalira, megrántja a horgot, hogy beleakadjon a szájába, és elkezdi kihúzni a zsákmányát.

2 Ehhez hasonlóan embereket is lehet „fogni”. Amikor például az izraeliták az ígéret földjének határán álltak, és tábort ütöttek Moáb síkságán, Moáb királya rengeteg pénzt ígért Bálámnak, ha megátkozza Izraelt. Bálám végül megtalálta a módját, hogy az izraeliták saját magukra hozzanak átkot. Gondosan választotta meg a csalit: fiatal moábita nőket küldött az izraeliták táborába, hogy elcsábítsák őket (4Mózes 22:1–7; 31:15, 16; Jelenések 2:14).

3. Hogyan estek az izraeliták Bálám csapdájába?

3 Bevált Bálám csalija? Igen, több ezer izraelita férfi feküdt le Moáb lányaival. Hamis isteneket is elkezdtek  imádni, többek közt a peóri Baált, aki egy undorító szexisten volt. Mihez vezetett mindez? 24 000 izraelita halt meg az ígéret földjének küszöbén! (4Mózes 25:1–9).

4. Miért követett el több ezer izraelita erkölcstelenséget?

4 Miért estek csapdába ilyen sokan? Csak a saját önző vágyaikkal foglalkoztak, és nem gondoltak arra, mi mindent tett értük Jehova. Az izraelitáknak sok okuk volt arra, hogy hűségesek legyenek Istenhez, hiszen kiszabadította őket az egyiptomi rabszolgaságból, gondoskodott élelemről, amikor a pusztában voltak, és épségben elvezette őket az ígéret földjének határáig (Héberek 3:12). Ők mégis engedtek a csábításnak, és szexuális erkölcstelenséget követtek el. Pál apostol ezt írta: „ne is éljünk szexuális erkölcstelenségben, mint ahogy egyesek közülük szexuális erkölcstelenséget követtek el”, és aztán meghaltak (1Korintusz 10:8).

5–6. Mit tanulhatunk a Moáb síkságán történtekből?

5 Az új világ nagyon közel van. Bizonyos értelemben tehát hasonló helyzetben vagyunk, mint az ígéret földjének határán táborozó izraeliták (1Korintusz 10:11). Ma viszont az emberek még inkább a szex megszállottjai, mint a moábiták voltak. Ez pedig könnyen hatással lehet Jehova népére. Az Ördög leghatékonyabb csalija ma a szexuális erkölcstelenség (4Mózes 25:6, 14; 2Korintusz 2:11; Júdás 4).

6 Tedd fel magadnak a kérdést: „Az önző vágyaimnak akarok élni, még akkor is, ha ez csak rövid ideig lehetséges? Vagy inkább örökké szeretnék élni boldogan Isten új világában?” Biztosan te is úgy látod, hogy  minden erőfeszítést megér, hogy betartsuk Jehova parancsát: „Meneküljetek a szexuális erkölcstelenségtől!” (1Korintusz 6:18).

MI A SZEXUÁLIS ERKÖLCSTELENSÉG?

7–8. Mi a szexuális erkölcstelenség? Miért komoly dolog?

7 Manapság sok ember gátlástalan, és durván semmibe veszi Isten szexualitásra vonatkozó törvényeit. A Bibliában a „szexuális erkölcstelenség” kifejezés olyan személyek közti szexuális tevékenységre utal, akik a Szentírás alapján nem tekinthetőek házastársaknak. Magában foglalja az azonos neműek közti, illetve az ember és állat közti szexet is. Szexuális tevékenység lehet a szexuális kapcsolat, az orális (szájon át történő) és az anális (végbélen át történő) szex, illetve az, ha valaki szexuális indíttatásból érinti meg másnak a nemi szervét. (Lásd: Melléklet, 23. pont.)

8 A Bibliából egyértelmű, hogy aki szexuális erkölcstelenségben él, nem maradhat a gyülekezet tagja (1Korintusz 6:9; Jelenések 22:15). Ezenkívül elveszíti az önbecsülését és mások bizalmát. Az erkölcstelenség mindig problémákat szül. A legtöbbször lelkiismeret-furdalást vált ki, nem kívánt terhességhez vezet, házassági gondokat szül, és betegséget, vagy akár halált is okozhat. (Olvassátok fel: Galácia 6:7, 8.) Ha valaki megáll, és komolyan átgondolja ezeket, akkor valószínűleg nem akar majd erkölcstelenséget elkövetni. Viszont gyakran, amikor valaki megteszi az első lépést az erkölcstelenség felé, csak a saját vágyainak a kielégítésével foglalkozik. Ez az első lépés sokszor a pornográfia.

