Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

„Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében”

 15. FEJEZET

Élvezzük a fáradságos munkánkból fakadó jót

Élvezzük a fáradságos munkánkból fakadó jót

„Minden ember . . . élvezze a fáradságos munkájából fakadó jót” (PRÉDIKÁTOR 3:13)

1–3. a) Hogyan éreznek sokan a munkájukat illetően? b) Milyen nézőpont elsajátítására buzdít a Biblia a munkával kapcsolatban, és milyen kérdéseket vizsgálunk meg ebben a fejezetben?

A MAI világban sokaknak egyáltalán nem öröm a munka. Irtóznak attól, hogy mindennap munkába járjanak, mivel hosszú órákon át robotolnak, olyan munkát végezve, melyet nem igazán élveznek. Mi ösztönözheti az ilyen személyeket, hogy érdekelje őket a munkájuk, arról nem is beszélve, hogy megelégedést találjanak benne?

2 A Biblia arra buzdít, hogy legyen helyes a nézőpontunk a kemény munkáról. Kijelenti, hogy a munka és annak gyümölcse áldás. Salamon ezt írta: „minden ember egyen, igyon, és élvezze a fáradságos munkájából fakadó jót. Isten ajándéka ez” (Prédikátor 3:13). Jehova, aki szeret minket, és mindig a lehető legjobbat akarja nekünk, szeretné, hogy megelégedést találjunk a munkánkban, és élvezzük annak gyümölcsét. Azért, hogy megmaradjunk Isten szeretetében, összhangban kell élnünk a munkára vonatkozó nézőpontjával és alapelveivel (Prédikátor 2:24; 5:18).

3 Ebben a fejezetben négy kérdést vizsgálunk meg: Hogyan élvezhetjük a fáradságos munkánkból fakadó jót? Milyen munka nem elfogadható egy igaz kereszténynek? Hogyan tarthatjuk egyensúlyban a világi munkát a szellemi tevékenységekkel? És mi a legfontosabb munka, melyet végezhetünk?  Először azonban lássuk annak a két személynek a példáját, akik a világegyetem legnagyszerűbb munkásai: Jehova Isten és Jézus Krisztus.

A LEGFŐBB MUNKÁS ÉS A MESTERMUNKÁS

4–5. Hogyan világít rá a Biblia, hogy Jehova eredményes a munkájában?

4 Jehova a legfőbb Munkás. Az 1Mózes 1:1-ben ez olvasható: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.” Amikor Isten befejezte a földet érintő teremtési munkáját, kijelentette, hogy az eredmény „nagyon jó” (1Mózes 1:31). Más szavakkal, teljesen elégedett volt minden földi munkájával. Jehovának, ’a boldog Istennek’ kétségtelenül nagy örömet szerzett, hogy eredményes a munkájában (1Timóteusz 1:11).

5 Szorgalmas Istenünk folyton munkálkodik. Hosszú idővel a földdel kapcsolatos fizikai teremtés befejezése után Jézus ezt mondta: „Az én Atyám mindmostanáig folyton munkálkodik” (János 5:17). Mi mindent tesz az Atya? Természetesen továbbra is irányítja az emberiséget égi birodalmából, és törődik az emberekkel. Létrehozza az ’új teremtést’, a szellem által született keresztényeket, akik végül majd Jézussal uralkodnak az égben (2Korintusz 5:17). Munkálkodik az emberiséget érintő szándéka megvalósításán, azon, hogy akik szeretik őt, örök életet nyerjenek az új világban (Róma 6:23). Kétségtelen, hogy Jehova nagyon örül a munkája eredményeinek. Milliók válaszolnak a Királyság-üzenetre, akiket Isten vonz, és kiigazításokat tesznek az életükben, hogy megmaradjanak a szeretetében (János 6:44).

6–7. Miért mondhatjuk, hogy Jézus hosszú ideje szorgalmas munkás hírében áll?

