„Szentséges hiteteken építve magatokat . . . , tartsátok meg magatokat Isten szeretetében” (JÚDÁS 20, 21)

1–2. Milyen építkezésen veszel részt, és miért olyan fontos a munkádnak a minősége?

KEMÉNYEN dolgozol egy építkezésen. Már tart egy ideje, és még jó sokáig fog folytatódni. Mind ez idáig nehéz volt ez a munka, de egyúttal megelégedéssel is járt. Bármi történjék is, eltökélted, hogy sosem adod fel, nem lazítasz, ugyanis munkád minősége hatással van az életedre, sőt a jövődre. Miért? Mert te vagy az, akinek az építése folyamatban van!

2 Júdás tanítvány kiemelte annak fontosságát, hogy építenünk kell magunkat. Amikor arra buzdította a keresztényeket, hogy ’tartsák meg magukat Isten szeretetében’, ugyanebben a részben még azt is feltárta, hogy mi a kulcsa ennek: az, hogy ’szentséges hitükön építsék magukat’ (Júdás 20, 21). Egyebek között milyen módon építheted magadat, erősítve a hitedet, hogy megmaradhass Isten szeretetében? Összpontosítsunk most az előtted álló szellemi építkezés három sajátosságára.

ÉPÍTSD TOVÁBBRA IS A JEHOVA IGAZSÁGOS KÖVETELMÉNYEIBE VETETT HITEDET

3–5. a) Sátán hogyan szeretne félrevezetni téged, miként tekintsd Jehova követelményeit? b) Milyen legyen a szemléletmódunk Isten követelményeit illetően, és milyen hatással legyen ez az érzéseinkre? Szemléltesd!

3 Először is erősítenünk kell az Isten törvényeibe vetett hitünket. Ennek a könyvnek a tanulmányozása közben Jehovának számos olyan igazságos követelményét ismerhetted meg, amely a viselkedésre vonatkozik. Mit gondolsz ezekről?  Sátán szeretne félrevezetni téged, hogy úgy tekintsd Jehova törvényeit, alapelveit és irányadó mértékeit, mint amelyek korlátozóak, sőt zsarnokiak. Ezt a taktikát már azóta használja, hogy sikert ért el vele Édenben (1Mózes 3:1–6). Nálad is be fog válni ez a taktikája? Nagyon sok múlik a szemléletmódodon.

4 Szemléltetésképpen tegyük fel, hogy amint egy gyönyörű parkban sétálgatsz, megpillantasz egy erős, magas kerítést, amely elzárja a terület egy részét. Hívogatónak tűnik a kerítésen túli táj. Először talán úgy véled, hogy a kerítés csak szükségtelenül akadályoz a szabadságodban. Ám amint megnézed, mi van mögötte, észreveszed, hogy egy vérengző oroszlán épp prédára vadászik a túloldalon! Most már annak látod a kerítést, ami valójában: védelemnek. Vajon rád is vadászik most egy veszélyes ragadozó? Isten Szava így figyelmeztet: „Maradjatok meggondoltak, legyetek éberek. Ellenségetek, az Ördög, fel-alá jár, mint egy ordító oroszlán, és azon igyekszik, hogy felfaljon valakit” (1Péter 5:8).

5 Sátán egy vérengző ragadozó. Mivel Jehova nem akarja, hogy Sátán prédájává legyünk, olyan törvényeket hozott létre, amelyek védelmeznek minket ennek a gonosz személynek a sokféle ’mesterkedésével’ szemben (Efézus 6:11). Így hát amikor csak Isten törvényein elmélkedünk, lássuk mögöttük égi Atyánk szeretetét. Ilyen megvilágításban Isten törvényei a biztonság és az öröm forrásának bizonyulnak. Jakab tanítvány ezt írta: „aki beletekint a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad annál . . . , boldog lesz annak cselekvésében” (Jakab 1:25).

6. Mi a legjobb módja annak, hogy építsük az Isten igazságos törvényeibe és alapelveibe vetett hitünket? Mondj egy példát!

