Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 14. FEJEZET

Legyünk becsületesek mindenben

Legyünk becsületesek mindenben

„Tisztességesen akarunk viselkedni mindenben” (HÉBEREK 13:18)

1–2. Miért örül Jehova annak, ha látja, hogy törekszünk a becsületességre? Szemléltesd!

EGY anyuka kilép a kisfiával az üzletből. A kisfiú egyszer csak megáll, az arcára ijedtség ül ki. A kezében egy kis játékot tart, melyet az üzletből hozott ki. Elfelejtette visszatenni a polcra, és az sem jutott eszébe, hogy megkérje az anyukáját, hogy vegye meg neki. Aggódva az anyukájához fordul segítségért, aki megnyugtatja, és visszamegy vele az üzletbe, hogy a kisfiú visszaadhassa a játékot, és bocsánatot kérhessen. Amint a fia ezt teszi, az anyuka szívét öröm és büszkeség tölti el. Miért?

2 Kevés dolog örvendezteti meg jobban a szülőket, mint az, ha a gyermekeik megtanulják, mennyire fontos a becsületesség. És ugyanígy van ezzel égi Atyánk, az „igazságnak Istene” is (Zsoltárok 31:5). Mialatt figyeli, hogyan válunk szellemileg éretté, örül annak, hogy törekszünk a becsületességre. Szeretnénk örömet szerezni neki és megmaradni a szeretetében, ezért visszatükrözzük Pál apostol érzéseit: „tisztességesen akarunk viselkedni mindenben” (Héberek 13:18). Vegyük nagyító alá az élet négy fő területét, melyen olykor különösen nehéznek találhatjuk, hogy becsületesek legyünk. Majd megvizsgáljuk, hogy többek között milyen áldásokat eredményez a becsületesség.

 LEGYÜNK BECSÜLETESEK ÖNMAGUNKKAL SZEMBEN

3–5. a) Hogyan figyelmeztet minket Isten Szava az önámítás veszélyeire? b) Mi segít, hogy becsületesek legyünk önmagunkkal szemben?

3 Az első nehézség az, hogy megtanuljunk becsületesnek lenni önmagunkkal szemben. Tökéletlen emberekként nagyon könnyen engedünk az önámításnak. Például Jézus azt mondta a Laodiceában élő keresztényeknek, hogy becsapták magukat, azt gondolva, hogy gazdagok, holott valójában szellemileg ’szegények, vakok és mezítelenek’ voltak; ez igazán szánalmas állapot (Jelenések 3:17). Az önámításuk csak még veszélyesebb helyzetbe sodorta őket.

4 Eszünkbe juthat Jakab tanítvány figyelmeztetése is: „Ha valaki úgy véli magáról, hogy követi az imádat formáját, de nem zabolázza meg a nyelvét, hanem továbbra is ámítja a saját szívét, annak hiábavaló az imádati formája” (Jakab 1:26). Csak becsapnánk magunkat, ha úgy okoskodnánk, hogy még akkor is elfogadható módon imádjuk Jehovát, ha közben helytelenül használjuk a nyelvünket. A Jehovának bemutatott imádatunk hiábavaló lenne, teljesen haszontalan. Mi óvhat meg minket az ilyen szomorú következménytől?

5 Ugyanebben a szövegkörnyezetben Jakab egy tükörhöz hasonlítja az Isten Szavában található igazságot. Azt tanácsolja, hogy tekintsünk bele Isten tökéletes törvényébe, és az alapján tegyünk kiigazításokat (Jakab 1:23–25). A Biblia segíthet abban, hogy becsületesek legyünk önmagunkkal szemben, és hogy felismerjük, hol szükséges fejlődnünk (Siralmak 3:40; Aggeus 1:5). Ezenkívül imádkozhatunk Jehovához, és kérhetjük, hogy vizsgáljon meg minket. Ezzel segít, hogy észrevegyünk és kijavítsunk bármilyen komoly hiányosságot (Zsoltárok 139:23, 24). A becstelenség alattomos gyengeség, és úgy kell róla gondolkodnunk, miként égi Atyánk. A Példabeszédek 3:32 kijelenti: „a csalárd ember utálatos Jehova előtt, a becsületeseknek azonban meghitt társa Ő.” Jehova segíthet, hogy úgy  érezzünk, ahogy ő, és úgy lássuk magunkat, ahogy ő lát minket. Emlékezzünk, mit mondott Pál: „tisztességesen akarunk viselkedni mindenben.” Jelenleg nem vagyunk tökéletesek, de őszintén vágyunk arra, hogy becsületesek legyünk, és komolyan törekszünk is rá.