6 Jézus hosszú ideje szorgalmas munkás hírében áll. Emberi léte előtt Isten ’mestermunkásaként’ részt vett „az egekben és a földön” lévő minden dolog megteremtésében (Példabeszédek 8:22–31; Kolosszé 1:15–17). Amikor a földön élt, akkor is szorgalmas munkás volt. Fiatalon jártasságra tett szert az  építkezésben, úgy vált ismertté, mint „az ács” * (Márk 6:3). E szakma kimerítő munkával jár, és széleskörű szakismeretet igényel. Ez különösen igaz volt abban a korban, amikor még nem voltak fűrésztelepek, áruraktárak és elektromos szerszámok. El tudod képzelni, amint Jézus elmegy faanyagért? Talán a fát is ő vágja ki, és elvontatja oda, ahol éppen dolgozik. Látod magad előtt, ahogy házakat épít? Elkészíti és a helyükre teszi a tetőgerendákat, valamint ajtókat, sőt bútorokat is készít. Nem kétséges, hogy Jézus átélte azt a megelégedettséget, mely a szakszerűen végzett, kemény munkából származik.

7 Jézus nagyon szorgalmasan végezte a szolgálatát. Három és fél éven keresztül ennek a létfontosságú munkának szentelte magát. Annyi embert akart elérni, amennyit csak lehetett, ezért nem vesztegette az idejét. Korán kelt, és éjszakába nyúlóan végezte a munkáját (Lukács 21:37, 38; János 3:2). „Városról városra és faluról falura [járt], prédikálva és hirdetve az Isten királyságának jó hírét” (Lukács 8:1). Jézus szó szerint több száz kilométert gyalogolt a poros utakon, hogy elvigye a jó hír üzenetét az emberekhez.

8–9. Milyen módon élvezte Jézus a fáradságos munkájából fakadó jót?

8 Vajon Jézus élvezte a szolgálatban végzett fáradságos munkájából fakadó jót? Igen! Vetette a Királysággal kapcsolatos igazság magvait, így aratásra érett szántóföldeket hagyott maga után. Isten munkájának a végzése olyan erőt adott neki, és olyan eledel volt számára, hogy kész volt lemondani az ennivalóról annak érdekében, hogy a munka el legyen végezve (János 4:31–38). Gondolj arra, hogy milyen megelégedést érezhetett, amikor a földi szolgálata végén joggal mondhatta ezt Atyjának: „megdicsőítettelek a földön, és elvégeztem a munkát, melyet nekem adtál, hogy végezzem” (János 17:4).

 9 Minden bizonnyal Jehova és Jézus a legjobb példa arra, hogy valaki élvezi a fáradságos munkájából fakadó jót. A Jehova iránti szeretetünk arra indít minket, hogy „Isten utánzóivá” legyünk (Efézus 5:1). A Jézus iránti szeretetünk pedig arra ösztönöz, hogy ’szorosan kövessük a nyomdokait’ (1Péter 2:21). Vizsgáljuk hát meg, hogyan élvezhetjük mi is a fáradságos munkánkból fakadó jót.

HOGYAN ÉLVEZHETJÜK A FÁRADSÁGOS MUNKÁNKBÓL FAKADÓ JÓT?

A bibliai alapelvek alkalmazása segíthet, hogy élvezd a fáradságos munkádból fakadó jót

10–11. Mi segíthet, hogy pozitív legyen a szemléletmódunk a munkánkról?

10 A világi munkának megvan a maga helye az igaz keresztények életében. Szeretnénk bizonyos mértékű megelégedést találni a munkánkban, ám ez nagyon nehéz lehet, ha olyan munkát végzünk, melyet nem igazán szeretünk. Ilyen helyzetben hogyan élvezhetjük a munkánkból fakadó jót?

11 Legyen pozitív a szemléletmódunk. A körülményeinket nem mindig tudjuk megváltoztatni, de a szemléletmódunkat igen. Ha elmélkedünk Isten nézőpontján, az segíthet, hogy pozitívan tekintsük a munkát. Például ha családfő vagy, gondolkodj el azon, hogy a munkád – függetlenül attól, hogy mennyire alantasnak tűnik – lehetővé teszi, hogy gondoskodni tudj a családod anyagi szükségleteiről. Tehát ha gondoskodsz a szeretteidről, az egyáltalán nem jelentéktelen Isten szemében. Szava kijelenti, hogy az a személy, aki nem gondoskodik a családjáról, „rosszabb annál, aki megtagadta Jehovát” (1Timóteusz 5:8, A Szentírás új világ fordítása jegyzetekkel, lábjegyzet). Ha felismered, hogy a munkád eszköz egy cél eléréséhez – lehetővé teszi, hogy eleget tegyél az Istentől kapott felelősségednek –, akkor bizonyos mértékű megelégedést és értelmet találhatsz a munkádban, ellentétben a munkatársaiddal, akik talán ezt nem tapasztalják.

