Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

„Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében”

 FÜGGELÉK

A fej befedése – Mikor és miért szükséges?

A fej befedése – Mikor és miért szükséges?

Mikor és miért kell egy keresztény nőnek befednie a fejét, ha az imádatról van szó? Nézzük meg, hogyan tárgyalta Pál apostol ezt a témát ihletés alatt. Útmutatással szolgál, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, olyanokat, amelyek tiszteletet szereznek Istennek (1Korintusz 11:3–16). Pál három tényezőt említ, amelyet meg kell vizsgálnunk: 1. a tevékenység, amely megkívánja, hogy egy nő befedje a fejét; 2. a környezet, amelyben így kell tennie; és 3. az indíték, amely meghúzódik amögött, hogy követi ezt az irányadó mértéket.

A tevékenység. Pál kettőt említ: az imát és a prófétálást (4., 5. vers). Az ima természetesen azt jelenti, hogy az imádatunk kifejezéseként Jehovához fordulunk. Ma a prófétálás minden olyan, Biblián alapuló tanításra utal, amelyet egy keresztény szolga végez. Vajon Pál arra céloz, hogy egy nőnek mindig be kell fednie a fejét, amikor csak imádkozik vagy a bibliai igazságot tanítja valakinek? Nem. Minden attól függ, hogy milyen az a környezet, amelyben a nő imádkozik vagy tanít.

A környezet. Pál szavai kétféle környezetre, azaz tevékenységi körre utalnak: a családra és a gyülekezetre. Ezt mondja: „az asszony feje pedig a férfi . . . minden asszony pedig, aki fedetlen fővel imádkozik vagy prófétál, megszégyeníti a fejét” (3., 5. vers). A családi elrendezésben Jehova a férjet jelölte ki a nő fejének.  Amennyiben egy nő nem ismeri el kellőképpen a férje hatalmát, megszégyeníti a férjét azzal, ha olyan felelősségeket lát el, melyekkel Jehova a férjét bízta meg. Például ha szükségessé válna, hogy egy feleség a férje jelenlétében vezessen bibliatanulmányozást, akkor a feje befedésével ismerné el a férje hatalmát. Ezt attól függetlenül is megtenné, hogy a férje meg van-e keresztelkedve vagy sem, mivel ő a család feje. * Ha egy nőnek a kiskorú, megkeresztelt fia jelenlétében kell imádkoznia vagy tanítania, akkor is befedi a fejét, nem azért, mintha a fia lenne a család feje, hanem a miatt a hatalom miatt, mely a keresztény gyülekezet megkeresztelt férfi tagjainak adatott.

Pál a gyülekezetet említi mint környezetet, amikor ezt mondja: „Ha azonban valaki valamely más szokás mellett akar érvelni: nincsen nekünk más, és az Isten gyülekezeteinek sincs” (16. vers). A keresztény gyülekezetben a főség a megkeresztelt férfiaknak adatott (1Timóteusz 2:11–14; Héberek 13:17). Csakis a férfiakat nevezik ki véneknek és kisegítőszolgáknak, hogy ellássák azt az Istentől kapott felelősséget, hogy gondját viseljék az Isten nyájának (Cselekedetek 20:28). Olykor azonban a körülmények megkívánhatják, hogy egy keresztény nőt olyan feladat ellátására kérjenek fel, melyet rendes körülmények között képesített, megkeresztelt férfi lát el. Például lehet, hogy egy nőnek kell levezetnie a szántóföldi összejövetelt, mert nem áll rendelkezésre vagy nincs jelen képesített, megkeresztelt férfi. Vagy az is lehet, hogy megkeresztelt férfi jelenlétében vezet le egy betervezett házi bibliatanulmányozást. Mivel ezek a tevékenységek valójában a keresztény gyülekezeti elrendezéshez tartoznak, ilyenkor befedi a fejét annak elismeréséül, hogy olyan feladatokat lát el, melyekre rendes körülmények között férfiak vannak kijelölve.

Másfelől az imádatnak számos olyan oldala van, amely nem kívánja meg a testvérnőktől, hogy befedjék a fejüket. Például egy testvérnőnek nem kell befednie a fejét, ha hozzászól a keresztény összejöveteleken, részt vesz az ajtóról ajtóra végzett szolgálatban a férjével vagy egy másik megkeresztelt férfival, illetve ha  kereszteletlen gyermekével tanulmányozik vagy imádkozik. Persze felmerülhetnek más kérdéses helyzetek is, melyekben egy testvérnő további kutatást végezhet, ha nem biztos a dolgában. * Ha még utána is bizonytalan, és ha a lelkiismerete arra indítja, hogy befedje a fejét, ezzel nem követ el helytelenséget.

Az indíték. 10. versben két okot találhatunk, amiért egy keresztény nő szeretne eleget tenni ennek a kívánalomnak: „az asszonynak hatalmi jelet [kell] viselnie a fején az angyalok miatt.” Először is figyeljük meg a ’hatalmi jel’ kifejezést. A nő azzal, hogy befedi a fejét, kimutatja, hogy elismeri a gyülekezet megkeresztelt férfi tagjainak hatalmát, melyet Jehova adott nekik. Ezáltal a Jehova Isten iránti szeretetének és lojalitásának adja tanújelét. A második okot a következő szavak mutatják meg: „az angyalok miatt.” Milyen hatással van ezekre a hatalmas szellemteremtményekre egy nő, ha befedi a fejét?

Az angyalok érdeklődéssel figyelik, hogy Jehova szervezetében – égen és földön – miként ismerik el Isten hatalmát. Abból is hasznot merítenek, ha megfigyelik a tökéletlen emberek példáját ezen a téren. Elvégre nekik is alá kell rendelniük magukat Jehova elrendezésének – ebben a próbában a múltban az angyalok közül nem is kevesen elbuktak (Júdás 6). Most az angyalok talán megfigyelik azokat a helyzeteket, amikor egy keresztény nő ugyan tapasztaltabb, gyorsabb az észjárása, mint a gyülekezet egyik megkeresztelt férfi tagjának, és intelligensebb nála, mégis készséggel kimutatja, hogy alárendeli magát a férfi hatalmának. Egyes esetekben a nő egy felkent keresztény, aki később Krisztus egyik társörököse lesz. Olyan tisztségben fog szolgálni végül, amely magasabb annál, aminek az angyalok örvendhetnek,  és uralkodni fog Krisztussal az égben. Milyen nagyszerű példa ez ma az angyaloknak! Igen, micsoda kiváltság minden testvérnő számára, hogy hűséges angyalok millióinak szeme láttára bizonyíthatják alázatos engedelmességüket a lojális magatartásukkal és alárendeltségükkel!

^ 3. bek. Egy keresztény feleség rendes körülmények között nem imádkozik hangosan a hívő férje jelenlétében, kivéve szokatlan körülmények között, például ha a férje egy betegség következtében megnémul.

^ 2. bek. További felvilágosítás végett lásd Az Őrtorony 2015. február 15-i számának 30. oldalát és a 2002. július 15-i számának 26–27. oldalát.