BECSÜLETESSÉG A CSALÁDBAN

A becsületesség segít elkerülnünk a helytelen viselkedést

6. Miért fontos, hogy a házastársak becsületesek legyenek egymással, és ezzel milyen veszélyeket kerülnek el?

6 A keresztény családot a becsületességnek kell jellemeznie. A férjnek és a feleségnek tehát nyíltnak és becsületesnek kell lennie egymással. A keresztény házasságban nincs helye az olyan ártalmas, tisztátalan szokásoknak, mint a flörtölés, titkos kapcsolatok fenntartása az interneten keresztül, vagy a pornográfia. A házasságban élő keresztények közül néhányan ilyen helytelenségekbe keveredtek, és ezt eltitkolták az ártatlan házastársuk elől. Ez becstelenség. Figyeld meg a hűséges Dávid király szavait: „Nem ülök együtt a hamisság embereivel, s nem tartok az alattomosakkal” (Zsoltárok 26:4). Ha házasságban élsz, soha ne viselkedj úgy, hogy kísértést érezz a valós éned eltitkolására a házastársad elől!

7–8. Milyen bibliai példák segíthetnek a gyermekeknek, hogy megtanulják, mennyire fontos a becsületesség?

7 A szülők bölcsen teszik, ha bibliai példákra utalnak, amikor megtanítják a gyermekeiknek, hogy mennyire fontos a becsületesség. A rossz példák között szerepel Ákán, aki lopott, majd megpróbálta eltitkolni a tettét; Géházi, aki hazudott, hogy anyagi nyereségre  tegyen szert; valamint Júdás, aki lopott, és gonosz szándéktól vezetve hazudott, hogy ártson Jézusnak (Józsué 6:17–19; 7:11–25; 2Királyok 5:14–16, 20–27; Máté 26:14, 15; János 12:6).

8 A jó példák között szerepel Jákob, aki arra ösztönözte a fiait, hogy adják vissza a zsákjaikban talált pénzt, mivel úgy gondolta, hogy az tévedésből került oda; Jefte és a lánya, aki teljesítette apja fogadalmát, nagy áldozatot hozva; valamint Jézus, aki bátran vállalta a kilétét egy gonosz csőcselék előtt, hogy beteljesítsen egy próféciát, és megvédje a barátait (1Mózes 43:12; Bírák 11:30–40; János 18:3–11). Ez a néhány példa ízelítő lehet a szülőknek abból a sok szentírási gondolatból, melyek segíthetnek nekik, hogy megtanítsák a gyermekeiknek, hogy szeressék és értékeljék a becsületességet.

9. Mit kerüljenek a szülők, ha példát szeretnének mutatni a gyermekeiknek a becsületesség terén, és miért fontos az ilyen példa?

9 Ez a tanítás komoly felelősséget ruház a szülőkre. Pál apostol ezt kérdezte: „és akkor te, aki mást tanítasz, magadat nem tanítod? Te, aki azt prédikálod: »Ne lopj«, lopsz?” (Róma 2:21). Néhány szülő összezavarja a gyermekeit azzal, hogy miközben a becsületességre tanítja őket, ő maga becstelenül viselkedik. Talán ilyen mentségekkel igazolják az apróbb lopásokat és hazug szavakat: „Ó, hát úgyis számítanak rá, hogy ebből visznek az emberek”, vagy „ez csak egy ártalmatlan kis hazugság, füllentés volt”. Az igazság az, hogy a lopás, az lopás, függetlenül az ellopott tárgy értékétől; a hazugság pedig hazugság, függetlenül attól, hogy miről van szó, vagy hogy mennyi benne a hamis állítás (Lukács 16:10). * A gyermekek hamar észreveszik a képmutatást, mely komolyan árthat nekik (Efézus 6:4). Ám ha becsületességet tanulnak a szüleik példájából, nagy valószínűséggel úgy nőnek fel, hogy dicsőséget szereznek Jehovának ebben a becstelen világban (Példabeszédek 22:6).

