Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 16. FEJEZET

Álljunk ellen az Ördögnek és a mesterkedéseinek

Álljunk ellen az Ördögnek és a mesterkedéseinek

„Álljatok ellen az Ördögnek, és elmenekül” (JAKAB 4:7)

1–2. Kik örülnek a keresztelkedések láttán?

HA MÁR évtizedek óta szolgálod Jehovát, alighanem sok-sok keresztelkedési beszédet hallottál a kongresszusainkon. De bármilyen gyakran voltál is már jelen ilyen eseményeken, bizonyára még mindig meghatódsz, akárhányszor vagy is tanúja annak a pillanatnak, amikor a terem első soraiban ülők felállnak, hogy majd megkeresztelkedjenek. Ilyenkor izgatottság moraja zúg végig a hallgatóság sorain, s rögtön ezután a jelenlévők lelkes tapsviharban törnek ki. Lehet, hogy könnybe lábad a szemed, amint elnézed a Jehova mellett állást foglaló, értékes személyek ezen újabb csoportját. Milyen örömet érzünk ilyen alkalmakkor!

2 Míg mi – a környezetünkben – talán évente néhányszor vagyunk tanúi a keresztelkedéseknek, az angyaloknak sokkal gyakrabban van kiváltságukban ilyet látni. El tudod képzelni, micsoda „öröm [lehet] az égben”, amint hétről hétre megfigyelik, hogy világszerte több ezer személlyel gyarapodik Jehova szervezetének látható része? (Lukács 15:7, 10). Az angyalok kétségkívül izgatottan kísérik figyelemmel ezt a növekedést! (Aggeus 2:7).

AZ ÖRDÖG „FEL-ALÁ JÁR, MINT EGY ORDÍTÓ OROSZLÁN”

3. Miért jár Sátán fel-alá, „mint egy ordító oroszlán”, és mit akar tenni?

3 Ezzel éles ellentétben vannak olyan szellemteremtmények, akik dühöngve nézik ezeket a keresztelkedéseket. Sátánt és a démonokat felbőszíti az a látvány, hogy ezrek fordítanak  hátat ennek a romlott világnak. Elvégre Sátán azzal dicsekedett, hogy egyetlen ember sem szolgálja Jehovát őszinte szeretetből, és egyetlen ember sem marad majd hűséges súlyos próbák közepette (Jób 2:4, 5). Minden egyes alkalommal, amikor valaki úgy dönt, hogy átadja magát Jehovának, bebizonyosodik, hogy Sátánnak nincs igaza. Olyan ez, mintha Sátán az év minden hetében több ezer pofont kapna. Nem csoda hát, hogy „fel-alá jár, mint egy ordító oroszlán, és azon igyekszik, hogy felfaljon valakit”! (1Péter 5:8). Ez az „oroszlán” ég a vágytól, hogy szellemi értelemben felfaljon minket, előidézve, hogy aláássuk, vagy akár meg is szakítsuk az Istennel ápolt kapcsolatunkat (Zsoltárok 7:1, 2; 2Timóteusz 3:12).

Minden egyes alkalommal, amikor valaki átadja magát Jehovának és megkeresztelkedik, bebizonyosodik, hogy Sátánnak nincs igaza

4–5. a) Jehova melyik két fontos módon korlátozza Sátán befolyását? b) Miben lehet biztos egy igaz keresztény?

4 Noha kegyetlen ellenséggel van dolgunk, semmi okunk sincs  arra, hogy megbénítson a félelem. Miért nincs? Mert Jehova korlátozza ennek az „ordító oroszlán”-nak a hatáskörét, méghozzá két fontos módon. Melyek ezek? Először is Jehova megjövendölte, hogy egy igaz keresztényekből álló „nagy sokaság” túléli a közelgő ’nagy nyomorúságot’ (Jelenések 7:9, 14). Isten próféciái sohasem vallanak kudarcot. Ezért még Sátánnak is tisztában kell lennie azzal, hogy Isten népe mint egész nem lehet az övé.