12. Milyen jutalommal jár, ha szorgalmasan és becsületesen dolgozunk?

 12 Legyünk szorgalmasak és becsületesek. Ha keményen dolgozunk, és megtanuljuk jól végezni a munkánkat, az áldásokhoz vezethet. A munkaadók sokszor nagyra becsülik a szorgalmas, hozzáértő munkásokat (Példabeszédek 12:24; 22:29). Emellett becsületesen kell dolgoznunk, mivel igaz keresztények vagyunk: nem lopunk pénzt, eszközöket vagy időt a munkáltatónktól (Efézus 4:28). Ahogy láttuk az előző fejezetben, a becsületesség jutalommal jár. Az olyan munkavállalóban, aki becsületes ember hírében áll, valószínűleg megbíznak.  És akár észreveszi a munkáltatónk, hogy példamutató, szorgalmas munkások vagyunk, akár nem, megelégedéssel tölthet el bennünket az, hogy „tiszta lelkiismeretünk van”, és az hogy örömet szerzünk annak az Istennek, akit szeretünk (Héberek 13:18; Kolosszé 3:22–24).

13. Mit eredményezhet a munkahelyen mutatott jó példánk?

13 Ismerjük fel, hogy a viselkedésünk dicsőséget szerezhet Istennek. Ha megőrizzük a keresztény magatartásra vonatkozó magas irányadó mértékeket a munkahelyünkön, azt mások bizonyára észreveszik. Mi lesz ennek az eredménye? ’Megmentőnknek, Istennek a tanítását ékesíthetjük’ (Titusz 2:9, 10). Igen, kiváló viselkedésünk révén mások megláthatják a szépséget abban, ahogyan imádjuk Istent, és így az imádat vonzóbb lesz nekik. Gondolj csak bele, mit éreznél, ha az egyik munkatársad elfogadná az igazságot a munkahelyen mutatott jó példádnak köszönhetően! A legfontosabb viszont az, hogy fontolóra vedd a következőt: Mi lehetne nagyobb jutalom, mint az, hogy tudod, kiváló viselkedésed dicsőséget szerez Jehovának, és megörvendezteti a szívét? (Példabeszédek 27:11; 1Péter 2:12).

TISZTÁNLÁTÁSSAL VÁLASSZUNK MUNKÁT

14–16. Milyen fontos kérdéseket kell átgondolnunk, amikor döntést hozunk a munkavállalást illetően?

14 A Biblia nem ad részletes útmutatást arra vonatkozóan, hogy melyik világi munka elfogadható, és melyik nem. Ez nem jelenti azt, hogy bármilyen munkát elfogadhatunk, függetlenül attól, hogy az milyen jellegű. A Szentírás segíthet, hogy olyan hasznos és tisztességes munkát válasszunk, amely Isten tetszésére van, és kerüljük az olyan munkát, amely nem tetszik neki (Példabeszédek 2:6). Amikor döntést hozunk a munkavállalást illetően, két fontos kérdést kell átgondolnunk.

15 Vajon az adott munka olyan tevékenységnek minősül, melyet elítél a Biblia? Isten Szava egyértelműen elítéli a lopást,  a hazugságot és a bálványok készítését (2Mózes 20:4; Cselekedetek 15:29; Efézus 4:28; Jelenések 21:8). Elutasítunk minden ilyen jellegű munkát. A Jehova iránti szeretetünk soha nem engedné meg, hogy olyan munkát vállaljunk, amely Isten parancsait sértő tevékenységeket foglal magában (1János 5:3).

16 Vajon az adott munka végzésével bűnrészessé válnánk, vagy elősegítenénk, hogy más váljon azzá? Vegyünk egy példát:  Ha valaki recepciósként dolgozik, az önmagában nem helytelen. De mi a helyzet akkor, ha ezt az állást egy abortuszklinikán ajánlják fel egy kereszténynek? Persze recepciósként nem járulna hozzá közvetlenül az abortuszokhoz. Ám a klinika olyasmivel foglalkozik, ami ellentétben áll Isten Szavával: abortuszokat hajt végre. Vajon az ottani rendszeres munkája nem támogatná a klinika működését? (2Mózes 21:22–24). Mi, akik szeretjük Jehovát, nem szeretnénk a részesei lenni semmilyen Írás-ellenes tevékenységnek.