 BECSÜLETESSÉG A GYÜLEKEZETBEN

10. Mit tartsunk észben a hívőtársainkkal folytatott őszinte gondolatcserét illetően?

10 A keresztény hittársakkal töltött idő számos lehetőséget nyújt arra, hogy fejlődjünk a becsületesség terén. Ahogy azt a 12. fejezetben láttuk, figyelnünk kell arra, hogyan használjuk a beszéd ajándékát, különösen a szellemi testvéreink és testvérnőink körében. Egy hétköznapi beszélgetésből nagyon hamar ártalmas pletyka, sőt rágalom lehet. Ha bizonytalan forrásból származó hírt adunk tovább, lehet, hogy hazugságot terjesztünk, ezért sokkal jobb, ha megtartóztatjuk ajkainkat (Példabeszédek 10:19). Másfelől, talán tudjuk valamiről, hogy igaz, de ez nem jelenti azt, hogy érdemes is elmondani. Előfordulhat, hogy az ügy nem tartozik ránk, vagy nem vallana kedvességre, ha beszélnénk róla (1Tesszalonika 4:11). Vannak, akik azzal próbálják igazolni a nyers modorukat, hogy azt őszinteségnek nevezik. A szavainknak azonban mindig kellemesnek és kedvesnek kell lenniük (Kolosszé 4:6).

11–12. a) Mivel tetézik a bajt egyesek, akik súlyos helytelenségbe keveredtek? b) Többek között milyen hazugságokat terjeszt Sátán a súlyos bűnökkel kapcsolatban, és hogyan tudunk szembeszállni ezekkel a hazugságokkal? c) Hogyan lehetünk becsületesek Jehova szervezetével szemben?

11 Különösen fontos, hogy becsületesek legyünk azokkal, akik vezetést nyújtanak a gyülekezetben. Egyesek, akik súlyos  helytelenségbe keveredtek, azzal tetézik a bajt, hogy megpróbálják eltitkolni a bűnüket, és amikor megkérdezik őket a gyülekezeti vének, akkor hazudnak. Sőt, az ilyenek kettős életet kezdenek élni, azt színlelve, hogy Jehovát szolgálják, miközben folytatják bűnös életvitelüket. Voltaképpen az ilyen életvitel miatt a személy egész élete hazugsággá válik (Zsoltárok 12:2). Mások az igazságnak csak egy részét tárják fel a vének előtt, míg a lényegbevágó tényeket elhallgatják (Cselekedetek 5:1–11). Az ilyen becstelenség sokszor abból ered, hogy valaki olyan hazugságokban hisz, melyeket Sátán terjeszt. (Lásd a „ Sátáni hazugságok a súlyos bűnökkel kapcsolatban” című kiemelt részt.)

12 Fontos, hogy akkor is becsületesek legyünk Jehova szervezetével szemben, amikor írásban válaszolunk kérdésekre. Például vigyázunk, nehogy elferdítsük a tényeket, amikor jelentést írunk a szolgálatban végzett tevékenységünkről. Ehhez hasonlóan, amikor valamilyen szolgálati kiváltságra jelentkezünk, és egy nyomtatványt töltünk ki, soha nem szabad valótlant állítanunk az egészségünkre vagy az életünk más területére vonatkozóan (Példabeszédek 6:16–19).