5 A második korlátozás egy alapigazságból válik nyilvánvalóvá, melyet Isten egyik régen élt, hűséges szolgája jelentett ki. Azária próféta ezt mondta Asa királynak: „Jehova veletek van, amíg vele vagytok” (2Krónikák 15:2; 1Korintusz 10:13). Számtalan példa lett feljegyezve, melyek mutatják, hogy a múltban Sátánnak sohasem sikerült Isten szolgái közül egy olyat sem felfalnia, aki közel maradt Istenhez (Héberek 11:4–40). Ma egy keresztény ugyanígy képes lesz ellenállni az Ördögnek, sőt legyőzni őt, ha közel marad Istenhez, hiszen erről biztosít minket Isten Szava: „álljatok ellen az Ördögnek, és elmenekül tőletek” (Jakab 4:7).

’GONOSZ SZELLEMI ERŐK ELLEN VAN VIASKODÁSUNK’

6. Hogyan harcol Sátán a keresztények ellen egyénenként?

6 Sátán – úgyszólván – nem képes megnyerni a háborút, de egyénenként áldozatul ejthet bennünket, ha hagyjuk, hogy lanyhuljon az éberségünk. Tisztában van vele, hogy ha meg tudja gyengíteni a Jehovával ápolt kapcsolatunkat, fel tud falni minket. Hogyan próbálja ezt elérni? Úgy, hogy hevesen, a személyünk ellen és alattomosan támad. Vizsgáljuk most meg Sátánnak ezeket a főbb stratégiáit.

7. Miért támadja Sátán hevesen Jehova népét?

7 Heves támadások: János apostol kijelentette: „az egész világ a gonosz hatalmában van” (1János 5:19). Ezek a szavak figyelmeztetésül szolgálnak minden igaz keresztény számára. Mivel Sátán már felfalta az emberiség istentelen világának egészét, most azokra tud összpontosítani, és azokat támadja hevesebben, akik eddig még egérutat nyertek – Jehova népét (Mikeás 4:1; János 15:19; Jelenések 12:12, 17). Nagy a haragja, mivel  tudja, hogy rövid ideje van. Ezért fokozza a rájuk gyakorolt nyomást. Ma a kegyetlenségének és pusztításának végső tombolását tapasztalhatjuk. Így hát minden eddiginél nagyobb szükségünk van arra, hogy ’felismerjük az időket, hogy megértsük, mit kell tennünk’ (1Krónikák 12:32).

8. Mit értett Pál apostol azon a kijelentésén, hogy gonosz szellemek ellen van „viaskodásunk”?

8 A személyünk ellen való viaskodás: Pál apostol így figyelmeztette keresztény hittársait: ’az égi helyeken levő gonosz szellemi erők ellen van viaskodásunk’ (Efézus 6:12). Miért használta Pál a ’viaskodás’ szót? Mert ez a kifejezés azt a gondolatot közvetíti, hogy valaki „test test elleni” küzdelemben, illetve közelharcban vesz részt. Így hát ezzel a szóval azt emelte ki Pál, hogy mindannyian személyesen veszünk részt a gonosz szellemek ellen folytatott harcban. Akár olyan országban élünk, ahol a gonosz szellemekbe vetett hit általánosan bevett szokás, akár nem, sose feledjük: amikor átadtuk magunkat Jehovának, azzal jelképesen beléptünk a küzdőtérre. Az önátadásától kezdve – ha nem előbb – valamennyi keresztény harcban vesz részt, ez elkerülhetetlen. Nem csoda hát, hogy Pál szükségesnek látta, hogy háromszor is arra ösztönözze az efézusi keresztényeket, hogy ’álljanak szilárdan’ (Efézus 6:11, 13, 14).

9. a) Sátán és a démonok miért folyamodnak többféle ’mesterkedéshez’? b) Miért próbálja Sátán megrontani a gondolkodásunkat, és hogyan állhatunk ellen az erőfeszítéseinek? (Lásd az „ Óvakodjunk Sátán ravaszságától!” című kiemelt részt.) c) Sátán melyik mesterkedését fogjuk most nagyító alá venni?