17. a) Mit mérlegeljünk, amikor a munkavállalásról döntünk? (Lásd az „ Elfogadjak egy bizonyos munkát?” című kiemelt részt.) b) Miként segíthet a lelkiismeretünk, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyek tetszenek Istennek?

17 Számos kérdés tisztázható a munkavállalással kapcsolatban, ha gondosan elemezzük a 15. és 16. bekezdésben felvetett két fontos kérdésre adható válaszokat. Ezenkívül néhány más dolgot is alaposan mérlegelnünk kell, amikor a munkavállalásról  döntünk. * Nem várhatjuk el, hogy a hű rabszolga osztály minden lehetséges helyzetre hozzon egy szabályt. Ilyenkor van szükség arra, hogy tisztánlátással éljünk. Ahogy a 2. fejezetben láttuk, szükséges kiiskoláznunk és edzenünk a lelkiismeretünket azáltal, hogy tanulmányozzuk, miként alkalmazzuk Isten Szavát a mindennapjainkban. Mivel tehát ’a használat folytán edzett az érzékelőképességünk’, a lelkiismeretünk segíthet, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyek tetszenek Istennek, és hozzájárulhat, hogy megmaradjunk a szeretetében (Héberek 5:14).

TEKINTSÜK KIEGYENSÚLYOZOTTAN A MUNKÁT

18. Miért nem könnyű megőriznünk a szellemi egyensúlyunkat?

18 Ezekben „az utolsó napokban”, melyek „nehezen elviselhető, válságos idők”, nem könnyű megőriznünk a szellemi egyensúlyunkat (2Timóteusz 3:1). Igazán küzdelmes lehet munkát találni és megtartani. Igaz keresztényekként tisztában vagyunk azzal, hogy fontos keményen dolgoznunk a családunkért. Ám ha nem vagyunk elővigyázatosak, a munkahelyi nyomás, illetve a világ anyagias gondolkodása, mely ragályos, gátolhat minket a szellemi törekvéseinkben (1Timóteusz 6:9, 10). Lássuk, hogyan őrizhetjük meg a kiegyensúlyozottságunkat azáltal, hogy megbizonyosodunk „a fontosabb dolgokról” (Filippi 1:10).

19. Miért érdemli meg Jehova, hogy teljesen bízzunk benne, és miben segít ez a bizalom?

19 Teljesen bízz Jehovában (Példabeszédek 3:5, 6). Ő megérdemli a bizalmat, nem igaz? Hiszen törődik velünk (1Péter 5:7). Jobban ismeri a szükségleteinket, mint mi magunk, és a karja soha nem rövid (Zsoltárok 37:25). Jól tesszük tehát, ha figyelünk, amikor a Szava erre emlékeztet minket:  „Életmódotok mentes legyen a pénz szeretetétől, és elégedjetek meg azzal, amitek van. Mert [Isten] megmondta: »Semmi esetre sem hagylak cserben, és el sem hagylak semmiképpen«” (Héberek 13:5). Sok teljes idejű szolga tanúsíthatja, hogy Isten képes gondoskodni a létfenntartáshoz szükséges dolgokról. Ha teljesen bízunk abban, hogy Jehova törődik velünk, nem fogunk túlzottan aggódni amiatt, hogy miként gondoskodjunk a családunkról (Máté 6:25–32). Nem engedjük majd, hogy a világi munka miatt háttérbe szoruljanak  a szellemi tevékenységek, köztük a jó hír prédikálása és az összejövetelek látogatása (Máté 24:14; Héberek 10:24, 25).

20. Mit jelent az, hogy egyszerű a szemünk, és hogyan őrizhetjük meg ilyennek?

20 Őrizd meg egyszerűnek a szemedet (Máté 6:22, 23). Ha egyszerű a szemünk, az azt jelenti, hogy nem bonyolítjuk az életünket. Egy keresztény egyszerű szeme egyetlen célra összpontosít: Isten akaratának cselekvésére. Ha a megfelelő célra összpontosít a szemünk, akkor nem fogunk megszállottan arra törekedni, hogy jól fizető állásunk és bonyolultabb életvitelünk legyen. Azonkívül nem fogunk belemerülni egy véget nem érő hajszába, hogy megszerezzük a legújabb és a legjobb dolgokat, amelyekről a reklámozók el akarják hitetni velünk, hogy szükségesek a boldogságunkhoz. Hogyan őrizheted meg egyszerűnek a szemedet? Ne verd magad adósságba. Ne zsúfold tele az életedet javakkal, melyek túlzottan lekötnék az idődet és a figyelmedet. Fogadd meg a Biblia azon tanácsát, hogy legyünk elégedettek, ha van „élelmünk és ruházatunk meg hajlékunk” (1Timóteusz 6:8). Próbáld egyszerűsíteni az életedet, amennyire csak lehet.