6 A legjobb módja annak, hogy építsük a Törvényadóba és törvényeinek bölcsességébe vetett hitünket, ha Isten parancsolatait betartva élünk. ’Krisztus törvénye’ például magában foglalja Jézusnak azt a parancsát, hogy tanítsuk meg másoknak ’mindazt, amit ő parancsolt’ (Galácia 6:2; Máté 28:19, 20). A keresztények ezenkívül komolyan veszik azt az utasítást is, hogy továbbra is jöjjenek össze imádat céljából, és azért, hogy építő  társaságban legyenek (Héberek 10:24, 25). Isten parancsolatai azt a felszólítást is magukban foglalják, hogy imádkozzunk Jehovához rendszeresen, gyakran és szívből (Máté 6:5–8; 1Tesszalonika 5:17). Ha úgy élünk, hogy betartjuk a fenti a parancsokat, egyre tisztábban fogjuk látni, hogy ezek valójában szeretetteljes irányadó mértékek. Ha engedelmeskedünk ezeknek, akkor olyan öröm és megelégedés fog eltölteni, amilyet soha, sehol máshol nem találnánk ebben a nyugtalan világban. Miközben azon elmélkedsz, hogy te személy szerint milyen hasznot merítettél abból, hogy Isten törvényeivel összhangban élsz, hát nem erősödik a beléjük vetett hited?

7–8. Miként nyugtatja meg Isten Szava azokat, akik amiatt aggodalmaskodnak, hogy esetleg az évek múltával nem tudnak megmaradni az igazságos életúton?

7 Vannak, akik időnként amiatt aggodalmaskodnak, hogy az évek múltával túl nehéz lesz ragaszkodni Jehova törvényeihez. Attól félnek, hogy valamiképpen kudarcot vallanak. Ha bármikor így érzel, gondolj a következő szavakra: „Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik, aki azon az úton vezetem lépteidet, amelyen járnod kell. Ó, bárcsak odafigyelnél parancsolataimra! Akkor olyan lenne békéd, mint egy folyó, és igazságosságod, mint a tenger habjai” (Ézsaiás  48:17, 18). Elgondolkoztál már azon, hogy mennyire megnyugtatóak ezek a szavak?

8 Jehova itt arra emlékeztet minket, hogy javunkra válik, ha engedelmeskedünk neki. Azt ígéri, hogy kétféle áldást áraszt ránk, ha így teszünk. Először is békénk olyan lesz, mint egy folyó, vagyis nyugodt, bőséges és folyamatos. Másodszor pedig igazságosságunk olyan lesz, mint a tenger habjai vagy hullámai. Ha ott állsz a tenger partján, és elnézed, amint a hullámok csapdossák a partot, egyik a másik után, minden bizonnyal az állandóság érzése tölt el. Tudod, hogy ezek után is keletkeznek majd hullámok, melyek megtörnek a parton, és ez időtlen időkön át így lesz. Jehova azt mondja, hogy az igazságosságod – ez olyan életút, amelynek során azt teszed, ami helyes – ugyanilyen lehet. Mindaddig, míg azon igyekszel, hogy hűséges maradj hozzá, nem engedi, hogy kudarcot valljál! (Zsoltárok 55:22). Az ilyen szívmelengető ígéretek vajon nem építik a Jehovába és az igazságos követelményeibe vetett hitedet?

„TÖRJÜNK ELŐRE AZ ÉRETTSÉG FELÉ”

9–10. a) Miért csodálatos cél az érettség, melyet egy keresztény kitűzhet maga elé? b) Hogyan járul hozzá örömünkhöz a szellemi szemléletmód?

9 Építkezésed második sajátossága a következő ihletett szavakból tárul fel: „törjünk előre az érettség felé” (Héberek 6:1). Az érettség csodálatos cél, melyet egy keresztény kitűzhet maga elé. A tökéletességtől eltérően, amely most elérhetetlen az emberek számára, az érettség megvalósítható cél. Ezenkívül a keresztények minél inkább haladnak az érettség felé, annál nagyobb örömet találnak Jehova szolgálatában. Miért van ez így?

10 Az érett keresztény szellemi ember. Jehova szemszögéből vizsgálja meg a dolgokat (János 4:23). Pál ezt írta: „akik a testtel vannak összhangban, azok a test dolgaira összpontosítanak elméjükkel, de akik a szellemmel vannak összhangban, azok a szellem dolgaira” (Róma 8:5). A testi szemléletmódból kevés öröm származik, mert hajlamossá teszi az embert az  énközpontúságra, a rövidlátó gondolkodásra, és arra, hogy az anyagi dolgokra összpontosítson. A szellemi szemléletmód viszont örömteli, mert annak középpontjában Jehova, „a boldog Isten” áll (1Timóteusz 1:11). A szellemi ember szívből vágyik rá, hogy Jehova kedvére tegyen, és még a próbák alatt is öröm tölti el. Miért? Mert a próbák lehetőségeket nyújtanak arra, hogy Sátánt hazugnak bizonyítsa, és hogy egyre több helyzetben tudjon feddhetetlen maradni, ami kedvére van égi Atyánknak (Példabeszédek 27:11; Jakab 1:2, 3).