9 Alattomos cselszövés: Pál arra inti a keresztényeket, hogy álljanak szilárdan Sátán „mesterkedéseivel” szemben (Efézus 6:11). Figyeld meg, hogy Pál többes számban használja a mesterkedés szót. A gonosz szellemek nemcsak egy, hanem többféle alattomos módszert használnak fel, és jó okkal. Az idők folyamán néhány hívőtársunk, aki szilárdan kiállt egy bizonyosfajta próbát, beadta a derekát egy másik próbában. Ezért az Ördög és a démonok alaposan megfigyelik mindegyikünk viselkedését, hogy felfedezzék a leggyengébb pontunkat. Azután kihasználnak bármilyen  szellemi gyengeséget, ami csak lehet bennünk. Mennyire hálásak lehetünk azért, hogy az Ördög módszerei közül sokat fel tudunk ismerni, mivel a Biblia leleplezi azokat (2Korintusz 2:11). Korábban ebben a kiadványban már beszéltünk olyan cselszövésekről, mint amilyen az anyagiasság, a romboló társaság és a nemi erkölcstelenség csalétke. Vegyünk most nagyító alá Sátán mesterkedései közül egy újabbat: a spiritizmust.

A SPIRITIZMUS GYAKORLÁSA ÁRULÁS

10. a) Mi a spiritizmus? b) Hogyan tekinti Jehova a spiritizmust, és te hogyan tekinted?

10 Ha valaki spiritizmust, azaz démonizmust gyakorol, közvetlen kapcsolatba lép a gonosz szellemekkel. A jóslás, varázslás, mások megigézése és a halottaktól való tudakozódás csupán néhány formája a spiritizmusnak. Jól tudjuk, hogy a spiritizmus „utálatos Jehovának” (5Mózes 18:10–12; Jelenések 21:8). Mivel mi is ’irtózunk a gonosztól’, elképzelhetetlen, hogy valaha is keresnénk a gonosz szellemi erők társaságát (Róma 12:9). Micsoda aljas árulás lenne ez égi Atyánk, Jehova ellen!

11. Miért lenne nagy győzelem Sátánnak, ha rá tudna venni bennünket, hogy spiritizmushoz folyamodjunk? Szemléltesd!

11 Csakhogy éppen azért, mert hitvány árulás Jehova ellen az, hogy valaki belekóstol a spiritizmusba, Sátánnak feltett szándéka, hogy néhányunkat belevigyen. Minden egyes alkalommal, amikor egy keresztényt rá tud venni arra, hogy démonizmushoz folyamodjon, nagy győzelmet arat. Miért? Gondold át a következő hasonlatot: ha egy katonát rá lehetne venni arra, hogy átpártoljon az ellenséges erőkhöz és elárulja saját alakulatát, az ellenség parancsnoka nagyon örülne. Lehet, hogy még kérkedne is ezzel az árulóval mint valami hadizsákmánnyal, csak hogy sértegesse annak korábbi parancsnokát. Ehhez hasonlóan, ha egy keresztény spiritizmushoz folyamodna, önként és szántszándékkal elhagyná Jehovát, átpártolva Sátánhoz, amivel közvetlenül az ő parancsnoksága alá kerülne. Képzeld csak el, mennyire örülne Sátán, ha kérkedhetne ezzel a „katonaszökevénnyel” mint valami hadizsákmánnyal! Melyikünk akarná  hozzásegíteni az Ördögöt ilyen győzelemhez? Egyikünk sem! Mi nem vagyunk árulók.

KÉRDÉSEKKEL ÉBRESZT KÉTSÉGET

12. Milyen módszert használ fel Sátán arra, hogy befolyásolja azt, ahogyan a spiritizmusról gondolkodunk?

12 Amíg irtózunk a spiritizmustól, Sátán nem ér el vele sikert nálunk. Ezért rájött, hogy a gondolkodásunkat kell megváltoztatnia. Hogyan? Keresi a módját, hogy olyannyira összezavarja a keresztényeket, hogy egyesek „rossznak mondják a jót, és jónak a rosszat” (Ézsaiás 5:20). Ehhez gyakran egy olyan módszeréhez tér vissza, mely már kiállta az idők próbáját: kérdésekkel ébreszt kétséget.