 AZ ELSŐ LÉPÉS A PORNOGRÁFIA

9. Miért veszélyes a pornográfia?

9 A pornográfia célja a szexuális vágyak felkorbácsolása. Ma a pornográfia mindent áthat: a magazinokat, könyveket, zenét, tv-műsorokat és az internetet is. Sokak szerint ártalmatlan, de valójában nagyon is veszélyes. Ahhoz vezethet, hogy valaki a szex rabjává válik, és perverz vágyak alakulnak ki benne. Ha valaki pornográfiát néz, akkor előbb-utóbb valószínűleg maszturbálni kezd, és házassági gondjai lesznek, aminek akár válás is lehet a vége (Róma 1:24–27; Efézus 4:19; lásd: Melléklet, 24. pont).

Bölcs dolog, ha körültekintően használjuk az internetet

10. Hogyan segít a Jakab 1:14, 15 abban, hogy ne essünk bele az erkölcstelenség csapdájába?

10 Fontos megértenünk, hogy hogyan eshetünk a szexuális erkölcstelenség csapdájába. Figyeljük meg, mit mond erről a Jakab 1:14, 15: „mindenki úgy van próbára téve, hogy a saját kívánsága vonzza és csábítja. Mikor aztán a kívánság megfogant, bűnt szül, a bűn pedig, mikor elkövetik, halált hoz világra.” Amikor tehát rossz gondolatod támad, azonnal hessegesd el! Ha véletlenül erotikus képeket pillantasz meg, fordulj el! Kapcsold ki a számítógépet, vagy válts más csatornára! Ne hagyd, hogy helytelen vágyak lopóddzanak be az életedbe! Máskülönben a helytelen vágyaid annyira eluralkodhatnak rajtad, hogy nagyon nehéz lesz kordában tartanod őket. (Olvassátok fel: Máté 5:29, 30.)

11. Hogyan tud Jehova segíteni nekünk, ha helytelen gondolataink támadnak?

11 Jehova jobban ismer bennünket, mint mi magunk. Tudja, hogy tökéletlenek vagyunk, de azt is, hogy  úrrá tudunk lenni a helytelen vágyainkon. Ezt mondja nekünk: „öljétek meg a földi testrészeiteket, nehogy szexuális erkölcstelenséget kövessetek el, tisztátalanok legyetek, féktelen szexuális vágyak ébredjenek bennetek, káros dolgok után áhítozzatok, vagy mohók legyetek, ami bálványimádás” (Kolosszé 3:5). Ez egyáltalán nem könnyű, de Jehova türelmesen segít nekünk (Zsoltárok 68:19). Egy fiatal testvérnek szokásává vált, hogy pornográf anyagokat nézzen, és önkielégítést végezzen. Az iskolában a barátai azt mondták, hogy ezek a felnőtté válás természetes velejárói. „Ez azonban eltompította a lelkiismeretemet – mondja –, és erkölcstelen életmódra csábított.” Rájött, hogy uralnia kell a vágyait, és Jehova segítségével képes volt leküzdeni a szokásait. Ha erkölcstelen gondolataid támadnak, kérd Jehovát, hogy adjon neked a szokásosnál nagyobb  erőt, hogy el tudd űzni azokat (2Korintusz 4:7; 1Korintusz 9:27).

12. Miért kell óvnunk a szívünket?

12 Salamon ezt írta: „Mindennél jobban óvd a szívedet, mert abból erednek az élet forrásai” (Példabeszédek 4:23). A „szív” szó arra utal, hogy milyenek vagyunk belül, arra a személyre, akit Jehova lát bennünk. Amit megnézünk, nagyon nagy hatással lehet ránk. A hűséges Jób kijelentette: „Szövetséget kötöttem a szemeimmel. Hogy fordíthatnék túlzott figyelmet egyetlen szűzre is?” (Jób 31:1). Nekünk is ügyelnünk kell arra, hogy mit nézünk, és min gondolkodunk, akárcsak Jóbnak. És mi is azt kérjük Jehovától imában, amit a zsoltáríró: „Fordítsd el szemeimet, ne nézzenek hiábavalóságot. . .!” (Zsoltárok 119:37).