13. Hogyan maradhatunk becsületesek, ha üzleti kapcsolatban állunk egy hívőtársunkkal?

13 A hívőtársainkkal szembeni becsületesség kiterjed az üzleti életre is. Időnként a keresztények üzleti kapcsolatba kerülhetnek egymással. Elővigyázatosaknak kell lenniük, hogy az üzleti ügyeket ne keverjék bele az imádatba, melyet együttesen mutatnak be a Királyság-teremben, illetve a szolgálatban. Üzleti kapcsolatukban talán az egyik munkaadó, a másik munkavállaló. Hogyha testvéreket alkalmazunk, figyelünk arra, hogy becsületesek legyünk velük: időben adjuk oda a fizetésüket – annyit, amennyiben megállapodtunk –, és azokat a juttatásokat is, amelyeket a törvény előír (1Timóteusz 5:18; Jakab 5:1–4). Ha viszont minket alkalmaz egy testvér, teljes erőbedobással végezzük a munkánkat a fizetésünkért (2Tesszalonika 3:10).  Nem várjuk el, hogy a munkaadónk kivételezzen velünk amiatt, hogy szellemi téren kapcsolatban állunk egymással, mintha köteles lenne szabadságot, vagy egyéb olyan juttatást adni nekünk, amelyekből a többi munkavállaló nem részesül (Efézus 6:5–8).

14. Milyen óvintézkedéseket tegyenek bölcsen a keresztények, akik közös vállalkozásba fognak, és miért?

14 Mi a helyzet akkor, ha az üzleti ügy valamilyen közös vállalkozás, esetleg befektetés vagy kölcsön? A Biblia egy fontos és gyakorlatias alapelvet közöl: Foglaljunk mindent írásba! Például amikor Jeremiás szántóföldet vett, két példányt készíttetett egy iratból, melyet tanúk hitelesítettek, és melyet biztonságosan megőriztetett, hogy a jövőben hivatkozni lehessen rá (Jeremiás 32:9–12; lásd még: 1Mózes 23:16–20). Amikor üzletet kötünk a hívőtársainkkal, nem vall bizalmatlanságra, ha minden részletet belefoglalunk egy gondosan előkészített iratba, melyet aláírunk, és tanúkkal hitelesíttetünk. Ezzel voltaképpen félreértéseket, csalódottságot, sőt megosztottságot okozó nézeteltéréseket előzhetünk meg. Az egymással üzletet kötő keresztényeknek észben kell tartaniuk, hogy egyetlen üzleti vállalkozás sem ér annyit, hogy azzal veszélyeztessék a gyülekezet egységét és békéjét (1Korintusz 6:1–8). *

LEGYÜNK BECSÜLETESEK A VILÁGBAN

15. Hogyan érez Jehova a becstelen üzleti tevékenységekkel kapcsolatban, és miként viszonyulnak a keresztények az ilyen népszerű üzleti irányzatokhoz?

15 A keresztényi becsületesség nem korlátozódik a gyülekezetre. Pál ezt mondta: „tisztességesen akarunk viselkedni mindenben” (Héberek 13:18). Teremtőnk nagyon fontosnak tartja a becsületességet, ha üzleti ügyekről van szó. Csak a Példabeszédek könyvében négyszer történik utalás a hamis mérlegre (Példabeszédek 11:1; 16:11; 20:10, 23). Az ókorban általánosan elterjedt  volt a mérlegek és súlyok használata az üzletkötéskor. Ezekkel mérték meg a vásárolandó árut és az érte fizetendő pénzt. A becstelen kereskedők kétféle súlykészletet és pontatlan mérleget használtak, hogy becsapják a vásárlóikat. * Jehova gyűlöli ezt! Gondosan kerülünk mindenféle becstelen üzleti tevékenységet, hogy megmaradjunk Isten szeretetében.

16–17. A becstelenség mely formái terjedtek el a mai világban, és mit határoznak el az igaz keresztények?

16 A világ uralkodója Sátán, ezért nem meglepő, hogy mindenütt becstelenség vesz körül bennünket. Naponta érhetnek kísértések, hogy becstelenül viselkedjünk. Amikor az emberek álláskereséskor önéletrajzot írnak, általában hazudnak és túloznak, végzettségeket találnak ki, és nem az igazat közlik a tapasztalataikról. Amikor bevándorlással, adózással, biztosítással és más hasonlókkal kapcsolatos nyomtatványokat kell kitölteniük, sokszor hamis választ adnak, hogy megszerezzék, amit akarnak. Sok diák csal a vizsgákon, vagy talán az internetről letölti más munkáját, és azt hamisan a sajátjaként tünteti fel, amikor iskolai fogalmazást és beszámolót ír. Ezenkívül amikor az emberek korrupt hivatalnokokkal találják szembe magukat, gyakran megpróbálják megvesztegetni őket, hogy megszerezzék, amit akarnak. Nem is számíthatunk másra ebben a világban, ahol oly sokan vannak azok, akik „önmagukat szeretők . . . , pénzszeretők . . . , a jóságot nem szeretők” (2Timóteusz 3:1–5).