13. Hogyan használta fel Sátán azt a módszerét, hogy kérdésekkel ébreszt kétséget?

13 Figyeld meg, hogyan élt Sátán ezzel a megközelítéssel a múltban. Édenben ezt kérdezte Évától: „Valóban azt mondta Isten, hogy nem ehettek a kert minden fájáról?” Jób idejében, amikor az angyalok összegyűltek az égben, Sátán a következő kérdést tette fel: „Talán a semmiért féli Jób az Istent?” Jézus földi szolgálatának a kezdetén pedig Sátán így vonta kétségbe Krisztus kilétét: „Ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy váljanak kenyérré.” Gondolj csak bele: Jézus esetében Sátán gúnyt merészelt űzni pont azokból a szavakból, melyeket maga Jehova mondott mintegy hat héttel korábban: „Ez az én szeretett Fiam, akit helyeslek” (1Mózes 3:1; Jób 1:9; Máté 3:17; 4:3).

14. a) Hogyan veti be Sátán azt a cselszövését, hogy bizonytalanságot idéz elő a spiritizmussal kapcsolatban? b) Mit fogunk most megvizsgálni?

14 Ma az Ördög hasonló cselszövést vet be, amikor azon igyekszik, hogy bizonytalanságot idézzen elő azt illetően, hogy mennyire gonosz dolog a spiritizmus. Sajnos néhány hívőtársunk elméjében sikerült kétségeket ébresztenie. Kezdték megkérdőjelezni, hogy a spiritizmus bizonyos formái tényleg annyira rosszak-e. Gyakorlatilag így gondolkodnak: „Valóban . . . ?” (2Korintusz 11:3). Hogyan segíthetünk az ilyeneknek, hogy kiigazítsák a gondolkodásukat? Mit tehetünk azért, hogy Sátán cselszövése  semmiképpen se befolyásoljon minket? Válaszul vizsgáljuk meg az élet két olyan területét, melyet Sátán ravaszul spiritiszta elemekkel fertőzött meg: a szórakozást és az egészségügyi ellátást.

KIHASZNÁLJA A VÁGYAINKAT ÉS A SZÜKSÉGLETEINKET

15. a) A nyugati világban hogyan vélekednek sokan a spiritizmusról? b) Néhány keresztényt hogyan befolyásolt a világ spiritizmusról alkotott szemléletmódja?

15 Különösen a nyugati világban az emberek egyre inkább könnyedén veszik az okkultizmust, a boszorkányságot és a spiritizmus egyéb formáit. A mozifilmek, könyvek, tévéműsorok és számítógépes játékok mindinkább úgy mutatják be a démonizmust magukban foglaló tevékenységeket, mint amik mulatságosak, ötletesek és ártalmatlanok. Egyes filmek és könyvek, melyeknek cselekménye az okkultizmus köré összpontosul, rendkívül népszerűek lettek, olyannyira, hogy rajongóik klubokat szerveztek. Nyilvánvaló, hogy a démonoknak sikerült elérniük, hogy az emberek alábecsüljék az okkultizmus veszélyeit. Vajon ez az irányzat, hogy könnyedén veszik a spiritizmust, a keresztényeket is befolyásolja? Néhányak gondolkodására már hatással van. Hogyan? Tipikus példa erre, hogy miután egy keresztény megnézett egy olyan filmet, amelynek témája az okkultizmus körül forgott, ezt mondta: „Láttam a filmet, de nem gyakoroltam spiritizmust.” Miért veszélyes az ilyen érvelés?