DÍNA ROSSZ DÖNTÉSE

13. Kikkel barátkozott Dína?

13 A barátaink nagyon nagy hatással lehetnek ránk, jó és rossz irányba is befolyásolhatnak minket. Ha olyan barátokat választasz, akik követik Isten alapelveit, akkor neked is könnyebb lesz ezt tenned (Példabeszédek 13:20; olvassátok fel: 1Korintusz 15:33). Hogy mennyire fontos jó barátokat választanunk, az jól látszik a Dínával történtekből. Dína Jákob egyik lánya volt, tehát olyan családban nőtt fel, mely Jehovát imádta. Nem volt erkölcstelen, de kánaánita lányokkal barátkozott össze, akik nem imádták Jehovát. A kánaánitáknak nagyon más volt a véleményük a szexről, mint Isten népének, és hírhedten erkölcstelenek voltak (3Mózes 18:6–25). Amikor Dína a barátnőivel volt, találkozott egy fiatal kánaánita férfival,  Sikemmel. A férfinak megtetszett Dína. Bár Sikem volt az egész családjában „a legtiszteletreméltóbb”, Jehovát nem szerette (1Mózes 34:18, 19).

14. Mi történt Dínával?

14 Sikem csak azt tette, ami természetes és elfogadható volt a saját szemében. Tetszett neki Dína, ezért „megragadta” és „megerőszakolta”. (Olvassátok fel: 1Mózes 34:1–4.) Ennek következtében Dínának és az egész családjának egy sor tragikus eseményt kellett átélnie (1Mózes 34:7, 25–31; Galácia 6:7, 8).

15–16. Mikor leszünk bölcsek?

15 Nem kell ugyanazokat a hibákat elkövetnünk, mint Dínának, hogy megtanuljuk, hogy Jehova erkölcsi irányadó mértékei a javunkra vannak. „Aki bölcsekkel jár, bölcs lesz, de aki ostobákkal van együtt, rosszul jár” (Példabeszédek 13:20). Az legyen a célod, hogy megértsd, „mit jelent a jó úton járni”, és akkor nem fogod szükségtelen fájdalomnak és szenvedésnek kitenni magadat (Példabeszédek 2:6–9; Zsoltárok 1:1–3).

16 Ha tanulmányozzuk Isten Szavát, imádkozunk Jehovához döntéshozatal előtt, és megszívleljük a hű és értelmes rabszolgától származó jó tanácsokat, bölcsek lehetünk (Máté 24:45; Jakab 1:5). Persze tisztában vagy vele, hogy mindannyian gyengék és tökéletlenek vagyunk (Jeremiás 17:9). De hogyan reagálsz, amikor valaki figyelmeztet, hogy ha nem vigyázol, erkölcstelenségbe keveredhetsz? Megsértődsz, vagy alázatosan elfogadod a segítséget? (2Királyok 22:18, 19).

17. Mondj egy példát arra, hogyan segíthet egy keresztény társunk tanácsa.

17 Képzeld el a következő helyzetet: Egy testvérnőt az egyik kollégája kezdi különleges figyelemben részesíteni,  és meghívja egy randira. A férfi nem Jehova szolgája, de nagyon kedvesnek tűnik. Egy másik testvérnő látja őket együtt, és később megpróbálja felhívni a testvérnő figyelmét a veszélyre. Hogyan fog reagálni? Elkezd mentegetőzni, vagy felismeri, hogy milyen bölcs ez a figyelmeztetés? Biztosan szereti Jehovát, és azt akarja tenni, ami helyes. De ha továbbra is találkozgat ezzel a kollégával, tényleg menekül a szexuális erkölcstelenségtől, vagy inkább „a saját szívében bízik”? (Példabeszédek 22:3; 28:26; Máté 6:13; 26:41).

TANULJUNK JÓZSEF PÉLDÁJÁBÓL!

18–19. Magyarázd el, hogyan menekült József az erkölcstelenségtől.

18 József fiatal korában rabszolga volt Egyiptomban. Urának a felesége mindennap unszolta, hogy feküdjön  le vele. József viszont tudta, hogy ez nem lenne helyes. Szerette Jehovát, és nem akart olyat tenni, amivel megbántaná. Így hát minden egyes alkalommal, amikor a nő megpróbálta elcsábítani, ő ellenállt. Mivel rabszolga volt, nem hagyhatta ott az urát. Egy nap, amikor az ura felesége mindenáron rá akarta venni, hogy feküdjön le vele, József „kiszaladt”. (Olvassátok fel: 1Mózes 39:7–12.)

19 Ha József erkölcstelen gondolatokon időzött volna, vagy fantáziálgatott volna a nőről, a történet talán egészen másképp végződik. De Józsefnek mindennél fontosabb volt a Jehovával ápolt kapcsolata. Ezt mondta az asszonynak: „az én uram . . . semmit sem tagadott meg tőlem, csak téged, mivel a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve Isten ellen?” (1Mózes 39:8, 9).