21. Miért szükséges felállítanunk fontossági sorrendet, és minek kell az első helyre kerülnie az életünkben?

21 Állíts fel fontossági sorrendet szellemi téren, és ragaszkodj hozzá. Az időnk és az energiánk korlátozott, ezért szükséges fontossági sorrendet felállítanunk. Máskülönben a kevésbé fontos dolgok felemészthetik a drága időnket, kiszorítva a fontosabb dolgokat. Mi legyen az első helyen az életünkben? A világban sokan elsődlegesen a felsőoktatásra helyezik a hangsúlyt, azért hogy olyan karriert fussanak be ebben a rendszerben, mely jól jövedelmez. Jézus ellenben arra buzdította a követőit, hogy ’továbbra is a királyságot keressék először’ (Máté 6:33). Igen, igaz keresztényekként Isten Királyságát tesszük az első helyre az életünkben. Az életvitelünknek – a döntéseinknek, a céljainknak és a tevékenységeinknek –  mutatnia kell, hogy a Királyság-érdekeket és Isten akaratát fontosabbnak tartjuk az anyagiaknál és a világi törekvéseknél.

LEGYÜNK SZORGALMASAK A SZOLGÁLATBAN

Úgy mutathatjuk ki a Jehova iránti szeretetünket, hogy elsőbbséget biztosítunk a prédikálómunkának az életünkben

22–23. a) Mi az igaz keresztények fő munkája, és hogyan mutathatjuk ki, hogy ez a munka fontos nekünk? (Lásd „ A döntésem örömteli és megelégedettséget nyújtó élethez vezetett” című kiemelt részt.) b) Mi az elhatározásod a világi munkát illetően?

22 Tudjuk, hogy mélyen a végidőben járunk, ezért az igaz keresztények fő munkájára összpontosítunk: a prédikálásra és a tanítványképzésre (Máté 24:14; 28:19, 20). A Példaképünkhöz, Jézushoz hasonlóan mi is szeretnénk ennek az életmentő munkának szentelni magunkat. Hogyan mutathatjuk ki, hogy ez a munka fontos nekünk? Isten népének tagjai közül a többség gyülekezeti hírnökként teljes szívvel a prédikálómunkának szenteli magát. Néhányan úgy szervezték az életüket, hogy úttörőkként vagy misszionáriusokként szolgálhassanak. Sok szülő, felismerve a szellemi célok fontosságát, arra buzdítja a gyermekeit, hogy törekedjenek a teljes idejű szolgálatra. Vajon a buzgó Királyság-hírnökök élvezik a szolgálatban végzett fáradságos munkájukból fakadó jót? Igen, élvezik! A Jehovának végzett teljes lelkű szolgálat biztos út az örömteli és megelégedéssel járó élethez, valamint számos áldáshoz (Példabeszédek 10:22).

23 Sokunknak hosszú órákat kell világi munkával töltenünk, hogy gondoskodjunk anyagilag a családunkról. Ne felejtsük el, hogy Jehova azt szeretné, ha élveznénk a fáradságos munkánkból fakadó jót. Ha összhangba hozzuk a szemléletmódunkat és a tetteinket az ő nézőpontjával és alapelveivel, akkor megelégedést találhatunk a munkánkban. Ugyanakkor határozzuk el, hogy sohasem engedjük, hogy a világi munka elvonja a figyelmünket a fő munkánkról, ami nem más, mint az Isten Királyságáról szóló jó hír hirdetése. Ha elsőbbséget biztosítunk ennek a munkának az életünkben, akkor kimutatjuk a Jehova iránti szeretetünket, és így megmaradunk a szeretetében.

^ 6. bek. Az „ács” szóval visszaadott görög kifejezésről feltételezik, hogy „egy általános megnevezés, mely fával foglalkozó személyre vonatkozott, aki akár házakat, bútorokat vagy más fatárgyakat készített”.

^ 17. bek. Hogy mit kell átgondolni a munkavállalással kapcsolatban, arról részletesebben Az Őrtorony 1999. április 15-i számának 28–30. oldalán, és az 1983. február 1-jei számának 31. oldalán olvashatsz.