11–12. a) Mit mondott Pál a keresztények ’érzékelőképességéről’, és mit jelent az „edzett”-nek fordított szó? b) Milyen edzésre van szükség ahhoz, hogy a testünk „éretté” és fizikailag ügyessé váljon?

11 Edzés által válunk szellemi vagy érett emberekké. Figyeld meg a következő bibliaverset: „A szilárd eledel . . . érett embereknek való, azoknak, akiknek a használat folytán edzett érzékelőképességük van a helyes és a helytelen közötti különbségtételre” (Héberek 5:14). Amikor Pál az érzékelőképességünk ’edzettségéről’ beszélt, egy olyan görög szóval élt, amelyet valószínűleg gyakran használtak az első századi görög tornacsarnokokban, ugyanis a következőképpen is lehet fordítani: ’edzett, mint egy tornász’. Most gondolj bele, hogy mit foglal magában egy ilyenfajta edzés.

A tornász teste gyakorlás által válik edzetté

12 Amikor megszülettünk, testünk még nem volt edzett. Egy csecsemő például aligha tudja tudatosan koordinálni kicsiny végtagjainak a mozgását, ezért céltalanul kalimpál kezecskéivel, még az arcát is megüti velük legnagyobb döbbenetére és meglepetésére. Szép lassan azonban a test használat folytán edzetté válik. A csecsemő kúszik-mászik, a tipegő gyermek járkál, a nagyobbacska pedig szaladgál. * Na és mit mondjunk  egy tornászról? Amint elnézed, hogy egy ilyen sportoló könnyed eleganciával és pontossággal ugrik fel és fordul a levegőben, nyilvánvaló számodra, hogy a teste úgy működik, akár egy finoman hangolt műszer. A tornász ügyessége nem a véletlen műve, hosszú órákon át edzett, hogy elérje. A Biblia elismeri, hogy az ilyenfajta testedzésnek van „némi haszna”. De mennyivel fontosabb a szellemi érzékelőképességünk edzése! (1Timóteusz 4:8).

13. Hogyan edzhetjük az érzékelőképességünket?

13 Ebben a könyvben sok olyan gondolatot érintettünk, ami segíteni fog abban, hogy edzeni tudd az érzékelőképességedet, hogy így szellemi emberként hűséges maradhass Jehovához. Imateljesen gondolkodj el az Istentől kapott alapelveken és törvényeken, amikor döntéseket hozol a mindennapi életben. Minden döntés előtt kérdezd meg magadtól: „A Bibliában milyen törvények vagy alapelvek találhatók, amelyek erre az esetre érvényesek? Hogyan tudom ezeket alkalmazni? Milyen viselkedés tetszene égi Atyámnak?” (Példabeszédek 3:5, 6; Jakab 1:5). Minden egyes, ilyen módon meghozott döntéseddel egyre edzettebbé válik az érzékelőképességed. Az ilyen edzés segíteni fog, hogy igazán szellemi emberré válj, és az is maradj.

14. Milyen étvágyat kell kifejlesztenünk magunkban, hogy szellemileg növekedhessünk, ám milyen veszélyről ne feledkezzünk meg?

14 Bár az érettség elérhető, mindig van lehetőség a szellemi növekedésre, a növekedés pedig az eledeltől függ. Pál ezért megjegyezte: „A szilárd eledel . . . érett embereknek való”. Hited építéséhez elengedhetetlen az, hogy folyamatosan fogyassz  szilárd szellemi eledelt. A bölcsesség nem más, mint az, amikor helyesen alkalmazod a tanultakat, és a Biblia azt mondja, hogy „a bölcsesség a legfőbb”. Épp ezért ki kell fejlesztenünk magunkban azt, hogy igazán éhezzük a drága igazságokat, melyekkel Atyánk ellát bennünket (Példabeszédek 4:5–7; 1Péter 2:2). Természetesen nem ok az önelégültségre vagy a gőgre, ha ismeretet szerzünk, és elsajátítjuk az Istennek tetsző bölcsességet. Rendszeres önvizsgálatot kell tartanunk, mert különben a büszkeség vagy egyéb hiányosságok gyökeret vernek és elburjánzanak a szívünkben. Pál ezt írta: „Állandóan tegyétek magatokat próbára, vajon a hitben vagytok-e, állandóan próbáljátok meg, mik vagytok ti magatok” (2Korintusz 13:5).