20. Honnan tudjuk, hogy József örömet szerzett Jehovának?

20 Bár József távol volt a családjától és az otthonától, mindig hűséges maradt Istenhez, aki ezért megáldotta (1Mózes 41:39–49). Jehovának örömet szerzett, hogy József ennyire ragaszkodott hozzá (Példabeszédek 27:11). Nehéz lehet nemet mondani az erkölcstelenségre, de mindig jussanak eszedbe a következő szavak: „Ó, ti, akik szeretitek Jehovát, gyűlöljétek a rosszat! Megóvja ő hűségesei életét, megszabadítja őket a gonoszok kezéből” (Zsoltárok 97:10).

21. Hogyan követte egy testvér József példáját?

21 Jehova népe mindennap bátran azt bizonyítja, hogy gyűlöli a rosszat, és szereti a jót (Ámós 5:15). Te is hűséges lehetsz Jehovához, függetlenül a korodtól. Egy fiatal testvér hite egyszer próba alá került az  iskolában. Egy lány felajánlotta, hogy ha segít neki a matematika dolgozatnál, lefekszik vele. Mit tett a testvér? Úgy reagált, mint József. Ezt mondta: „Azonnal elutasítottam az ajánlatát. Megőriztem a feddhetetlenségemet, ezáltal a méltóságomat és az önbecsülésemet is. . .” Az erkölcstelenség nyújtotta ideig-óráig tartó élvezet gyakran szívfájdalomhoz vezet (Héberek 11:25). Ellenben ha engedelmeskedünk Jehovának, az mindig tartós boldogságot eredményez (Példabeszédek 10:22).

ENGEDD, HOGY JEHOVA SEGÍTSEN!

22–23. Hogyan segít nekünk Jehova akkor is, ha súlyos bűnt követtünk el?

22 Sátán igyekszik „elfogni” bennünket a szexuális erkölcstelenség által, és ez igazi próba lehet. Feltehetően mindannyiunknak támadnak egyszer-egyszer helytelen gondolatai (Róma 7:21–25). Jehova megérti ezt, és „emlékszik rá, hogy por vagyunk” (Zsoltárok 103:14). És mi a helyzet akkor, ha egy keresztény erkölcstelenségbe keveredik, és bűnt követ el? Reménytelen a helyzete? Nem. Ha őszintén megbánja a tettét, Jehova segíteni fog neki. Ő kész megbocsátani (Zsoltárok 86:5; Jakab 5:16; olvassátok fel: Példabeszédek 28:13).

23 Jehova ezenkívül „embereket adott ajándékul”, szerető véneket, akik törődnek velünk (Efézus 4:8, 12; Jakab 5:14, 15). Azért adta nekünk őket, hogy segítsenek helyrehoznunk a vele ápolt kapcsolatunkat (Példabeszédek 15:32).

 NE LÉGY „ESZTELEN”!

24–25. Hogyan segít nemet mondanunk az erkölcstelenségre az, ha józanul gondolkodunk?

24 Akkor tudunk jó döntéseket hozni, ha megértjük, hogyan válnak a javunkra Jehova törvényei. Nem akarunk ahhoz a fiatalhoz hasonlítani, akiről a Példabeszédek 7:6–23-ban olvashatunk. „Esztelen” volt, vagyis nem gondolkodott józanul, ezért beleesett a szexuális erkölcstelenség csapdájába. Józanul gondolkodni vagy értelmesnek lenni nem csupán azt jelenti, hogy intelligensek vagyunk. Azt is magában foglalja, hogy igyekszünk megérteni Isten gondolkodásmódját, és törekszünk aszerint élni az életünket. Jegyezzük meg ezeket a bölcs szavakat: „Szereti magát, aki értelemre tesz szert, és sikeres lesz, aki becsben tartja a tisztánlátást” (Példabeszédek 19:8).

25 Teljesen biztos vagy abban, hogy Isten irányelvei jók? Tényleg elhiszed, hogy ha követed őket, akkor boldog leszel? (Zsoltárok 19:7–10; Ézsaiás 48:17, 18). Ha még nem vagy benne biztos, gondolj arra, mi mindent tett érted Jehova. Ízleld meg és lásd, hogy Jehova jó! (Zsoltárok 34:8). Minél többször teszed ezt, annál jobban megszereted Istent. Szeresd azt, amit szeret, és gyűlöld azt, amit gyűlöl! Jó gondolatokkal foglalkozz, olyanokkal, amik igazak, igazságosak, tiszták, szeretetre méltók és erényesek (Filippi 4:8, 9). Józsefhez hasonlóan mi is tudunk jó döntéseket hozni, ha figyelembe vesszük Jehova bölcs tanácsait (Ézsaiás 64:8).

26. Miről lesz szó a következő két fejezetben?

26 Akár egyedülálló vagy, akár házas, Jehova azt szeretné, hogy boldog legyél, és élvezd az életet. A következő két fejezetben arról lesz szó, mi minden járul hozzá ahhoz, hogy sikeres legyen a házasságunk.