17 Az igaz keresztények elhatározzák, hogy nem tesznek ilyesmit. Időnként az nehezíti meg, hogy valaki becsületes legyen, hogy a becstelenül cselekvők látszólag sikeresek, és ráadásul előbbre is jutnak a mai világban (Zsoltárok 73:1–8).  Ugyanakkor lehet, hogy a keresztényeket anyagi veszteség éri, mivel „mindenben” tisztességesek akarnak maradni. Megéri ilyen áldozatokat hozni? Mindenképpen! Miért mondhatjuk ezt? Milyen áldásokkal jár a becsületesség?

A BECSÜLETESSÉGGEL JÁRÓ ÁLDÁSOK

18. Miért nagyon értékes, ha valaki becsületes ember hírében áll?

18 Nem sok értékesebb dolog van az életben annál, mint az, ha valaki becsületes, megbízható személy hírében áll. (Lásd a „ Mindig becsületes vagyok?” című kiemelt részt.) És gondolj csak bele, bárki szert tehet ilyen hírnévre! Ez nem attól függ, hogy milyenek az adottságaid, az anyagi körülményeid, a külső megjelenésed és a társadalmi háttered, illetve semmi olyasmitől sem függ, amit nem tudsz befolyásolni. Sokaknak azonban mégsem sikerül szert tenniük a kincset érő jó hírnévre. A jó hírnév ritkaságszámba megy (Mikeás 7:2). Lesznek, akik gúnyolnak a becsületességedért, míg mások értékelni fogják azt, és a bizalmukkal, illetve a tiszteletükkel tüntetnek ki. Jehova Tanúi közül sokan azt tapasztalják, hogy a becsületesség anyagilag is a javukra válik. Előfordult, hogy amikor a becstelen munkatársaikat elbocsátották, a Tanúk nem veszítették el az állásukat, vagy munkát találtak, amikor becsületes alkalmazottakra volt égetően szükség.

19. Hogyan hat a becsületes életvitel a lelkiismeretünkre és a Jehovával ápolt kapcsolatunkra?

19 Akár megtörténik ez veled, akár nem, látni fogod, hogy a becsületesség még nagyobb áldásokat eredményez. Tiszta lesz a lelkiismereted. Pál ezt írta: „bízunk benne, hogy tiszta lelkiismeretünk van” (Héberek 13:18). Ezenkívül a jó hírneved soha nem kerüli el szerető égi Atyánk figyelmét. Ő szereti a becsületes embereket (Zsoltárok 15:1, 2; Példabeszédek 22:1). Igen, ha becsületes vagy, az segít, hogy megmaradj Isten szeretetében, és ez a legnagyobb jutalom, amit elnyerhetünk. A következőkben vizsgáljunk meg egy idevonatkozó témát, azt, hogy mi Jehova nézőpontja a munkáról.

^ 9. bek. Ha a gyülekezetben valaki szégyentelenül és rosszindulatúan hazudozik – azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy ártson másoknak –, az indokolttá teheti a bírói eljárást a vének részéről.

^ 14. bek. Azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha egy vállalkozás tönkremegy, lásd a Függelékben „Az üzleti ügyek miatt felmerülő viták rendezése” című részt.

^ 15. bek. A kereskedők kétféle súlykészletet használtak, egyet a vásárláshoz és egy másikat az eladáshoz, hogy hasznot húzzanak így is, úgy is. Az is előfordulhatott, hogy olyan mérleget használtak, melynek az egyik karja hosszabb vagy nehezebb volt a másiknál, ezáltal becsaphatták a vásárlókat üzletkötéskor.