16. Miért veszélyes olyan szórakozást választani, amelynek középpontjában okkult gyakorlatok vannak?

16 Bár van különbség aközött, hogy valaki ténylegesen gyakorolja a spiritizmust, vagy csak nézi, ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy az okkult gyakorlatok nézése veszélytelen. Miért nem? Gondolkozz csak el: Isten Szava feltárja, hogy sem Sátán, sem a démonai nem tudnak olvasni a gondolatainkban. *  Ezért ahogy korábban már említettük, ahhoz, hogy kitalálják, min gondolkodunk, és hogy felfedezzék, ha bármilyen szellemi gyengeségünk van, a gonosz szellemeknek a tetteinket kell alaposan megvizsgálniuk, ami magában foglalja azt is, hogy milyen szórakozást választunk. Ha egy keresztény viselkedéséből az látszik, hogy élvezi az olyan filmeket és könyveket, amelyeknek középpontjában szellemidézők vannak, mások megigézése, vagy hogy valakit megszállnak a démonok, illetve ehhez hasonló démoni témák, azzal üzenetet közvetít a démonok felé. Lényegében felhívja a figyelmüket a saját gyenge pontjára! A démonok erre lehet, hogy még hevesebben fognak viaskodni vele, hogy kihasználják a megmutatkozó gyengeségét, mígnem úgyszólván két vállra fektetik. Igazából egyesek, akiknek az érdeklődését először olyasfajta szórakozás csigázta fel a spiritizmus iránt, amelynek szembetűnő jellegzetessége az okkultizmus, végül odajutottak, hogy ténylegesen gyakorolták a spiritizmust (Galácia 6:7).

Fordítsuk javunkra Jehova támogatását a betegség idején

17. Milyen mesterkedést vethet be Sátán arra, hogy kihasználja a beteg személyeket?

17 Sátán nemcsak a szórakozásra irányuló vágyunkat próbálja kihasználni, hanem az egészségügyi ellátásra való szükségletünket is. Hogyan? Egy keresztény elkeseredhet, ha annak ellenére, hogy sok mindent megtesz azért, hogy gyógymódra találjon, mégis romlik az egészsége (Márk 5:25, 26). Ez kedvező alkalmat kínálhat Sátánnak és a démonoknak arra, hogy kihasználják őt. Jól tudják, hogy Isten Szava óva int attól, hogy valaki ’az álnokul cselekvők segítségét’ keresse (Ézsaiás 31:2). A démonok abbeli céljukban, hogy rávegyenek egy keresztényt arra, hogy ellentétesen cselekedjen ezzel a figyelmeztetéssel, megkísérthetik az ilyen beteg személyt, hogy kétségbeesésében olyan kezelésekhez és eljárásokhoz folyamodjon, melyeknél „rejtelmes erők”-et is igénybe vesznek, azaz a spiritizmust is belevonják – ez pedig nagyon ártalmas. Ha a démonoknak ez a mesterkedése sikerrel jár, meggyengítheti a beteg személy Istennel ápolt kapcsolatát. Milyen módon?

18. Milyenfajta eljárásokat utasítana el egy keresztény, és miért?

 18 Jehova a következőkre figyelmeztette azokat az izraelitákat, akik „rejtelmes erők”-höz folyamodtak: „Amikor kiterjesztitek kezeteket, elrejtem a szemem előletek. Ha sokat imádkoztok is, én meg nem hallgatom” (Ézsaiás 1:13, 15). Persze mindig kerülni akarunk minden olyasmit, ami akadályozhatná az imáinkat vagy gyengíthetné a Jehovától jövő támogatást, de betegség idején még inkább ez a célunk (Zsoltárok 41:3). Ha tehát bármi arra utal, hogy egy bizonyos diagnosztikai vagy gyógykezelési eljárás spiritiszta elemeket foglalhat magában, egy igaz kereszténynek el kell utasítania (Máté 6:13). * Ily módon biztosan továbbra is élvezheti Jehova támogatását. Lásd az „ Ez tényleg spiritizmus?” című kiemelt részt.

AMIKOR SZÁMTALAN, DÉMONOKRÓL SZÓLÓ TÖRTÉNET KERING

19. a) Mit hitetett el az Ördög sokakkal a hatalmával kapcsolatban, becsapva őket? b) Milyen történeteket kell kerülniük az igaz keresztényeknek?

19 Míg a nyugati országokban sok ember alábecsüli Sátán hatalmának veszélyeit, addig a világ más részein épp az ellenkezője történik. Ezeken a helyeken az Ördög sokakat becsapott, elhitetve velük, hogy nagyobb hatalma van, mint valójában. Egyesek úgy élnek, esznek, dolgoznak  és alszanak, hogy közben rettegnek a gonosz szellemektől. Számtalan olyan történet kering, amely a démonok hatalmas tetteiről szól. Ezeket a történeteket gyakran élvezettel mesélik az emberek, és akik hallják, el vannak ragadtatva tőlük. Mi is terjesszünk ilyen történeteket? Ne! Az igaz Isten szolgái két fontos okból kerülik ezt.