15. Miért nagyon fontos a szeretet a szellemi növekedéshez?

15 A ház építése talán véget ért, de munka azért még van vele. Nagyon fontos karbantartani és javítani, a körülmények változásával pedig szükségessé válhat a bővítés. Mi kell ahhoz, hogy éretté váljunk, és szellemi emberek maradjunk? Mindenekelőtt szeretet. Egyre jobban kell szeretnünk Jehovát és hívőtársainkat. Ha nincs bennünk szeretet, a tudásunk, cselekedeteink mind hasztalanná válnak, olyanok lesznek, mint valami hiábavaló zenebona (1Korintusz 13:1–3). A szeretettel elérhetjük a keresztényi érettséget, és folyamatosan növekedhetünk szellemileg.

ÖSSZPONTOSÍTS A JEHOVÁTÓL KAPOTT REMÉNYRE

16. Milyenfajta gondolkodásmódot mozdít elő Sátán, de milyen védelemről gondoskodik Jehova?

16 Vizsgáljuk meg most építkezésed egy újabb sajátosságát. Ahhoz, hogy Krisztus igaz követőjeként építhesd magad, vigyáznod kell arra, hogyan gondolkodsz. Sátán, ennek a világnak az uralkodója mesteri módon tudja elérni, hogy az emberek engedjenek a negatív gondolkodásnak, pesszimizmusnak, bizalmatlanságnak és elkeseredettségnek (Efézus 2:2). Az ilyen gondolkodás annyira veszélyes a keresztények számára, mint a korhadás a faépületnek. Hála érte, Jehova létfontosságú védelemről gondoskodik – ilyen például a remény.

17. Hogyan szemlélteti Isten Szava a remény fontosságát?

 17 A Biblia taglalja, milyen különféle részei vannak a szellemi fegyverzetnek, amelyekre szükség van ahhoz, hogy harcolni tudjunk Sátán és e világ ellen. Ennek a fegyverzetnek egy fontos része a sisak, vagyis ’a megmentés reménysége’ (1Tesszalonika 5:8). A bibliai időkben a katonák jól tudták, hogy a csatában nem maradnának sokáig életben sisak nélkül. A sisakot gyakran fémből készítették, és nemez- vagy bőrsapka volt alatta, így a sisak biztosította, hogy a fejre mért ütések java része visszapattanjon, anélkül hogy nagyobb sérülés keletkezne. Ahogy a sisak védi a fejet, úgy védheti a remény is az elmédet, vagyis a gondolkodásmódodat.

18–19. Milyen példát mutatott Jézus a remény megőrzésében, és mi hogyan utánozhatjuk őt?

18 Jézus mutatta a legkiválóbb példát a remény megőrzésében. Emlékezz csak, mi mindent viselt el földi életének utolsó éjszakáján. Egy bizalmas barátja pénzért elárulta. Egy másik tagadta még azt is, hogy egyáltalán ismeri. A többiek otthagyták és elmenekültek. Honfitársai ellene fordultak, és azt akarva, hogy a római katonák megöljék, azt kiáltozták, hogy feszítsék oszlopra. Bizton állíthatjuk, hogy Jézus nehezebb próbákat élt át, mint amilyeneket mi valaha is át fogunk élni. Mi segített neki? A Héberek 12:2-ben megtaláljuk a választ: „Ő az eléje helyezett örömért kínoszlopot tűrt kitartással, megvetve a szégyent, és leült az Isten trónjának jobbjához.” Jézus sosem veszítette szem elől ’az eléje helyezett örömet’.