20. Hogyan fordulhat elő, hogy valaki – talán akaratlanul is – Sátán propagandáját terjeszti?

20 Először is az olyan történetek továbbadásával, amelyek arról szólnak, hogy milyen „hőstetteket” hajtottak végre a démonok, az ember Sátán érdekeit szolgálja. Hogyhogy? Isten Szava megerősíti, hogy Sátán képes hatalmas cselekedeteket véghezvinni, de arra is felhívja a figyelmünket, hogy ’hazug jeleket’ és ’megtévesztést’ használ (2Tesszalonika 2:9, 10). Mivel Sátán a fő csaló, tudja, hogyan befolyásolja azok elméjét, akik hajlanak  a spiritizmusra, és hogyan hitessen el velük olyasmit, ami nem is igaz. Ezek az emberek talán őszintén úgy gondolják, hogy láttak és hallottak egy bizonyos dolgot, és lehet, hogy úgy mondják el másoknak, amit tapasztaltak, mint ami valóságos. Idővel, ahogy a történeteik szájról szájra terjednek, a mesélőik eltúlozzák azokat. Ha egy keresztény továbbadná ezeket a történeteket, valójában az Ördögnek, vagyis ’a hazugság atyjának’ az akaratát cselekedné. Sátán propagandáját terjesztené (János 8:44; 2Timóteusz 2:16).

21. Elsősorban miről szeretnénk beszélgetni?

21 Másodszor, még ha egy keresztény a múltban valóban kapcsolatba került is valamilyen módon a gonosz szellemekkel, akkor sem fogja azzal szórakoztatni a hívőtársait, hogy az erről szóló történeteket újra és újra elmeséli nekik. Miért nem? Mert a következő figyelmeztetést kapjuk: „hitünk Főközvetítőjére és Tökéletessé tevőjére, Jézusra szegezzük tekintetünket” (Héberek 12:2). Igen, nekünk Krisztusra kell összpontosítani a figyelmünket, nem Sátánra. Érdemes megjegyezni, hogy Jézus, amikor a földön élt, nem szórakoztatta a tanítványait a gonosz szellemekről szóló történetekkel, pedig ő aztán mesélhetett volna arról, hogy Sátán mire képes, és mire nem. Jézus inkább a Királyság-üzenetre irányította a figyelmet. Ezért Jézust és az apostolokat utánozva, mi is elsősorban „Isten nagyszerű dolgairól” szeretnénk beszélgetni (Cselekedetek 2:11; Lukács 8:1; Róma 1:11, 12).

22. Hogyan tudunk továbbra is hozzájárulni ahhoz, hogy „öröm [legyen] az égben”?

22 Való igaz, hogy Sátán többféle mesterkedéssel, köztük a spiritizmussal igyekszik tönkretenni a Jehovával ápolt kapcsolatunkat. Ha azonban irtózunk a gonosztól, és ragaszkodunk ahhoz, ami jó, nem adunk alkalmat az Ördögnek arra, hogy meggyengítse azon elhatározásunkat, hogy elutasítjuk a spiritizmus minden formáját (Efézus 4:27). Képzeld csak el, milyen „öröm lesz az égben”, ha továbbra is „szilárdan [fogunk] állni az Ördög mesterkedéseivel szemben”, míg az meg nem semmisül! (Efézus 6:11).

^ 16. bek. Sátán leíró nevei (Ellenálló, Rágalmazó, Ámító, Kísértő, Hazug) nem utalnak arra, hogy ő képes lenne olvasni a szívünkben és az elménkben. Ezzel ellentétben Jehovát úgy írja le a Szentírás, mint aki a „szívek vizsgálója”, Jézust pedig úgy, mint „aki a veséket és a szíveket kutatja” (Példabeszédek 17:3; Jelenések 2:23).

^ 18. bek. További felvilágosítás végett lásd Az Őrtorony 1994. december 15-ei számának 19–22. oldalán a „Neked való kivizsgálás?” című cikket, valamint az Ébredjetek! 2001. január 8-ai számában „A Biblia nézőpontja: Számít-e, hogy milyen orvosi kezelést választunk?” című cikket.