19 Milyen öröm lett Jézus elé helyezve? Nos, tudta, hogy kitartásával hozzájárul Jehova szent nevének a megszenteléséhez, és a lehető legerőteljesebb bizonyítékát fogja adni annak, hogy Sátán hazug. Semmilyen más remény nem nyújthatott volna Jézusnak nagyobb örömet! Tudta azt is, hogy Jehova gazdagon megáldja majd hűséges életútját, és közvetlenül előtte áll az a csodálatos idő, amikor újra együtt lehet Atyjával. Jézus mindvégig, még a legrosszabb pillanatokban is erre az örömteli reményre gondolt. Nekünk is ugyanezt kell  tennünk. Elénk is helyeztek örömet. Jehova mindegyikünket azzal a kiváltsággal tisztel meg, hogy segíthetünk nagy nevének a megszentelésében. Hazugnak bizonyíthatjuk Sátánt, ha Jehovát tekintjük Szuverénnek, és megtartjuk magunkat Atyánk szeretetének biztonságában, bármilyen próba és kísértés ér is bennünket.

20. Mi segíthet abban, hogy pozitív és reményteli maradjon a gondolkodásod?

20 Jehova nem csak kész megjutalmazni hűséges szolgáit – szívből vágyik rá (Ézsaiás 30:18; Malakiás 3:10). Gyönyörűségét leli abban, hogy kielégíti szolgái szívének helyénvaló vágyait (Zsoltárok 37:4). Így hát összpontosíts eltökélten a reményre, amelynek beteljesedése előtted áll. Sose engedj a Sátán óvilágából áradó negatív, lealjasult, elkorcsosult gondolkodásnak. Ha azt veszed észre, hogy e világ szelleme kezd beszivárogni az elmédbe vagy a szívedbe, könyörögj Jehovához azért, hogy tiéd lehessen „az Isten békéje, amely felette áll minden gondolkodásnak”. Ez az Istentől kapott béke meg fogja őrizni szívedet és gondolkodóképességedet (Filippi 4:6, 7).

21–22. a) Milyen csodálatos reményt táplálnak magukban a „nagy sokaság” tagjai? b) A keresztény reménységnek mely vonása jelenti a legtöbbet neked, és mit határoztál el?

21 Milyen izgalmas reménység ez, amelyen elmélkedhetsz! Ha a ’nagy sokasághoz’ tartozol, amely ’kijön a nagy nyomorúságból’,  gondolj arra az életre, amelyben hamarosan részed lesz (Jelenések 7:9, 14). Miután Sátán és a démonai már a múltéi lesznek, olyan megnyugvást érzel majd, amit most talán el sem tudsz képzelni. Végtére is melyikünknek volt már olyan az életében, hogy nem érzékelte Sátán rontó befolyásának erőteljes hatását? Micsoda öröm lesz majd, ha már nem lesz ez az erőteljes hatás, és azon dolgozhatunk, hogy Jézusnak és 144 000 társuralkodójának az irányításával a földet paradicsommá alakítsuk! Mennyire lázba hoz minket az a kilátás, hogy nem lesz többé semmilyen betegség és fogyatékosság, hogy fogadhatjuk majd szeretteinket, amint visszatérnek a sírból, és hogy olyan életet élhetünk, amilyet Isten szánt nekünk! Ahogy haladunk a tökéletesség felé, egyre közelebb jutunk ahhoz, hogy jutalomként még ezeknél is csodálatosabb dologra tegyünk szert, mégpedig „az Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára”, ahogyan erről az ígéretről a Róma 8:21 ír.

22 Jehova azt szeretné, ha nagyobb szabadságra juthatnál, mint amilyet el tudsz képzelni. Ennek a szabadságnak az ösvénye engedelmességgel van kikövezve. Hát nem ér meg minden erőfeszítést, amelyet most megtehetsz annak érdekében, hogy nap mint nap engedelmeskedj Jehovának? Akkor hát feltétlenül építsd magadat továbbra is szentséges hiteden, hogy megmaradhass Isten szeretetében egy örökkévalóságon át!

^ 12. bek. A tudósok azt mondják, hogy kifejlődik bennünk egy különleges érzék, melyet proprioceptiónak neveznek. Ez nem más, mint amikor a test érzékeli saját mozgásának a koordinációját, valamint a végtagoknak a helyzetét. Például ez az érzék teszi lehetővé, hogy össze tudd csapni a tenyeredet, miközben csukva van a szemed. Volt egy felnőtt női beteg, aki elvesztette a proprioceptio nevű érzékét, aminek az lett a következménye, hogy nem tudott állni, járni, de még felülni sem.